Volyňští Češi
Štěchová Marie, Rašková

Datum narození * 14. 10. 1919
Rodinní příslušníci
Manžel: Raška Boris
Místo repatriace Krajková, Československo (repatriace)
Vážený občan Korablišče, Dubno