Obce na Volyni
Černovice (Chomutov)

Obec Černovice se nachází v okrese Chomutov v Ústeckém kraji. Žije zde 647 obyvatel. Obcí vede silnice I. třídy I/13 a protéká jí Podkrušnohorský přivaděč, kterým se přivádí část vody z Ohře do řeky Bíliny. V blízkosti středu obce prochází dálková železniční trať 140 z Karlových Varů do Chomutova, na níž však nikdy nebyla v blízkosti Černovic zastávka.

Podíl čs. obyvatelstva 100%
Újezd Československo (repatriace)
Mapová síť Ukázat na mapě
Místo repatriace

Ostatní

Krásenská Olga, František, Hanzalová; Krásenská Marie, František, Zemanová; Krásenská Věra, František, Opatrná