Volyňští Češi
Tatounová Veronika, Antonín, Rambousková

Místo narození Železnice, Česko (odkud přišli)
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Hrušvice, Rovno
Místo původu v Čechách Železnice, Jičín