Volyňští Češi
Aulický Marie, Josef, Rampas

Rodinní příslušníci
Místo usídlení Hrušvice, Rovno
Místo původu v Čechách Nesuchyně, Rakovník