Obce na Volyni
Železnice

Město Železnice se nachází v okrese Jičín v Královéhradeckém kraji necelých 5 km ssv. od Jičína. Žije v něm 1318 obyvatel. Historické jádro města je městskou památkovou zónou. Toto území bylo osídleno již v době kamenné, bronzové, železné i hradištní. Dokazují to hojné archeologické nálezy. Název Železnice má souvislost s vrchem Železný na jižní straně, kde se nachází železo a s hradem, který patřil k nejstarším v severovýchodních Čechách, nazýval se někdy také Železnice nebo Isenberg.

Podíl čs. obyvatelstva 100%
Újezd Česko (odkud přišli)
Mapová síť Ukázat na mapě
Rodáci

Ostatní

Kozák Adolf, Václav (* 1857, † )
Kozák Alois, Václav (* 1863, † )
Kozák Antonín, Václav (* 1855, † )
Kozák Václav, Jan (* 1852, † )
Kozáková Kateřina, Václav, Slavíková (* 1849, † )
Kozáková Marie, Václav, Čmuchálková (* 1859, † )
Popprová Marie, Josef, Vrabcová (* 1875, † )
Tatounová Veronika, Antonín, Rambousková (* , † )