Obce na Volyni
Krajková

Obec Krajková se nachází v okrese Sokolov v Karlovarském kraji, asi 10 kilometrů severozápadně od Sokolova. Český název dostala obec v roce 1947. Žije zde 963 obyvatel. Krajková se rozkládá na svazích předhůří Krušných hor klesajících směrem k Sokolovské pánvi. Spolu s okolními osadami leží na svorech krušnohorského krystalinika. 

Podíl čs. obyvatelstva 100%
Újezd Československo (repatriace)
Mapová síť Ukázat na mapě
Místo repatriace

Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války

Vaněk Josef, Alexandr; Raška Antonín, Faustin

Ostatní

? Marie, Rašková; Raška Boris; Štěchová Marie, Rašková; ? Anna, Rašková; Melničuk Řehoř