Volyňští Češi
? Kristýna, Josef, Nevrklová (Neverklová)

Datum narození * 5. 3. 1901
Rodinní příslušníci
Vážený občan Sokolov, Novohrad Volyňský