Obce na Volyni
Černovice (Chomutov)

Obec Černovice se nachází v okrese Chomutov v Ústeckém kraji. Žije zde 647 obyvatel. Obcí vede silnice I. třídy I/13 a protéká jí Podkrušnohorský přivaděč, kterým se přivádí část vody z Ohře do řeky Bíliny. V blízkosti středu obce prochází dálková železniční trať 140 z Karlových Varů do Chomutova, na níž však nikdy nebyla v blízkosti Černovic zastávka.

Podíl čs. obyvatelstva 100%
Újezd Československo (repatriace)
Mapová síť Ukázat na mapě
Místo repatriace

Ostatní

Krásenská Marie, František, Zemanová (2) (* 2. 7. 1926, † 1. 12. 2001)
Krásenská Olga, František, Hanzalová (3) (* 6. 10. 1928, † 18. 6. 2010)
Krásenská Věra, František, Opatrná (* 10. 5. 1930, † 14. 2. 2015)