Volyňští Češi
Báčová Anna, Václav, Moravcová

Datum narození 01. 01. 1826
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Martinovka, Rovno
Místo původu v Čechách Rohozná, Polička