Volyňští Češi
Dudek Anna, Jan, Syrovátko

Rok narození 1852
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Kvasilov, Rovno
Místo původu v Čechách Knižnice, Lomnice