Obce na Volyni
Kvasilov

Podíl čs. obyvatelstva Samostatná ..
Újezd Rovno
Mapová síť F11 Ukázat na mapě
Rok založení 1870
Max. počet čs. obyvatelstva 780 v l. 1887–1914
Historická místa
Sídlo konzula

V roce 1927 byl v Kvasilově otevřen Honorární konzulát Republiky československé,
který sloužil potřebám celé Volyně. Funkci čestného konzula zastával
ing. Vladimír Svárovský, jehož zástupcem byl Jiří Smolík, po jeho smrti
pak roku 1937 učitel Vladimír Tomáš. Konzulát byl činný až do roku 1939

Kulturní stavby
Hasičská zbrojnice

Související archiválie

.pdf
1927 Strazak Wolynski

Strazak Wolynski kalendarz-album na rok 1927

Luck, Drukarnia Panstwowa 1927

(více informací)

Rok: 1927
Zdroj: Kordulík - rodinný archiv
Inventární číslo: IV001828
Související obce: Buderáž, Buršovka, Dlouhé Pole, Dubno, Hlinsk, Horochov, Huleč, Kopče, Kostopoľ, Kupičov, Luck, Malín Č., Mirohošť, Mizoč, Moldava I, Novokrajev, Ploska (Dubno), Podhájce, Podhájce, Sofievka I (Dubno), Straklov Č., Újezdce, Ulbárov, Urveny, Volkov

Sokolovna

Nemalou úlohu v kulturním životě našich předků sehrávala tělovýchovná
organizace Sokol. Sokolskou jednotu založili v roce 1911 . Ta, ač vzdálená od
své české kolébky, pevně zapouští své kořeny. Neomezovala se výhradně na
sportovní činnost. Náplní jejího programu byly i divadelní hry, šiřila českou
píseň a vůbec povznášela české uvědomění a národní hrdost. Prvním starostou
jednoty Sokola se stal Antonín Perný, náčelníkem J. Serma, cvičitelem Jaroslav
Houška, jednatelem J. Mašinda, pokladníkem František Kadavý. Dalším
cvičitelem se stal František Oliverius, jehož stihl za první světové války
krutý osud. V boji byl raněn , zajat Rakušany a popraven.
Sokolskou činnost, přerušenou I. světovou válkou, se podařilo obnovit v r.
1921. Náčelníkem byl zvolen J. Jeřábek. Po Jeřábkovi převzal funkci Václav
Martínek a vykonával ji až do roku 1928, poté ji zastával Jaroslav Perný. Přišel
i nový cvičitel - Jan Sebek z Vejprnic u Plzně. Později nastoupil další -
František Petlach z Kánic u Brna, jenž cvičil členstvo I rok zároveň s Janem
Sebkem. Náčelnicí se stala Helena Kutková. V témže roce byl v Kvasilově
21
založen i druhý sokolský okrsek, jehož náčelníky se stali Václav Martínek
a Věra Ducháčková.
Sokolskou činnost popisuje Perný ve své kronice takto:
"Na sokolský slet do Prahy se v roce 1926 vypravilo 120 členů, kteří byli
zařazení do župy zahraniční. Ta se skládala ze 73 sokolských jednot sdružených
v ČOS. Na Volyni bylo celkem 12 tělocvičných jednot, jež čítaly asi
2 700 cvičících a 1 500 přispívajících členů. Na slet v roce 1932 jelo již 720
osob. Vedoucím zájezdu byl okrskový náčelník Jaroslav Perný. Jednotě daroval
spolek "České srdce" v Praze prapor. Kvasilovské členky ho doplnily vyšitým
názvem Kvasilova a rokem založení. Prapor byl svěcen v roce 1932 těsně
před sletem. Kmotrem praporu se stal předseda Slovanského sokolstva
hrabě Zamojský a kmotrou Marie Oličová. S tímto praporem jelo na slet
70 členů.
Ještě před sletem pořádala jednota zájezd do Zborova, ale to nebyla jediná
sokolská akce. V roce 1931 byl v K vasilově uspořádán cvičitelský kurz, který
vedli cvičitelé Karban a Jelínková z ČSR (z Prahy). Na samotném sletu závodili
Václav Martínek, Jaroslav Perný a Mikuláš Martínek. Tato trojice obsadila
78. místo při účasti 1678 závodníků.
Před odjezdem na slet byly prostřednictvím starosty Sokola a čestného
konzula ing. Vl. Svárovského vyrobeny pro polské vládní činitele zvláštní
štítky se znakem ČOS Kvasilov. Držiteli těchto zvláštních štítků se stali: Prezident
Polské republiky prof. lgnacy Moscicki, Maršalek Josef Pilsudský,
a předseda Slovanské obce sokolské hrabě Zamojský.
Na podzim roku 1932 přijel do Kvasilova vojevoda pan Jósewský s doprovodem
členu sportovních klubů. Na jejich počest uspořádala kvasilovská jednota
sokolská besídku. Muži zde vystoupili s cvičením Amsterodamská prostná, s níž
zvítězili při pódiovém vystoupení mezi družstvy ČOS v Amsterodamu. Doprovod
vojevody byl nadšen jak tělovýchovnou , tak i kulturní úrovní akce.
Při této příležitosti volyňský vojvoda přitloukl do žerdi praporu jeden
z uvedených zvláštních štítků.
Cestou na slet se ve Varšavě uskutečnilo setkání starosty Sokola ing.
J. Svárovského a okrskového náčelníka Jar. Perného s maršálem Pilsudským.
Ten si prapor prohlédl a jeho pobočník připevnil na žerď praporu další zvláštní
štítek.
Kvasilovský sokolský okrsek pořádal i zvláštní soutěže, mezi ně patřily i tři
ročníky přeborů v letech 1934-36. Na závodech ve všech třech ročnících zvítězil
Mikuláš Martínek, jenž získal putovní cenu, bronzový štít darovaný pro
tyto účely ing. Jindřichem Svárovským.
22
L
Později byl pořádán cvičitelský kurz v Mirohošti, který pod velením cvičitele
Erbana z ČOS absolvovali Vladimír Martínek, Anna Martínková a Marie
Židlická.
Je třeba předeslat, že takto dobré výsledky kvasilovských sokolů v prostných
nebo na nářadí nepřicházely samy od sebe. Předcházely jim stovky
a stovky hodin usilovného cvičení a dřiny, které museli sokolové absolvovat
navíc k množství namáhavé a těžké práce v zemědělství. V tomto nebylo rozdílu
mezi družstvem mužů , kam patřili např. bratři Martínkové, Vlaď. Olmr,
Jaroslav Perný, Antonín Kůtek, Jan Zach, František Řasa, Žorž Zahrádka
a družstvem žen, kde cvičily např. Věra a Helena Perná, Marie Hornová, Věra
Kozlovská, Věra Zahrádková, Olga Martínková, Anna Náhlovská a další. Obdobné
to bylo u družstev žáků a dorostu.
Na slet polského sokolstva bylo delegováno 8 členů kvasilovské jednoty,
kteří se zúčastnili i s praporem jednoty.
Činnost Sokola přerušily události druhé světové války. Teprve po reemigraci
v roce 1947 se zapojili naši sokolové do tělovýchovné jednoty Sokol LiběšiceTrnavany
Sladkovského Župy. Pochopitelně nechyběli na předsletových závodech
29. června 1948 v Lounech, kde Mikuláš Martínek se tehdy umístil na
4. místě. Konečně Liběšický Sokol se zúčastnil i IX. všesokolského sletu v Praze.
O vztahu kvasilovských občanů ke společnému majetku svědčí i skutečnost,
že při reemigraci v roce 1947 byla do svých nových sídel převezena
i většina tělovýchovného nářadí.
Po zrušení tělovýchovné jednoty Liběšice bylo odtud náčiní převedeno do
majetku škol a jednot v bývalém okrese Žatec.

Související archiválie

Volyňský kalendář - škola, sokolovna
Rok: 1939, Zdroj: Stanislav Sabol z archivu Jany Novákové, https://www.facebook.com/zdolbunow.woly, Inventární číslo: IV001854

Rok: 1939
Zdroj: Stanislav Sabol z archivu Jany Novákové, https://www.facebook.com/zdolbunow.woly
Inventární číslo: IV001854
Související obce: Zdolbunov
Související osoby: Perný Jaroslav

Volyňský kalendář - škola, sokolovna
Rok: 1939, Zdroj: Stanislav Sabol z archivu Jany Novákové, https://www.facebook.com/zdolbunow.woly, Inventární číslo: IV001853

Rok: 1939
Zdroj: Stanislav Sabol z archivu Jany Novákové, https://www.facebook.com/zdolbunow.woly
Inventární číslo: IV001853
Související obce: Zdolbunov
Související osoby: Perný Jaroslav

Škola

Na jaře roku 1871 připravili Kvasilovští na "zámku" byt pro českého
učitele. Osadník Martínek napsal do Čech svému známému učiteli Kyselovi.
Ten v krátké době se do Kvasilova přistěhoval. Dostal k užívání 5 morgů
obecního pole, které mu kolonisté svými potahy zdarma obdělávali. Navíc od
nich dostával plat 200 rublů ročně. V té době se jednalo o slušný plat, ale
i pan Kysela byl řádný učitel, takže obě strany byly plně spokojeny.

Související archiválie

Kvasilov
Pohlednice Kvasilova v době Polské republika (1921 - 1939)., Rok: 1921, Zdroj: Národní muzeum sbírka Volyňští Češi,, Inventární číslo: IV006091

Pohlednice Kvasilova v době Polské republika (1921 - 1939).

Rok: 1921
Zdroj: Národní muzeum sbírka Volyňští Češi,
Inventární číslo: IV006091

Kvasilov
Rok: 1931, Zdroj: Rodinný archiv Jany Kubalíkové, Inventární číslo: IV005905

Rok: 1931
Zdroj: Rodinný archiv Jany Kubalíkové
Inventární číslo: IV005905

pohlednice
Pohlednice z Kvasilova., Zdroj: http://kvasyliv.rv.gov.ua/nash-kvasiliv/istoriya-krayu/, Inventární číslo: IV005111

Pohlednice z Kvasilova.

Zdroj: http://kvasyliv.rv.gov.ua/nash-kvasiliv/istoriya-krayu/
Inventární číslo: IV005111

Otevření Národní školy
Otevření Národní školy v Kvasilově, Rok: 1906, Inventární číslo: IV001348

Otevření Národní školy v Kvasilově

Rok: 1906
Inventární číslo: IV001348

ŠKOLA 2. TŘÍDA 1946 - 1947 KVASILOV
Rok: 1946, Zdroj: FIALA JINDŘICH, Inventární číslo: IV001180

Rok: 1946
Zdroj: FIALA JINDŘICH
Inventární číslo: IV001180
Související osoby: Fiala Jindřich, Antonín

ŠKOLA 1984 KVASILOV
Stará a nová škola, Rok: 1984, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001162

Stará a nová škola

Rok: 1984
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001162

CIRKEVNÍ PĚVECKÝ SBOR KVASILOV
Pětitřídní polsko-česká škola. Školní rok 1930-31. Církevní pěvecký sbor, Rok: 1935, Zdroj: FIALA JINDŘICH, Inventární číslo: IV001160

Pětitřídní polsko-česká škola. Školní rok 1930-31. Církevní pěvecký sbor

Rok: 1935
Zdroj: FIALA JINDŘICH
Inventární číslo: IV001160

Škola Kvasilov
ˇ3kolní rok 1930-31, Rok: 1930, Zdroj: Fiala Jindřich, Inventární číslo: IV001158

ˇ3kolní rok 1930-31

Rok: 1930
Zdroj: Fiala Jindřich
Inventární číslo: IV001158

Církevní stavby
Pravoslavný kostel nebo kaple

Související archiválie

pohlednice
Pohlednice z Kvasilova., Zdroj: http://kvasyliv.rv.gov.ua/nash-kvasiliv/istoriya-krayu/, Inventární číslo: IV005111

Pohlednice z Kvasilova.

Zdroj: http://kvasyliv.rv.gov.ua/nash-kvasiliv/istoriya-krayu/
Inventární číslo: IV005111

KOSTEL
Soubor fotografii- Cenný snímek opony divadla z roku 1907, pravoslavný chrám, první dožinky, Rok: 1935, Zdroj: FIALA JINDŘICH, Inventární číslo: IV001170

Soubor fotografii- Cenný snímek opony divadla z roku 1907, pravoslavný chrám, první dožinky

Rok: 1935
Zdroj: FIALA JINDŘICH
Inventární číslo: IV001170

Průmyslové stavby a hospodářství
Cihelna
Chmelařství

Chmelařství
Rozvoj pěstování chmele na Volyni má tak velký význam, že jsem se rozhodl
věnovat mu vlastní kapitolu. Tato plodina způsobila přímo převrat v kvasilovské
rostlinné výrobě. Osadníci se této rostliny ujali v devadesátých letech
XIX. století.
Prvními průkopníky pěstování chmele v Kvasilově byli bratří Antonín a Josef
Syrovátkovi. Vsadili na tuto plodinu prakticky veškeré jmění- a vyhráli na
celé čáře! Podle jejich příkladu se zakládaly další nové chmelnice, takže v krátké
době se Kvasilov stal největší chmelařskou obcí v carském Rusku a udržel
si toto postavení i v době polské éry. Když byl v roce 1908 v Kvasilově založen
Volyňský chmelařský spolek, vlastnili místní usedlíci 12 000 kop8
> chmele,
jejichž výnos činil 4 000 c. c. suchého chmele (1. c. c.- 50 kg).
Chmel se stal pro osadníky skutečným zeleným zlatem a přinesl požehnání
nejen kvasilovským zemědělcům, ale i kulturním potřebám obce. Stavěly
se nové moderní patentované sušárny chmele podle systému firmy Linhart
z Rakovníka. V roce 1903 postavil první takovou sušárnu Jan Kozlovský.
Z tyčkových chmelnic se přešlo ke drátěnkám, skobovkám, na nichž se vodí-
8
) Pěstitelé chmele odjakživa uváděli velikost chmelnic v kopách, to znamenalo - 1 ar půdy I kopa
chmelových keřů .
15
cí drátek věšel a používal se několik roků za sebou. Proti korozi byl chráněn
fermeží. Na podzim se z tohoto drátku stahovala zavadlá réva a on samotný
byl smotáván do cívek, aby byl na jaře opět zavěšován speciálními tyčemi,
tzv. veverkami do konstrukce chmelnice. Obratný zavěšovač chmelového
drátku zavěsil za den až 50-60 kop drátků.
V K vasilově se začalo doslova soutěžit ve výstavbě nových chmelnic. V roce
1911 Antonín Perný vybudoval první sírárnu na konzervování chmele.
V této době vlastnil pokrokový zemědělec Josef Jandura již 30 ha chmelnic.
V roce 1927 již mohl vystavět moderní sušárnu a sírámu chmele, jež byla největší
na Volyni, vybavená výtahem, třemi moderními lisy a jedním balovacím
lisem, které byly vyrobené v podniku ing. Svárovského pro exportni balení
chmele. Tento rozsáhlý chmelařský podnik si každoročně v době posklizňové
sezóny chmele pronajímala obchodni chmelařská společnost z Dubna. Ta
vykupovala chmel od pěstitelů z celého rovenského okresu a v tomto skladu
ho konzervovala, třídila a konečně balila pro pivovary i mimo území polské
republiky.
Již před první světovou válkou se rýsovala řada možností a několika podnikavým
hospodářům se podařilo získat odbyt u největších ruských pivovarů
-a to i na Urale, Sibiři a na Kavkaze.
V době této chmelové konjunktury se kvasilovské zemědělství rapidně modernizovalo
a zlepšovalo. Též se přestavovaly dosavadni a stavěly nové obytné
a hospodářské budovy. Doškové střechy ustupovaly střešnim taškám a plechu.

Mlýn na dřevoplyn
Pivovar

Související archiválie

Kvasilov
Pohlednice Kvasilova v době Polské republika (1921 - 1939)., Rok: 1921, Zdroj: Národní muzeum sbírka Volyňští Češi,, Inventární číslo: IV006091

Pohlednice Kvasilova v době Polské republika (1921 - 1939).

Rok: 1921
Zdroj: Národní muzeum sbírka Volyňští Češi,
Inventární číslo: IV006091

pohlednice
Pohlednice z Kvasilova., Zdroj: http://kvasyliv.rv.gov.ua/nash-kvasiliv/istoriya-krayu/, Inventární číslo: IV005111

Pohlednice z Kvasilova.

Zdroj: http://kvasyliv.rv.gov.ua/nash-kvasiliv/istoriya-krayu/
Inventární číslo: IV005111

Jaroslav Hašek
Jaroslav Hašek prý za 1.sv.války pracoval v Kvasilovském pivovaře., Zdroj: http://kvasyliv.rv.ua/vsesvitno-vidomyj-pysmennyk-varyv-pyvo-u-kvasylovi/, Inventární číslo: IV005109   více informací

Jaroslav Hašek prý za 1.sv.války pracoval v Kvasilovském pivovaře.

(více informací)

Zdroj: http://kvasyliv.rv.ua/vsesvitno-vidomyj-pysmennyk-varyv-pyvo-u-kvasylovi/
Inventární číslo: IV005109
Související osoby: Zeman Václav, Josef

STAVBA PIVOVARU
Stavba pivovaru, Rok: 1972, Zdroj: FIALA JINDŘICH, Inventární číslo: IV001171

Stavba pivovaru

Rok: 1972
Zdroj: FIALA JINDŘICH
Inventární číslo: IV001171

Řemeslník, živnostník, podnikatel

Související archiválie

reklama
Reklama Továrny hospodářských strojů a slévárny Vl.Svárovský z Hlasu Volyně - 16.3.1936, Rok: 1936, Zdroj: Hlas Volyně - 16.3.1936, Inventární číslo: IV005374

Reklama Továrny hospodářských strojů a slévárny Vl.Svárovský z Hlasu Volyně - 16.3.1936

Rok: 1936
Zdroj: Hlas Volyně - 16.3.1936
Inventární číslo: IV005374
Související osoby: Svárovský Vladimír

Reklama na zemědělské stoje
Reklama Hospodářského družstva v Rovně na Melicharovy stroje z Brandýsa n/L (Československo) - k mání ve skladu u Vl.Náhlovského z Kvasilova, Zdroj: Krajské listy v Lucku, Inventární číslo: IV004362

Reklama Hospodářského družstva v Rovně na Melicharovy stroje z Brandýsa n/L (Československo) - k mání ve skladu u Vl.Náhlovského z Kvasilova

Zdroj: Krajské listy v Lucku
Inventární číslo: IV004362
Související obce: Rovno
Související osoby: Náhlovský Vladimír,Vratislav

Jatka v Kvasilově
Zřejmě osazenstvo místních jatek. Letopočet odhadem, Rok: 1942, Zdroj: Janzová Světlana, Inventární číslo: IV004175   více informací

Zřejmě osazenstvo místních jatek. Letopočet odhadem

(více informací)

Rok: 1942
Zdroj: Janzová Světlana
Inventární číslo: IV004175
Související osoby: Janza Antonín, Václav

Strojní dílna, podnik
Spolky
Časopis - Věrná stráž

Související archiválie

Nekrolog
Nekrolog Františka Hryzbila narozeného v Kvasilově, žijícího v Moldavě. Bohužel chybí rok narození, nebo věk úmrtí !!!, Rok: 1951, Zdroj: Věrná stráž 23.3.1951 str.15, Inventární číslo: IV006659

Nekrolog Františka Hryzbila narozeného v Kvasilově, žijícího v Moldavě.

Bohužel chybí rok narození, nebo věk úmrtí !!!

Rok: 1951
Zdroj: Věrná stráž 23.3.1951 str.15
Inventární číslo: IV006659
Související obce: Moldava I

.pdf
Kvasilov

Článek na pokračování o obci Kvasilov vycházel v časopise Věrná stráž v roce 1951 v celkem 9 pokračováních.

Rok: 1951
Zdroj: Věrná stráž ročník 1951
Inventární číslo: IV005943
Související osoby: Perný Jaroslav, Jandura Antonín, Jáchym, Svárovský Vladimír, Jandura Jiří, Josef, Svárovský Jindřich (Jaroslav), Petr, Stránská Alžběta, Antonín, Svárovská

Časopis Hlas Volyně - Redakce

Digitální archiv Hlas Volyně ročníku 1936

Od prvního května r. 1926 počal vycházet v K vasilově týdeník "Hlas Volyně".
Stal se důležitou oporou nejen volyňských Čechů, ale i celé české
menšiny v Polsku. Jeho vydavatelem a redaktorem byl Antonín Perný, a po
jeho smrti syn Václav Perný. Rodina Perných stála v prvních řadách obce
Kvasilova a byla oporou zejména v těžkých dobách. S velikou snahou prosazovala
do popředí kulturu, hudbu i vzdělání.

Související archiválie

.pdf
Hlas volyně 1936 č.1

Digitální archiv Hlas Volyně ročníku 1936

 

Hlas Volyně rok 1936 výtisk č.1

 

(více informací)

Rok: 1936
Zdroj: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra
Inventární číslo: IV001311

Časopisy, noviny-příspěvky

Související archiválie

Reklama na zemědělské stoje
Reklama Hospodářského družstva v Rovně na Melicharovy stroje z Brandýsa n/L (Československo) - k mání ve skladu u Vl.Náhlovského z Kvasilova, Zdroj: Krajské listy v Lucku, Inventární číslo: IV004362

Reklama Hospodářského družstva v Rovně na Melicharovy stroje z Brandýsa n/L (Československo) - k mání ve skladu u Vl.Náhlovského z Kvasilova

Zdroj: Krajské listy v Lucku
Inventární číslo: IV004362
Související obce: Rovno
Související osoby: Náhlovský Vladimír,Vratislav

Divadelní kroužek

Vedením čítárny byl pověřen Čeněk Stránský. V posledních letech 19. století,
kdy se do Ruska stěhovali další řemeslníci , muzikanti a inženýři, přišli
do Kvasilova bratři Parolkové, vzdálení příbuzní Čeňka Stránského. Ten
v onu dobu pomýšlel na založení ochotnického divadla. Zatím nebyla k dispozici
ani místnost, ani opona, a proto se Parolkové sami nabídli, že vymalují
zdarma dekorace a jeviště. Požadovali pouze stravu. Sešli se ve staré hospodě
u Zahrádků a po určitých úpravách připravili mistnost tak, že se zde dalo
hrát divadlo. Byla sepsána smlouva, v níž hospodský přislíbil dát zdarma
sál a jeviště upravit pro hudebníky. Občané zhotovili rámy na kulisy, zpevni-
19
li strop a za měsíc bylo vše hotovo. Čtenářská beseda zaplatila barvy a dřevo ,
ostatní bylo zdarma. Pouze za oponu o rozměrech 7x4 metry, která byla malým
uměleckým dílem, se kvasilovští rozhodli zaplatit autorům i přes jejich
námitky. Toto zařízení sálu sloužilo až do roku 1924.

 Nemalé úsilí bylo věnováno v Kvasilově kulturní práci mládeže. Hrála se divadelní
představení za režie Jana Zacha a později Antonína Kůtka. Počátky divadla
jsou spojeny s dětskými představeními, které připravovali naši učitelé. Nadšení
vzbudily divadelní hry, např. Sípková Růženka, Sůl nad zlato a Sněhová královna,
které napsal a zhudebnil Ant. Perný. Tyto hry byly i s notovým zápisem
vydány tiskem a dnes jsou uloženy v Národním muzeu v Praze. Akademický
malíř J. Stránský maloval ke každému představení nové dekorace, vyučený truhlář
Mašinda vyráběl pro jeviště rámy pro kulisy. Veškerá práce byla zdarma.
Občan Veselý instaloval elektrické osvětlení napojením na agregát Svarovského
fabriky. Úbory pro dětské herce byly většinou papírové.
23
Brzy se začala hrát i představení pro dospělé, kupříkladu "Naši furianti",
"Sedlák křivopřísežník", "Maryša". V ní vynikala v roli Maryši Marie Kozlovská.
Došlo však i k zcela opačné situaci: A. Perný zhudebnil hru "Dědečkovy
housle", ale M. Kozlovská nedokázala hlavni úlohu vyzpívat. Proto se
role bezchybně ujala Helena Maksová a byla výtečná.
Divadelní představení se hrála pod hlavičkou Sokola, ale pak došlo k rozkolu,
neboť některá děvčata (Kadeřábková, Tomášová aj.) ze Sokola vystoupila
a začala hrát ve Čtenářské besedě. Brzy za nimi přišel i Šebek a režisér
V. Tomáš.

Související archiválie

KOSTEL
Soubor fotografii- Cenný snímek opony divadla z roku 1907, pravoslavný chrám, první dožinky, Rok: 1935, Zdroj: FIALA JINDŘICH, Inventární číslo: IV001170

Soubor fotografii- Cenný snímek opony divadla z roku 1907, pravoslavný chrám, první dožinky

Rok: 1935
Zdroj: FIALA JINDŘICH
Inventární číslo: IV001170

Divadelní soubor kvasilov
Rok: 1920, Zdroj: Fiala Jindřich, Inventární číslo: IV001159

Rok: 1920
Zdroj: Fiala Jindřich
Inventární číslo: IV001159
Související osoby: Fiala Antonín, Antonín

Družstvo úvěrové, konzumní, hospodářské

Související archiválie

.pdf
ředitelství výboru

Seznam členů předsednictva výboru a revizorů účtů b.d. Letopočet neznámý

Zdroj: Národní archiv, Svaz Čechů z Volyně, Žatec, karton 105
Inventární číslo: IV001604
Související obce: Buderáž, Hlinsk, Hrušvice, Huleč, Jezírko, Krajev, Mirotín, Moštěnice, Újezdce, Ulbárov, Zálesí, Závidov, Zdolbunov
Související osoby: Khol František (Alexandr)

Hasičský spolek

V roce 1895 společně se Sborem dobrovolných hasičů a pojišťovnou zahájili
stavbu vlastní patrové budovy. Horní patro zaujímala čítárna a pojišťovna,
v přízemí byl umistěn Sbor dobrovolných hasičů.Ve snaze zajistit dostatek financí a odstranit nebezpečí vyplývající z živelných
pohrom, založili kvasilovští obecní pojišťovnu proti ohni. V roce 1878
totiž vypukl v obci požár, jemuž u Josefa Perného padla za oběť veškerá úroda
a část budov. Josef Ducháček podle vzoru obdobných českých ústavů vypracoval
stanovy, a na jejich základě byla založena Vzájemná pojišťovna.
Z členských vkladů bylo zakoupeno hasičské náčiní a stříkačka pro nově založený
hasičský sbor. Tento dobrovolný sbor se postupně zdokonaloval. Konala
se pravidelná cvičení pro přípravu na hašení požáru, přibývalo členů
i přispívajících. Po tomto opatření nevznikl v obci přes dvacet let požár.
Prvním velitelem has ičů byl zvolen Vojtěch Škobis, po něm Josef Jeřábek.
Před druhou světovou válkou tuto funkci vykonával Jan Tomáš a to až do reernigrace.
V době polské éry se kvasilovští hasiči pravidelně zúčastňovali
pravidelných cvičení a okrskových požárních soutěží. Často získávali přední
umístění i mezi profesiolnálnírni požárními družstvy.

Související archiválie

.pdf
1927 Strazak Wolynski

Strazak Wolynski kalendarz-album na rok 1927

Luck, Drukarnia Panstwowa 1927

(více informací)

Rok: 1927
Zdroj: Kordulík - rodinný archiv
Inventární číslo: IV001828
Související obce: Buderáž, Buršovka, Dlouhé Pole, Dubno, Hlinsk, Horochov, Huleč, Kopče, Kostopoľ, Kupičov, Luck, Malín Č., Mirohošť, Mizoč, Moldava I, Novokrajev, Ploska (Dubno), Podhájce, Podhájce, Sofievka I (Dubno), Straklov Č., Újezdce, Ulbárov, Urveny, Volkov

Kapela a pěvecký sbor

V tomto vyprávění musím vzpomenout i na výtečnou kapelu Vratislava
Náhlovského. Byla založena v roce 1920 po jeho návratu z války a skládala
se převážně ze starších hudebníků . O šest let později se však rozpadla, a tak
Náhlovský sestavil soubor nový, tentokrát z mladých, které sám vyučil. V novém
tělese hráli: Václav Voráček, Jiří Martínek, Josef Martínek, Václav Židlický,
Mikuláš Martínek, Václav Kotek, Václav Srp, Jakub Mašinda, Bohumil
Stehlík, Antonín Maksa, Václav Dlouhý, Leon Škalinský a Václav Veselý.
24
Tato kapela během krátké doby získala značný ohlas po celém okolí. Vystupovala
na hudebních festivalech v Rovně a v Lucku, byla na nich vždy
dobře hodnocena. Mívala úspěch i mezi profesionály. Kapela existovala až do
roku 1944, kdy všichni zdraví a schopní muži vstoupili do řad čsl. armádního
sboru v SSSR. Tento soubor byl jednou z hlavních složek Sokola i hasičů.
Hráli na pohr'bech, na sportovních utkáních i oslavách různých výročí jak
v samotném Kvasilově, tak i v okresním městě Rovně. Často nemohli uspokojit
poptávku ve svém umění. Vratislav Náhlovský se vlastně zasloužil
i o rozvoj tělovýchovy, neboť bez jeho kapely si nebylo možné představit žádnou
sokolskou slavnost. Sokolové veřejně cvičili podle jeho hudby. Sám
komponoval a rozepisoval noty pro celou kapelu.
Kapelník Náhlovský již dnes spí věčným spánkem na hřbitůvku v Liběšicích.
Patří mu však stále dík za krásnou hudbu a nezapomenutelné chvíle, kdy
jsme si při jeho skladbách všichni rádi zatančili.
Druhou kapelu, smyčcovou, dirigoval Sláva Perný, vystupovala na menších
slavnostních akcích, ale dobře hrály obě dvě

Související archiválie

SVÁROVSKÝ PERNÝ
Rok: 1935, Zdroj: FIALA JINDŘICH, Inventární číslo: IV001169

Rok: 1935
Zdroj: FIALA JINDŘICH
Inventární číslo: IV001169

SOKOL A KAPELA KVASILOV
Kapela a Sokol, Rok: 1935, Zdroj: FIALA JINDŘICH, Inventární číslo: IV001161

Kapela a Sokol

Rok: 1935
Zdroj: FIALA JINDŘICH
Inventární číslo: IV001161

Prvím starostou Kvasilova
Rok: 1944, Zdroj: FIALA JINDŘICH, Inventární číslo: IV001119

Rok: 1944
Zdroj: FIALA JINDŘICH
Inventární číslo: IV001119

Knihovna

Knihovna se rozrostla na 1O 000 svazků , za svůj cíl si mimo jiné kladla
i další, dokonalejší zvládnutí povinného ruského jazyka a tím se zařadila mezi velké česko-ru ské knihovny na české Volyni.

Sokolská jednota

Související archiválie

Sokol Kvasilov
Sokol Kvasilov. Odhadem, Rok: 1939, Zdroj: archiv rodiny Kadavých, Inventární číslo: IV005748

Sokol Kvasilov. Odhadem

Rok: 1939
Zdroj: archiv rodiny Kadavých
Inventární číslo: IV005748

Kvasilov - sokolský prapor
Kvasilov - sokolský prapor Datace na praporu, Rok: 1911, Zdroj: archiv rodiny Kadavých, Inventární číslo: IV005746

Kvasilov - sokolský prapor Datace na praporu

Rok: 1911
Zdroj: archiv rodiny Kadavých
Inventární číslo: IV005746
Související osoby: Kadavý Václav

Kvasilov
Čs.zahraniční sokolská župa na Volyni v Polsku.Foceno v r.1926-před Všesokolským sletem v Praze 1926. Druhá zprava Věra Kozlovská. , Rok: 1926, Zdroj: Rodinný archiv Marie Reové Křížové, Inventární číslo: IV005628

Čs.zahraniční sokolská župa na Volyni v Polsku.Foceno v r.1926-před Všesokolským sletem v Praze 1926. Druhá zprava Věra Kozlovská.

Rok: 1926
Zdroj: Rodinný archiv Marie Reové Křížové
Inventární číslo: IV005628
Související osoby: Svárovský Vladimír

Vlajka
Vlajka Sokola v Kvasilově., Zdroj: neznámý, Inventární číslo: IV004446

Vlajka Sokola v Kvasilově.

Zdroj: neznámý
Inventární číslo: IV004446

Pohyb toť život
Pohyb - toť život, Rok: 1925, Zdroj: neznámý, Inventární číslo: IV004361

Pohyb - toť život

Rok: 1925
Zdroj: neznámý
Inventární číslo: IV004361

Sokol Kvasilov
Pohyb - toť život, Rok: 1925, Zdroj: neznámý, Inventární číslo: IV004360

Pohyb - toť život

Rok: 1925
Zdroj: neznámý
Inventární číslo: IV004360

Sokol Kvasilov
Vystoupení Sokola Kvasilov u Ducháčků na zahradě, Zdroj: Štěpánek Ondřej, Inventární číslo: IV002216

Vystoupení Sokola Kvasilov u Ducháčků na zahradě

Zdroj: Štěpánek Ondřej
Inventární číslo: IV002216

Volyňský kalendář - škola, sokolovna
Rok: 1939, Zdroj: Stanislav Sabol z archivu Jany Novákové, https://www.facebook.com/zdolbunow.woly, Inventární číslo: IV001854

Rok: 1939
Zdroj: Stanislav Sabol z archivu Jany Novákové, https://www.facebook.com/zdolbunow.woly
Inventární číslo: IV001854
Související obce: Zdolbunov
Související osoby: Perný Jaroslav

Volyňský kalendář - škola, sokolovna
Rok: 1939, Zdroj: Stanislav Sabol z archivu Jany Novákové, https://www.facebook.com/zdolbunow.woly, Inventární číslo: IV001853

Rok: 1939
Zdroj: Stanislav Sabol z archivu Jany Novákové, https://www.facebook.com/zdolbunow.woly
Inventární číslo: IV001853
Související obce: Zdolbunov
Související osoby: Perný Jaroslav

VČELAŘ MARTÍNEK
Rok: 1935, Zdroj: FIALA JINDŘICH, Inventární číslo: IV001173

Rok: 1935
Zdroj: FIALA JINDŘICH
Inventární číslo: IV001173
Související osoby: Martínek Štěpán

PERNÝ
Rok: 1939, Zdroj: FIALA JINDŘICH, Inventární číslo: IV001172

Rok: 1939
Zdroj: FIALA JINDŘICH
Inventární číslo: IV001172

SVÁROVSKÝ PERNÝ
Rok: 1935, Zdroj: FIALA JINDŘICH, Inventární číslo: IV001169

Rok: 1935
Zdroj: FIALA JINDŘICH
Inventární číslo: IV001169

KVASILOVŠTÍ SOKOLOVÉ
Rok: 1968, Zdroj: FIALA JINDŘICH, Inventární číslo: IV001167

Rok: 1968
Zdroj: FIALA JINDŘICH
Inventární číslo: IV001167

KVASILOVŠTÍ SOKOLOVÉ ŽENY
Rok: 1938, Zdroj: FIALA JINDŘICH, Inventární číslo: IV001166

Rok: 1938
Zdroj: FIALA JINDŘICH
Inventární číslo: IV001166

SOKOL A KAPELA KVASILOV
Kapela a Sokol, Rok: 1935, Zdroj: FIALA JINDŘICH, Inventární číslo: IV001161

Kapela a Sokol

Rok: 1935
Zdroj: FIALA JINDŘICH
Inventární číslo: IV001161

.pdf
557-anketní lístek-sokolské jednotky na Volyni-Rovno-Kvasilov-Huleč

Sokolské jednotky na Volyni-Rovno-Kvasilov-Huleč-Hlinsk-Moldava-Mirohošť-Straklov-Dubno-Semiduby-Volkov-Zdolbunov

(více informací)

Rok: 1993
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001052
Související obce: Dubno, Hlinsk, Huleč, Mirohošť, Mirohošť Nová, Moldava I, Moldava II, Rovno, Semiduby, Straklov Č., Volkov, Zdolbunov

Společenské akce v současnosti

Související archiválie

KVASILOV 2013
Kvasilov 2013, Rok: 2013, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001403   více informací

Kvasilov 2013

(více informací)

Rok: 2013
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001403
Související osoby: Fiala Jindřich, Antonín

KVASILOV ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD V JEDNOTLIVÝVH LETECH
KVASILOV 1967 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD V JEDNOTLIVÝVH LETECH, Rok: 1967, Inventární číslo: IV001399

KVASILOV 1967 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD V JEDNOTLIVÝVH LETECH

Rok: 1967
Inventární číslo: IV001399
Související osoby: Fiala Jindřich, Antonín

KVASILOV okres ROVNO 1967
V ROCE KVASILOV okres ROVNO 1967-2001 PŘED KOSTELEM ŠKOLA JIŽ NESTÁLA, Rok: 2001, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001397   více informací

V ROCE KVASILOV okres ROVNO 1967-2001 PŘED KOSTELEM ŠKOLA JIŽ NESTÁLA

(více informací)

Rok: 2001
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001397
Související osoby: Fiala Jindřich, Antonín

Škola České matice školské
Popisy obcí pamětníky
Dotazník 1951

Související archiválie

.pdf
Dotazník - Kvasilov

Dotazník obce Kvasilov obsahující základní informace o obci

(více informací)

Rok: 1945
Zdroj: Národní archiv, fond SČVP
Inventární číslo: IV000224
Související osoby: Perný Jaroslav, Šereťuk Mikuláš, Dionisij, Štípek Mikuláš,Václav, Vacátko Václav, Vladimír

Dotazník 1992 - 1993

Související archiválie

.pdf
244-anketní lístek-Vladimír Chocholouš-Arestov-Kvasilov-Kopytkov-Ilpín-Pětihory-

Arestov nyní přejmenovaný na Oresiv.

Zmíněna obec Košatov.

(více informací)

Rok: 1993
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001702
Související obce: Arestov, Ilpín, Kopytkov, Michajlovka, Michalovka, Pětihory

.pdf
250-anketní lístek-Václav Fric-Lutchardovka-Máslenka-Koryta-Terešov-Verba-Kvasil

Zmíněn kovář Šejbr.

(více informací)

Rok: 1993
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001696
Související obce: Koryta, Luthardovka, Máslenka, Mirohošť, Mirohošť Nová, Noviny Č., Terešov, Verba

.pdf
256-anketní lístek-Vladimír Tyrek-Zdolbunov-Huleč-Ulbárov-Kvasilov

(více informací)

Rok: 1993
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001689
Související obce: Huleč, Ulbárov, Zdolbice, Zdolbunov

.pdf
303-anketní lístek-Straklov-Sofievka I-Kvasilov-Bělohrudka-Vápenka-Vilhelmovka-S

Zmíněna kolonie Vrbovská a Podmasce

(více informací)

Rok: 1993
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001664
Související obce: Alexejevka, Bělohrudka, Olšanka (Žitomír), Olšanka (Dubno), Smolárna, Sofievka (Vladimir), Straklov Č., Stromovka, Vápenka, Vilhemovka

.pdf
449-anketní lístek-Olga Malhausová-Krutý Břeh-Staromylsk-Novomylsk-Iváčkov-Zdolb

Zmíněna rodina Samarádkova, Novotná, Pavlusova, Šmidtova, Melnikova, Otavova, Lamrova.

Pěkný popis okolních obcí.

(více informací)

Rok: 1993
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001536
Související obce: Iváčkov, Krutý Břeh, Novomylsk, Staromylsk, Zdolbice, Zdolbunov

.pdf
481-anketní lístek-Pelcová-Kvasilovka/Kvasilov-Lesná-Oženín-Majdan Villa-Šepetov

(více informací)

Rok: 1993
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001394
Související obce: Lesná, Majdan Villa, Oženín, Šepetovka

.pdf
557-anketní lístek-sokolské jednotky na Volyni-Rovno-Kvasilov-Huleč

Sokolské jednotky na Volyni-Rovno-Kvasilov-Huleč-Hlinsk-Moldava-Mirohošť-Straklov-Dubno-Semiduby-Volkov-Zdolbunov

(více informací)

Rok: 1993
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001052
Související obce: Dubno, Hlinsk, Huleč, Mirohošť, Mirohošť Nová, Moldava I, Moldava II, Rovno, Semiduby, Straklov Č., Volkov, Zdolbunov

.pdf
73-Rovno,Basovy kout,Kvasilov

(více informací)

Rok: 1992
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV000669
Související obce: Basový Kout, Rovno

.pdf
69- Kvasilov

(více informací)

Rok: 1992
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV000656

.pdf
51- Kvasilov,Huleč

(více informací)

Rok: 1992
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV000638
Související obce: Huleč

.pdf
24 - Bělokrynica, osada Kruhle, Kvasilov,Novostavce

(více informací)

Rok: 1992
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV000580
Související obce: Bělokrynica, Novostavce

Kronika obce

VZNIK ČESKÉHO KVASILOVA -

Výňatek z textu kroniky:
Iniciátor založení obce Český Kvasilov, Josef Perný, pocházel z chudé rodiny.
Jeho otec Matěj však byl synem středně zámožných rodičů. Byl znám
svou urostlou postavou a obrovskou fyzickou silou. Matěj byl odveden na
vojnu a tam se mu tak zalíbilo, že sloužil celá dvě období. Žil kdesi v Itálii
a jeho rodiče ani příbuzní o něm nic nevěděli. Tak se stalo, že se rozdělili o jeho
dědický podíl. Když se Matěj nečekaně vrátil z Itálie domů , nezbylo na
něj prakticky žádné dědictví. Po čase se mu narodil synek Josef. Byl nadaný
muzikant. Po ukončení povinné školní docházky ho otec dal do učení k mistru
truhláři, jenž s ním zle zacházel. Chlapec si však věděl rady a záhy si začal
přivydělávat hrou na trubku, s níž vystupoval v kapele ze sousední obce
Vrstec nedaleko rodné vsi Slavhostice na Jičínsku.
Mladý Josef hrál pěkně, nelitoval dechu. Jeho trubku bylo slyšet v širém okolí
k potěšení mládeže i dospělých, ale též ke škodě trumpetisty. Hra na nepříliš dokonalém
nástroji a navíc těžké truhlářské povolání spolu s nedostatečnou stravou
vedly k propuknutí tuberkulózy, na jejíž následky po letech zemřel.
Při jednom ze záchvatů kašle manželka Josefa Perného spěchala do Kopidlna
pro lékaře, ale nestihla ho doma. Vracela se proto s pláčem nazpět. Těsně
před Slavhosticerni ji dostihl povoz, v němž cestoval neznámý muž a soucitně
se jí ptal, co je příčinou jejího zármutku. Když mu mladá žena vše vypověděla,
vystoupil dotyčný z vozu, Perného vyšetřil (byl to lékař neznámo
odkud) a nařídil, jak má postupovat v léčení. "Budete zdráv", řekl , když se
loučil, aniž vzal sebemenší honorář, "ale musíte být na sebe opatrný a na
trubku ani nesáhnout! Místo hoblíku se chopte raději pluhu."
Josef Perný se skutečně v brzké době uzdravil a začal hledat cestu k hospodářství,
na němž by se uživil bez svého řemesla. V Čechách nebylo na podobnou
koupi ani pomyšlení, a proto četl nadšeně "Národní listy", v nichž
nalezl informaci o možnostech vystěhování se do Ruska.
Manželka Perného pocházela z obce Hlušice. Byla nejstarší ze 12 dětí rolníka
Josefa Kohouta. A právě v Hlušicích měl obchod a hostinec František
Rajchl. Při svých návštěvách se Perný Rajchlovi svěřil se svým nápadem podívat
se do Ruska a nabídl hostinskému, aby jel také. Rajchlovi se v Čechách
nedařilo zle, ale jako dobrý obchodník si rychle spočítal, že může mít mnohem
lepší uplatnění jako spoluzakladatel nějaké větší vsi na nově osídleném
ruském území.
Na jaře 1869 se Perný, Rajchl a jejich třetí společnik Antonín Stránský vydali
do Ruska. Cestovali bez rodin a přijeli do Dubna. Tam se tehdy odbýva-
6
ly tzv. kontrakty, což byly trhy beze zboží- sepisovaly se tam smlouvy o prodeji
a pronájmu statků, předprodeji polní úrody, vlny, dobytka a podobně.
Zde se také přijímali a propouštěli ředitelé a správci velkostatků, lesů, lihovarů
a cukrovarů. Na těchto kontraktech, jež byly později přeneseny do Berdyčeva
a ještě později do Kyjeva, se tři Češ i seznámili se správcem statků
knížat bratrů Karla a Zikmunda Radzivillů ze Štěpánova u Rovna. Tento administrátor
jim nabídl ke koupi dvůr v Kvasilově . Zájemci si jej prohlédli
a dohodli se se správcem, že se vrátí do Čech, aby vytvořili spolek, jež po
prodeji svého majetku v Čechách získá kapitál ve výši nejméně poloviny
kupní ceny statku.
Doma se jim takový spolek skutečně podařilo sestavit. Kupujícími členy
spolku se stali tři zmíněni cestovatelé, dále pak Václav Zeman, Václav Košťál,
Václav Miler, Štefl, Šlisík, Kotek, Dlouhý, Náhlovský, Melich, Vlach,
Martínek, Zích, Mádl, Olmr a jiní, kteří se přihlásili do spolku a dali kupujícím
své peníze na první splátku. Rajchl a Stránský odjeli na jaře roku 1869
do Ruska, aby sepsali nebo uzavřeli kupní smlouvu o Kvasilově .
Kvasilov patřil knížatům Radzivillům, jejichž hospodářství trpělo nedostatkem
pracovních sil, jelikož v roce 1861 byla v Rusku zrušena poddanská
a robotní povinnost. Z tohoto důvodu majitelé prodávali svá upadající panství.
Kupní smlouva se zachovala a byla pro potřeby mé práce zapůjčena od Jaroslava
Perného a předložena učitelům měcholupské školy Miroslavě
Šnajdrové a Zdenku Zákutnému k přeložení do češtiny.
Záhlaví listiny je vyplněno textem o její ceně, s kulatou pečetí se státním
znakem. Sama listina je opatřena vodotiskem státního znaku a textu "Kolkovaná
listina, cena 90 rublů ve stříbře".
Text: "KUPNÍ SMLOUVA"
Dne 15. července 1870 níže podepsaní - statkář Volyňské gubernie Rovenského
újezdu kníže Karel Michajlovič Radzivill a rakouští státní příslušníci
František Rajchl a Antonín Stránský- uzavřeli kupní smlouvu následujícího
obsahu:
1. Kníže Karel Michajlovič Radzivill, jenž vlastní nerozdílně se svým bratrem
Zikmundem Michajlovičem Radzivillem panství ve Volyňské gubernii
Rovenského újezdu, udává, že se skládá z folvarkůn Gorodyšče, Velinov,
Žitiň, Tárová, Kustina a Kvasilova. Tyto statky získali bratři jako
dědictví po své matce, kněžně Alexandře Karlovně Radzivillové, na základě
soudního záznamu prozatímního oddělení Rovenského újezdního
policejního místodržitelství z 1. září 1865. Se souhlasem bratra Zikmun-
7
da Michajloviče Radzivilla prodává kníže rakouským státním příslušníkům
Kvasilovský folvark, který byl 5. srpna 1865 zapsán v pozemkové
knize Rovenského újezdního soudu pod číslem pořadovým 90 a roku
1869 pod číslem 98.
2. Kvasilovský folvark byl prodán se všemi jeho náležitostmi: zemědělskými
pozemky v okolí Dvora, neúrodnými poli, loukami, ornou půdou, půdou
nevhodnou k obdělávání, vodami, bláty, 00 dvěma krčmami, větrným
mlýnem, zahradami, hospodářskými budovami a zařízením. Ke Kvasilovskému
folvarku náleží i několik votčin. 1
3. Veškerá půda Kvasilovského folvarku, bláta i vody budou vyměřeny
a podle zjištěné výměry kupující zaplatí za každý morg2 půdy 20 rublů ve
stříbře.
4. Místo půdy náležející Kvasilovskému folvarku kníže Radzivill prodává
výše jmenovaným kupujícím i lesy Kyselinského folvarku až k řece Goryň
o výměře 500 morgů. Kupci zaplatí za každý morg lesa 12 rublů ve stříb ře.
5. Náklady na vyměření polí a lesů hradí kupující.
6. Při realizaci této kupní smlouvy kupující Rajchl a Stránský zaplatili knížeti
Radzivillovi zálohu JO 600 rublů ve stříbře.
Tyto peníze je kníže Radzvill povinen předat kupci Gorimštejnovi. Do
30. prosince tohoto roku zaplatí kupující zbývající sumu v částce 20 000
rublů, jež jsou požadovány pro realizaci této kupní smlouvy. Poslední
splátku zaplatí nejpozději do 1. května 1871. Pokud kupující Rajchl a Stránský
nezaplatí ve stanoveném termínu, pak nejenže ztrácí právo na
kupní smlouvu kvasilovského folvarku a peníze jimi vydané propadají
knížatům Radz ivillům, ale musí uhradit i všechny náklady.
7. Veškeré státní daně a poplatky se započítávají do sumy hrazené kupujícími.
8. Pokud by se kupní smlouva nemohla uskutečnit ve výše uvedených termínech
z viny knížete Radzivilla, musí on hradit kupujícím jejich výdaje
a uspokojit jejich nároky. Pokud by se smlouva nemohla uskutečnit
z viny kupujících, pak jimi vynaložené peníze zůstávají knížatům Radzivillům
a navíc musí uhradit škody jim vzniklé.
') Folvark - malý statek v carském Rusku, pojmenování rozšířené zejména na polském území.
2
) Morg - plošná míra v carském Rusku (0,6 ha).
') Votčina- dědičná půda v Moskevské Rusi.
00
) Bláta- podmočené louky (bažiny)
8
9. Pokud by se kníže Radzivill rozhodl ponechat si několik morgů volných
zahrad, luk a polí, pak na ně kupující nemají nárok, ale rozumí se, že
za toto odstoupené množství nejsou povinni platit.
1 O. Správnost této kupní smlouvy, jejíž obsah je pro obě strany svatý a neporušitelný,
vlastnoručně stvrzují svými podpisy přede svědky.

Související archiválie

.pdf
Kvasilov

Článek na pokračování o obci Kvasilov vycházel v časopise Věrná stráž v roce 1951 v celkem 9 pokračováních.

Rok: 1951
Zdroj: Věrná stráž ročník 1951
Inventární číslo: IV005943
Související osoby: Perný Jaroslav, Jandura Antonín, Jáchym, Svárovský Vladimír, Jandura Jiří, Josef, Svárovský Jindřich (Jaroslav), Petr, Stránská Alžběta, Antonín, Svárovská

ČESKÝ KVASILOV
Rok: 1935, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001257

Rok: 1935
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001257
Související osoby: Fiala Jindřich, Antonín

.pdf
Kronika Českého Kvasilova

Vydalo Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, 2003.
Recenzovali: Dr. Miloslava Žáková, Jiřina Kačerová
© Mikuláš Šereťuk
Vydání první
ISBN: 80-901878-9-7

Rok: 2003
Zdroj: Šereťuk Mikuláš
Inventární číslo: IV001182
Související osoby: Šereťuk Mikuláš, Dionisij, Jandura Josef, Antonín

Mapa, plán nebo seznam obyvatel obce

Související archiválie

.pdf
244-anketní lístek-Vladimír Chocholouš-Arestov-Kvasilov-Kopytkov-Ilpín-Pětihory-

Arestov nyní přejmenovaný na Oresiv.

Zmíněna obec Košatov.

(více informací)

Rok: 1993
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001702
Související obce: Arestov, Ilpín, Kopytkov, Michajlovka, Michalovka, Pětihory

.pdf
449-anketní lístek-Olga Malhausová-Krutý Břeh-Staromylsk-Novomylsk-Iváčkov-Zdolb

Zmíněna rodina Samarádkova, Novotná, Pavlusova, Šmidtova, Melnikova, Otavova, Lamrova.

Pěkný popis okolních obcí.

(více informací)

Rok: 1993
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001536
Související obce: Iváčkov, Krutý Břeh, Novomylsk, Staromylsk, Zdolbice, Zdolbunov

MAPA KVASILOVA
Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001383

Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001383
Související osoby: Fiala Jindřich, Antonín

KATASTRÁLNÍ PLÁN KVASILOVA
Darovala paní Svitoková  dcera pana Mikuláše Šereťuka autora kroniky Českého Kvasilova, Rok: 1936, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001365

Darovala paní Svitoková  dcera pana Mikuláše Šereťuka autora kroniky Českého Kvasilova

Rok: 1936
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001365
Související osoby: Fiala Jindřich, Antonín

Seznam obyvatel Kvasilova
Seznam obyvatel - jen hlavy rodin, Rok: 1947, Zdroj: Fiala Jindřich, Inventární číslo: IV001156

Seznam obyvatel - jen hlavy rodin

Rok: 1947
Zdroj: Fiala Jindřich
Inventární číslo: IV001156

Odbojová organizace Blaník
Blaník - buňka
Volyňští Češi v armádách
Volyňáci v 2. odboji-doklady a publikace

Související archiválie

.pdf
Kanadský žert Jaroslav Perný, * 12.2.1906 Kvasilov

Dukla věčně živá, str.163. Vydalo Dukelské muzeum ve Svidníku

Rok: 1969
Zdroj: Dukla věčně živá, str.163. Vydalo Dukelské muzeum ve Svidníku
Inventární číslo: IV002901
Související obce: Dukla - památník
Související osoby: Perný Jaroslav

Seznam padlých Kvasilováků
Seznam padlých rodáků, Rok: 1947, Zdroj: Fiala Jindřivh, Inventární číslo: IV001157

Seznam padlých rodáků

Rok: 1947
Zdroj: Fiala Jindřivh
Inventární číslo: IV001157

Celkem narukovalo
Rok: 2000, Zdroj: FIALA JINDŘICH, Inventární číslo: IV001120

Rok: 2000
Zdroj: FIALA JINDŘICH
Inventární číslo: IV001120

Svědectví zločinů
Záchrana Židů

Související archiválie

.pdf
Štěstí v neštěstí — dobří lidé pomohli - Janina Vrbová, * 20.7.1925 Luck

Štěstí v neštěstí — dobří lidé pomohli - Janina Vrbová, * 20.7.1925 Luck

Rok: 1998
Zdroj: Jiří Hofman,Václav Širc, Jaroslav Vaculík Volyňští Češi v prvním a druhém odboji
Inventární číslo: IV003007
Související osoby: Vojar Josef

Osobní archiválie
Dům, hospodářství, usedlost, majetek

Související archiválie

KOSTEL
Soubor fotografii- Cenný snímek opony divadla z roku 1907, pravoslavný chrám, první dožinky, Rok: 1935, Zdroj: FIALA JINDŘICH, Inventární číslo: IV001170

Soubor fotografii- Cenný snímek opony divadla z roku 1907, pravoslavný chrám, první dožinky

Rok: 1935
Zdroj: FIALA JINDŘICH
Inventární číslo: IV001170

Fotografie (zejména osob)

Související archiválie

Rekruti
Rok: 1938, Zdroj: Rodinný archiv Marie Reové Křížové, Inventární číslo: IV006628

Rok: 1938
Zdroj: Rodinný archiv Marie Reové Křížové
Inventární číslo: IV006628
Související osoby: Tomáš Konstantin, František (Alexandr)

KVASILOV ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD V JEDNOTLIVÝVH LETECH
KVASILOV 1967 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD V JEDNOTLIVÝVH LETECH, Rok: 1967, Inventární číslo: IV001399

KVASILOV 1967 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD V JEDNOTLIVÝVH LETECH

Rok: 1967
Inventární číslo: IV001399
Související osoby: Fiala Jindřich, Antonín

KVASILOV okres ROVNO 1967
V ROCE KVASILOV okres ROVNO 1967-2001 PŘED KOSTELEM ŠKOLA JIŽ NESTÁLA, Rok: 2001, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001397   více informací

V ROCE KVASILOV okres ROVNO 1967-2001 PŘED KOSTELEM ŠKOLA JIŽ NESTÁLA

(více informací)

Rok: 2001
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001397
Související osoby: Fiala Jindřich, Antonín

KVASILOV 1967, 2001, 1935
KVASILOV V ČASE, Rok: 2001, Zdroj: FIALAJ, Inventární číslo: IV001393   více informací

KVASILOV V ČASE

(více informací)

Rok: 2001
Zdroj: FIALAJ
Inventární číslo: IV001393
Související osoby: Fiala Jindřich, Antonín

PŘED HŘBITOVEM V KVASILOVĚ 1967. 2001, 2005
Rok: 2005, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001384   více informací

(více informací)

Rok: 2005
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001384
Související osoby: Fiala Jindřich, Antonín

Otevření Národní školy
Otevření Národní školy v Kvasilově, Rok: 1906, Inventární číslo: IV001348

Otevření Národní školy v Kvasilově

Rok: 1906
Inventární číslo: IV001348

PÍSEŃ VOLYŃSKÝCH ČECHŮ II.stránka
PÍSEŃ VOLYŃSKÝCH ČECHŮ II.stránka, Rok: 2000, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001345

PÍSEŃ VOLYŃSKÝCH ČECHŮ II.stránka

Rok: 2000
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001345
Související osoby: Fiala Jindřich, Antonín

PÍSEŇ VOLYŇSKÝCH ČECHŮ
Dobu této houževnaté práce nejlépe charakterizuje píseň  českých emigrantů ,neznámého autora,kterou tak často a s láskou osdníci zpívali. Rok není uveden, Rok: 2000, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001344

Dobu této houževnaté práce nejlépe charakterizuje píseň  českých emigrantů ,neznámého autora,kterou tak často a s láskou osdníci zpívali. Rok není uveden

Rok: 2000
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001344
Související osoby: Fiala Jindřich, Antonín

HŘBITOV V KVASILOVĚ
Rok: 1967, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001255

Rok: 1967
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001255
Související osoby: Fiala Jindřich, Antonín

KVASILOVSKÉ ŘENY
Kvasilovské ženy, Rok: 1928, Zdroj: FIALA JINDŘICH, Inventární číslo: IV001174

Kvasilovské ženy

Rok: 1928
Zdroj: FIALA JINDŘICH
Inventární číslo: IV001174

Hřbitov-pietní událost

Související archiválie

HŘBITOV V KVASILOVĚ
Rok: 1967, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001255

Rok: 1967
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001255
Související osoby: Fiala Jindřich, Antonín

Osobní doklad

Související archiválie

ÚMLUVA 10.LEDNA 1893 I.
ÚMLUVA - 10.LEDNA 1893  Josef Fiala přenechává svému synoviAntonínovi i jeho nastávající manželce Alžbětě rozené Mikynové koupené stavební místo ve výměře 550 sáhu-----za 200 rublů,kterémusí vyplatit své sestře Aloisijí provdané Pilařové-----------, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001323

ÚMLUVA - 10.LEDNA 1893  Josef Fiala přenechává svému synovi
Antonínovi i jeho nastávající manželce Alžbětě rozené Mikynové koupené stavební místo ve výměře 550 sáhu-----za 200 rublů,které
musí vyplatit své sestře Aloisijí provdané Pilařové-----------

Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001323
Související osoby: Fiala Antonín, Antonín, Fiala Josef, Antonín

ÚMLUVA 1893 I.
Josef Fiala přenechává svému synovi Amtonínovi a jeho nastávající manželce Alžbětě  stavební místo ve výměře 550 sáhu. 200 rublů musí vyplatit své sestře Aloisiji Pilařové  , Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001313

Josef Fiala přenechává svému synovi Amtonínovi a jeho nastávající manželce Alžbětě  stavební místo ve výměře 550 sáhu. 200 rublů musí vyplatit své sestře Aloisiji Pilařové

 

Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001313
Související osoby: Fiala Antonín, Antonín, Fiala Josef, Antonín

ÚMLUVA 1937
Já níže podepsaná Pavlína Křížová  zříkám se dědictví.Podíl po A.Fialovijsem obdržela Já níže podepsaná Evženije Srbová  jsem podíl také obdržela, Rok: 1937, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001310

Já níže podepsaná Pavlína Křížová  zříkám se dědictví.Podíl po A.Fialovi
jsem obdržela

Já níže podepsaná Evženije Srbová  jsem podíl také obdržela

Rok: 1937
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001310
Související osoby: Fiala Antonín, Antonín

ÚMLUVA 1904
1904 prodala Anna Pilařová  Lesík Antonínu Fialovi z Kvasilova za cenu  350 rublů    Stvrzuje starosta Kvasilova Václav  Zich, Rok: 1904, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001309

1904 prodala Anna Pilařová  Lesík Antonínu Fialovi z Kvasilova

za cenu  350 rublů

   Stvrzuje starosta Kvasilova Václav  Zich

Rok: 1904
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001309
Související osoby: Fiala Antonín, Antonín, Fiala Jindřich, Antonín

ÚMLUVA 1922 II.
ÚMLUVA 1922 II., Rok: 1922, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001308

ÚMLUVA 1922 II.

Rok: 1922
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001308
Související osoby: Fiala Josef, Antonín

ÚMLUVA 1922 I.
Alžběta Fialová z Kvasilova určuje  tímto testamentem Anonínu Fialovidát pozůstalým bratrům a sestrám věno v obilí  , Rok: 1922, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001307

Alžběta Fialová z Kvasilova určuje  tímto testamentem Anonínu Fialovi
dát pozůstalým bratrům a sestrám věno v obilí

 

Rok: 1922
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001307
Související osoby: Fiala Josef, Antonín

ÚMLUVA 1928
Alois Srp prodal Alžbětě  Fialové dílec bažin v lesíku,1500 sáhu za umluvenou sumu 600 rublu zlatem....... zapsáno na listě N 387, Rok: 1928, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001306

Alois Srp prodal Alžbětě  Fialové dílec bažin v lesíku,1500 sáhu za umluvenou sumu 600 rublu zlatem.......

zapsáno na listě N 387

Rok: 1928
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001306
Související osoby: Fiala Antonín, Antonín

Ú,LUVA 1937 II.
Úmluva  kupní 26 června 1937                       Antonín Fiala z Kvasilova kupuje pozemek          od Michala Cycyka z Kornina pozemek za 278 zlotých, Rok: 1937, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001305

Úmluva  kupní 26 června 1937
                       Antonín Fiala z Kvasilova kupuje pozemek
          od Michala Cycyka z Kornina pozemek za 278 zlotých

Rok: 1937
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001305
Související obce: Kornín
Související osoby: Fiala Antonín, Antonín

ÚMLUVA 1937 I.
Úmluva  kupní 26 června 1937                       Antonín Fiala z Kvasilova kupuje pozemek          od Michala Cycyka z Kornina pozemek za 278 zlotých, Rok: 1937, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001304

Úmluva  kupní 26 června 1937
                       Antonín Fiala z Kvasilova kupuje pozemek
          od Michala Cycyka z Kornina pozemek za 278 zlotých

Rok: 1937
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001304
Související obce: Kornín
Související osoby: Fiala Antonín, Antonín

ÚMLUVA 1893 II.
Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001303

Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001303
Související osoby: Fiala Antonín, Antonín

Úmluva
Kupní smlouva o prodeji pozemku ve prospěch Alžběty Fialové za 600 rublů ve zlatě, Rok: 1937, Zdroj: Fiala Jindřich, Inventární číslo: IV001155

Kupní smlouva o prodeji pozemku ve prospěch Alžběty Fialové za 600 rublů ve zlatě

Rok: 1937
Zdroj: Fiala Jindřich
Inventární číslo: IV001155
Související osoby: Fiala Antonín, Antonín, Fialová Pavlína, Antonín, Křížová, Fiala Antonín, Josef

Osobnosti historie

Související archiválie

Jaroslav Hašek
Jaroslav Hašek prý za 1.sv.války pracoval v Kvasilovském pivovaře., Zdroj: http://kvasyliv.rv.ua/vsesvitno-vidomyj-pysmennyk-varyv-pyvo-u-kvasylovi/, Inventární číslo: IV005109   více informací

Jaroslav Hašek prý za 1.sv.války pracoval v Kvasilovském pivovaře.

(více informací)

Zdroj: http://kvasyliv.rv.ua/vsesvitno-vidomyj-pysmennyk-varyv-pyvo-u-kvasylovi/
Inventární číslo: IV005109
Související osoby: Zeman Václav, Josef

PERNÝ
Rok: 1939, Zdroj: FIALA JINDŘICH, Inventární číslo: IV001172

Rok: 1939
Zdroj: FIALA JINDŘICH
Inventární číslo: IV001172

SVÁROVSKÝ PERNÝ
Rok: 1935, Zdroj: FIALA JINDŘICH, Inventární číslo: IV001169

Rok: 1935
Zdroj: FIALA JINDŘICH
Inventární číslo: IV001169

Rodinné kroniky a rodokmeny

Související archiválie

.pdf
Rodokmen rodiny Pěničkové, Vondráčkové, Uhlířové, Krejčikové, Entové a Vendolské

Rodokmen rodiny Pěničkové, Vondráčkové, Uhlířové, Krejčikové, Entové a Vendolské

Rok: 2000
Zdroj: Sabol Stanislav z archivu Miroslava Pěničky
Inventární číslo: IV002124
Související obce: Černachov, Hrušvice, Martinovka, Michalovka, Okolek, Omelanština, Peredily, Ulbárov, Vidumka
Související osoby: Pěnička Antonín, Vladimír, Pěnička Bohumil, Pěnička Bohumil, Pěnička Mikuláš, Josef, Pěnička Mikuláš, Jaroslav, Pěnička Václav, Jan, Pěnička Václav, Josef, Pěnička Václav, Vladimír, Pěnička Vladimír, Josef, Pěnička Vladimír, Vladimír, Pěnička Václav, Josef, Svitek Mikuláš, Vladimír, Vendolský Jan, Vendolský Josef, Josef, Vendolský Stanislav, Vendolský Václav, Josef, Vendolský Václav, Rudolf, Vondráček Alexandr, Vondráček Vladimír, Vladimír, Ent Jaroslav, František, Ent Mikuláš, František, Ent Vladimír, František, Horyna Josef, Klígl Vladimír, Alexandr, Krejčík Vladimír, Krejčíková Olga, Vladimír, Pěničková, KREJČÍK Václav, Krejčik Vladimír, Krejčik Josef, Krejčiková Marie, Krejčík Vladimír, Vladimír, Krejčik Antonín, Krejčik Václav, Krejčik Josef, Krejčiková Anna, Vladimír, Rampasová, Krejčiková Emilie, Vladimír, Svítková, Vendolský Josef, Vendolský Rudolf, Vendolský Bohdan, Pěnička Josef (Kitaj), Vojtěch, Pěnička Bohumil, Valčíková Marie, Pěnička Vojtěch, Pěnička Vojtěch, Pěnička Vladimír, Pěnička Josef, Josef, Pěnička Václav, Josef, Krejčik Rostislav, Vladimír, Krejčik Fedor, Vladimír, Ent Alexandr, František, Entová Marie, František, Krejčiková, Vendolský Arnošt, Rudolf, Vendolský Rudolf, Dvořáková Božena, Vendolská, Horyna Antonín, Horynová Naděžda

Souhlas se zveřejňováním archiválií ze Zdolbunova.
Rok: 1939, Zdroj: Stanislav Sabol z archivu Jany Novákové, https://www.facebook.com/zdolbunow.woly, Inventární číslo: IV001855

Rok: 1939
Zdroj: Stanislav Sabol z archivu Jany Novákové, https://www.facebook.com/zdolbunow.woly
Inventární číslo: IV001855

KŘÍŽOVÁ PAVLÍNA
Rok: 1903, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001356

Rok: 1903
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001356
Související osoby: Fialová Pavlína, Antonín, Křížová, Kříž Václav

JEŘOMBKOVÁ EVŽENIE
Rok: 1906, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001354

Rok: 1906
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001354
Související osoby: Fiala Jindřich, Antonín, Fialová Evženie, Antonín, Jeřombková

FIALA VÁCLAV
Rok: 2000, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001353

Rok: 2000
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001353
Související obce: Špakov Velký
Související osoby: Fiala Jindřich, Antonín, Fiala Václav, Antonín, Fialová Vlasta, Václav, Sikorová, Zemanová Amálie (Ludmila), Antonín, Fialová

RIGLOVÁ VĚRA
Rok: 2000, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001352

Rok: 2000
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001352
Související osoby: Rigl Antonín, Antonín, Rigl Mikuláš, Antonín, Rigl Jaroslav, Antonín, Fialová Věra, Antonín, Riglová, Rigl Antonín, Síbrová Věra, Bajuševa, Riglová, Loskotová Marie, Riglová

FIALA JOSEF
Rok: 2000, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001351

Rok: 2000
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001351
Související osoby: Fiala Antonín, Josef, Fiala Josef, Antonín, Novotná Anna, Fialová, Kříž Vladimír, Vladimír, Fialová Evženie, Josef, Křížová, Kříž Rostislav, Vladimír

ROD FIALŮ KVASILOV
Rok: 1911, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001236

Rok: 1911
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001236
Související osoby: Fiala Antonín, Antonín, Fiala Jindřich, Antonín, Voráčková Anna, František (Alexandr), Fialová

RODINA RIGLOVÁ
Rok: 2000, Inventární číslo: IV001216

Rok: 2000
Inventární číslo: IV001216
Související osoby: Fiala Jindřich, Antonín, Fialová Věra, Antonín, Riglová

JOSEF FIALA
Rok: 2000, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001211

Rok: 2000
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001211
Související osoby: Fiala Jindřich, Antonín, Fiala Josef, Antonín

Založení Českého Kvasilova
Rok: 2000, Zdroj: Fiala Jindřich, Inventární číslo: IV001123

Rok: 2000
Zdroj: Fiala Jindřich
Inventární číslo: IV001123
Související osoby: Fiala Josef, Mikynová Alžběta, Josef, Fialová, Fiala Antonín, Josef

Dámy a pánové
Rok: 2000, Zdroj: FIALA JINDŘICH, Inventární číslo: IV001121

Rok: 2000
Zdroj: FIALA JINDŘICH
Inventární číslo: IV001121
Související osoby: Fiala Jindřich, Antonín

Vzhled českých obcí
Rok: 2000, Zdroj: Fiala J, Inventární číslo: IV001118

Rok: 2000
Zdroj: Fiala J
Inventární číslo: IV001118

Kvašilovští rodáci
Rok: 2016, Zdroj: FIALA JINDŘICH, Inventární číslo: IV001117

Rok: 2016
Zdroj: FIALA JINDŘICH
Inventární číslo: IV001117
Související osoby: Fiala Jindřich, Antonín

Rod Fialů přesídlil do Kvasilova
Rok: 2000, Zdroj: FIALA JINDŘICH, Inventární číslo: IV001094

Rok: 2000
Zdroj: FIALA JINDŘICH
Inventární číslo: IV001094
Související osoby: Fiala Antonín, Antonín, Fiala Jindřich, Antonín, Fiala Josef, Voráčková Anna, František (Alexandr), Fialová, Mikynová Alžběta, Josef, Fialová, Fiala Antonín, Josef

Rod Fialů v Kupičově
Rok: 2000, Zdroj: FIALA JINDŘICH, Inventární číslo: IV001093

Rok: 2000
Zdroj: FIALA JINDŘICH
Inventární číslo: IV001093
Související obce: Kupičov
Související osoby: Fiala Antonín, Antonín, Fiala Jindřich, Antonín, Fiala Josef, Mikynová Alžběta, Josef, Fialová

KRONIKA RODU FIALŮ
Rok: 1938, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001092

Rok: 1938
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001092
Související osoby: Fiala Josef, Mikynová Alžběta, Josef, Fialová

Zanechaný majetek

Související archiválie

SOUPIS ZANECHANÉHO JMĚNÍ II.
DRUHÁ STRÁNKA  SOPIS ZANECHANÉHO JMĚNÍ, Rok: 1947, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001331

DRUHÁ STRÁNKA  SOPIS ZANECHANÉHO JMĚNÍ

Rok: 1947
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001331
Související osoby: Fiala Antonín, Antonín

SOUPIS ZANECHANÉHO JMĚNÍ I.
SOUPIS BUDOV A JEJICH OCENĚNÍ  6539 RUBLŮ, Rok: 1947, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001330

SOUPIS BUDOV A JEJICH OCENĚNÍ  6539 RUBLŮ

Rok: 1947
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001330
Související osoby: Fiala Antonín, Antonín

Audio,video záznamy
Audiozáznam

Související archiválie

.mp3
Útěk českého legionu - V. Kuchynka (PN)

Klip "Útěk českého legionu (Kvasilovské skupiny) z Polska přes Volyň do SSSR" natočený v rámci vyprávění Václava Kuchynky pro Paměť národa.

(více informací)

Zdroj: Paměť národa
Inventární číslo: IV004465
Související osoby: Kuchynka Václav, Václav

Rozhovory-Post Bellum © - Paměť národa

Související archiválie

.mp3
Útěk českého legionu - V. Kuchynka (PN)

Klip "Útěk českého legionu (Kvasilovské skupiny) z Polska přes Volyň do SSSR" natočený v rámci vyprávění Václava Kuchynky pro Paměť národa.

(více informací)

Zdroj: Paměť národa
Inventární číslo: IV004465
Související osoby: Kuchynka Václav, Václav

Archiválie S touto obcí souvisí celkem 100 archiválií
Rodáci

Legionáři 1. sv. války

BUREŠ Josef; ČÍŽEK Josef; JEŘÁBEK Václav; KADEŘÁVEK Václav; KRBEC Antonín; Martínek Štěpán; MIŠKOVSKÝ Antonín; OLMER Vladimír; PAZDERSKÝ Antonín; RYGL Antonín; ŘEHÁK Alex; ŘEHÁK Antonín; ŠEDIVÝ Josef; ŠEDIVÝ Teodor, Fjodor; ŠEDIVÝ Václav; ŠEDIVÝ Vladimír; ŠUBERT Vladimír; ZACH Alexandr; ZEMAN Antonín; ZICH Václav; Košťál Václav; Čížek Václav

Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války

Lokvenc Václav Heřman; Mádl Antonín; Mádl Vladimír; Maksa (Maxa) Václav, Alexandr; Zemanová Anna, Václav, Malínská; Martinek Antonín; Martinek Josef; Martinek Václav; Martinek Vladimír, Václav; Martínek Alexandr, Vladimír; Martínek Jiří, Josef; Martínek Josef; Martínek Mikuláš, Václav; Martínek Václav, Antonín; Martínek Vladimír; Martínek Vladimír, Josef; Martinková Anna, Jozef; Martinková Věra, Jurigová; Mašinda Alexander; Mašinda Vladimír, Alexandr; Mora Antonín; Nahlovský Antonín, Karel; Náhlovský Mikuláš; Náhlovský Vladimír,Vratislav; Nosek Václav, Vladimír; Novák Vladimír; Novotný Anton; Novotný Josef, Jan; Ouský Josef; Ouský Mikuláš; Ouský Václav, Josef; Pastorek Josef; Pastorek Mikuláš; Pastorek Václav; Pastorková Anna; Pechaček Josef, Alois; Pecháček Emil, Josef; Pecháček Fedor, Alois; Pecháček Jindřich; Pecháček Josef, Josef; Pecháček Václav, Vladimír; Perná Ludmila; Petras Václav; Petrasová Helena, Pešková; Rigl Antonín, Antonín; Rigl Mikuláš, Antonín; Rigl Václav; Rigl Jaroslav, Antonín; Rovunová Nina; Řehák Václav, Antonín; Řehák Vladimír; Semenčuk Sava, Eustach; Sodomek Josef, František; Srb Vladimír, Václav; Stránský Jiří, Jan; Šereťuk Mikuláš, Dionisij; Šik Antonín; Šik Jaroslav; Šik Josef; Šik Vladimír; Šlišík Antonín; Štefl Václav; Štejnár Josef; Štěpan Václav; Štojnár Václav; Štrojsa Josef; Štrojsa Štepan, Štepan; Štrojsa Vladimír; Štrojsa Vladimír, Josef; Štrojsová Ludmila; Tomáš Vladimír; Tomáš Alexander, František (Alexandr); Tomáš Antonín, František (Alexandr); Tomáš Jan; Tomáš Jindřich, František (Alexandr); Tomáš Konstantin, František (Alexandr); Truksa Václav, Alex.; Truksa Vladimír, Alex.; Vacátko Konstantin; Vacátko Václav, Vladimír; Veselý Václav; Vojar Jiří, Alexandr; Vojar Josef; Zahrádka Jiří; Zach Antonín, Michal; Zach Jan, Michal; Zach Štěpán, Václav; Zach Václav, Václav; Zich Václav, Václav; Beneš Josef, František; Beran Teodor, Josef; Beran Vladimír; Břečka Václav, Josef; Červenka Alexandr, Václav; Červenka Josef, Václav; Červenka Václav, Václav; Dlouhý Alexander, František; Dlouhý Václav; Dlouhý Vladimír; Fiala Antonín, Antonín; Fiala Antonín, Josef; Holásek Vojtěch; Holášek Vladimír, Josef; Holeček Antonín; Holeček Antonín, Václav; Holeček Václav; Hordajčuk Gregor; Hordejčuk Řehoř, Fedor,Teodor; Horn Antonín, Josef; Horyna Josef; Janovský Josef, Václav; Janza Antonín, Václav; Janza Vladimír; Jeřábek Jaroslav; Kadavý Václav; Kadeřabek Václav; Kadeřávek Viktor, Václav; Košťál Boris, Václav; Kotek Antonín, Břetislav; Kotek Mikuláš, Václav; Kotek Václav, Antonín; Krátký Jiří; Krátký Jiří, Václav; Krbec Jaroslav; Krbec Vladimír; Kríž Josef; Křížek Vladimír, František; Kutek Antonín, Josef; Libanský Michal; Libánský Vladimír, Václav, Libanský; Perný Jaroslav; Rygl Václav; Šimková Marie, František, Tasová; Najman Josef; Šmolík Jiří; Tomášová Jiřina, Václav, Kačerová

Ostatní

Horák Vladimír, Antonín; Fiala Jindřich, Antonín; Fiala Václav, Antonín; Fiala Josef, Antonín; Fialová Věra, Antonín, Riglová; Fialová Milena, Antonín, Charvátová; Fialová Pavlína, Antonín, Křížová; Fialová Evženie, Antonín, Jeřombková; Novotná Anna, Fialová; Horyna Antonín; Kozlovská Věra, Ivan, Kosková; Kadeřábek Otakar; ? Marie, Linhartová; Mašindová Věra, Šimková; Šimek Václav, František; Šimková Věra, František, Černá; Leontinová Věra, Štrojsová; Martínek Antonín (Jaroslav), Vincenc; Svárovský Vladimír; Kotek Václav; Zichová Marie, Václav, Doležalová; Vojar Vladimír; Vojar Antonín; Řehák Boris; Kříž Rostislav, Vladimír; Fialová Evženie, Josef, Křížová; Kříž Vladimír, Vladimír; Kadeřávek Antonín; Tomáš Václav; Tomášová Eugenie (Evženie), Václav, Jandurová; Janovská Libuše, Josef, Tomášová; Žďárská Anna, Josef, Tomášová; Tomáš František (Alexandr), František; Martínková Olga, Janovská

Vážení občané

Legionáři 1. sv. války

Nosek Vladimír; Fiala Josef

Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války

Kříž Josef; Hrdý Antonín; Košťál Václav, Václav

Ostatní

Horák Antonín, Jan; Kozlovský Ivan; Košťálová Marie, Kozlovská; Rigl Antonín; Janza Václav; ? Olga, Janzová; ? Kateřina, Maksová; ? Emilie, Pastorková; Kotek Břetislav; ? Emilie, Kotková; ? Marie, Nosková; Licinberg (Licinberk) Jan; ? Olga, Vojarová; Vojar Václav; ? Emilie, Vojarová; ? Marie, Dlouhá; Dlouhý Alexandr; ? Anna, Dlouhá; Šrajbrová (Schreiberová) Marie, Bohumil, Kubíková; Kubíková Zdena, Machková; Štrojsa Václav, Josef; ? Marie, Křížová; Voráčková Anna, František (Alexandr), Fialová; Mikynová Alžběta, Josef, Fialová; Fiala Antonín, Josef; Frančík Václav, Václav; Jasanová Marie, Josef, Frančíková; Šedivý Anton, Anton; Škrancová Marie, Josef, Sahulková; Kotová Anna, Mašindová; ? Helena, Mašindová; Mašinda Antonín; Novotný Jan; ? Antonie, Novotná; Zichová Anna, Jandurová; Červenka Václav; ? Marie, Červenková; ? Olga, Maksová; ? Věra, Bláhová; Kříž Vladimír; Martínková Žofie, Křížová; Novotná Antonie, Šiková; ? Anna, Fialová; Křížová Marie, Vladimír, Masopustová; ? Františka, Hrdá; Vaňhabrová Libuše, Vladimír, Tomášová; Tesař Jan; Janzová Anna, Tesařová; Zeman Miloš; Srbová Marie, Martínková; Martínek Antonín; ? Žofie, Martínková; Martínek Karel; Martínek Josef; ? Julie, Židlická; Frančík Josef, Václav

Místo usídlení

Legionáři 1. sv. války

BOUDA Jan

Ostatní

Boček Josef, Josef; Ducháček Marie, Josef, Boček; Čížek Václav, Jan; Čížek Jan, František; Sedláček Kateřina, Jan, Čížek; Defler ; Dlouhý Štěpán, Václav; Anna, Dlouhý; Drobný Josef, Jiří; Ducháček Jan, Jakub; Kabát Rozálie, František, Ducháček; Ducháček František, Anton; Brunclík Anna, Josef, Ducháček; Friz Johan, Vojtěch; Hendrich Jan, Václav; Horák Josefína, Jan, Hendrich; Holeček Josef, Václav; Holý František, Barbora; Syřiště Marie, Václav, Holý; Horáček Anton, Josef; Zikmundová Marie, Ignác, Horáčková; Horák Jan, František; Šorm Marie, Josef, Horák; Horák Jan, Jan; Sedláčková Anna, Antonín, Horáková; Kyselová Františka, Jan, Horáková; Horyna Václav, Matěj; Rygl Kateřina, Josef, Horyna; Hrbek Josef, Johan; Trikot Františka, Johan, Hrbek; Hrdý Johan, Johan; Novák Anna, Johan, Hrdý; Hylas Alois, Josef; Valášek Anna, Josef, Hylas; Jaček Vincent, Josef; Janda Anežka, František, Jaček; Jandura Antonín, Jáchym; Ložka Kateřina, Václav, Jandura; Kadavý Franc, Jan; Olmer Kateřina, Matěj, Kadavý; Kadeřábek Václav, Josef; Zeman Johana, Josef, Kadeřábek; Kánský Václav, František; Sochor Anna, Josef, Kánský; Karmín Alois, Hugo; Čížek Františka, Jan, Karmín; Kocek Václav, Václav; Kop Kateřina, Jan, Kocek; Košťál Václav, Václav; Šmidrkalová Barbora, Jan, Košťálová; Kovařík Jaroslav, Jan; Perný Věra, Antonín, Kovařík; Křížek Jan, Josef; Buchal Kateřina, Franc, Křížek; Kyselo František, František; Vitík Barbora, Josef, Kyselo; Kyselo František, František; Ouzský Cecílie, Josef, Kyselo; Libánský Václav, Václav; Košťál Marie, Jan, Libánský; Libánský Jan, Josef; Kettner Aloisie, Jan, Libánský; Martínek Johan, Josef; Tvrdý Františka, Václav, Martínek; Mašinda František, František; Náhlovský Josef, Franc; Šlégl Anna, Josef, Náhlovský; Nízký Václav, Václav; Bouček Anna, Václav, Nízký; Kropáček Barbora, Franc, Nízký; Novotný Franc, Franc; Žižka Anna, Jan, Novotný; Novotný Franc, Franc; Pařez Aloisie, Václav, Novotný; Novotný Jan; Antonie, Novotný; Olmer Matěj, Jan; Mašata Marie, Václav, Olmer; Olmer Jan, Matěj; Souček Marie, František, Olmer; Ouzký Václav, Josef; Novák Františka, Johan, Ouzký; Ouzský Josef; Šádek Anna, Ouzský; Palička Václav, Jan; Kačírková Barbora, Václav, Paličková; Palička Josef, Václav; Martínek Marie, Josef, Palička; Pastorek Anton, Anton; Pavlína, Pastorek; Patrák ; Pazderský František, Josef; Perný Anna, Matěj, Pazderský; Pecháček Václav, Josef; Sitař Anna, František, Pecháček; Pecháček Štěpán, Josef; Skalská Miloslava, Franc, Pecháčková; Perný Josef, Matěj; Kohout Anna, Josef, Perný; Petras Franc; Marie, Petras; Plaňanský Josef, Georg; Svatoň Marie, Matěj, Plaňanský; Příšovský František, František; Vinš Jindřiška, Jan, Příšovský; Rak Jan, Martin; Zich Marie, Václav, Rak; Rygl Josef, Josef; Jora Anna, František, Rygl; Rygl Franc, Josef; Novotný Anna, Franc, Rygl; Rygl Ludvík; Řasa Jan, Jan; Pompe Barbora, Václav, Řas; Řehák Jan, Jakub; Syřiště Albertína, Václav, Řehák; Swarovský Jindřich, Petr; Stránský Aloisie, Antonín, Swarovský; Syrovátko Michal; Zemanová Anna, Antonín, Syrovátková; Štejnarová Marie, František, Syrovátková; Šanc Josef, Josef; Syrovátková Anna Antonie, Antonín, Šancová; Šlisík Jan, Josef; Lochmann Kateřina, Josef, Šlisík; Štejnar František, Matěj; Šimerka Kateřina, František, Štejnar; Štejnar František, František; Bohumila, Štejnar; Štrojsa Václav, Václav; Šulcová Kateřina, František, Štrojsová; Štrojsa Václav, Václav; ? Marie, Štrojsová; Tomáš Antonín, Ignác; Petráková Anna, František, Tomášová; Tomáš Václav, Antonín; Medunová Marie, Tomášová; Urban František; Honák Anna, Josef, Urban; Vlach Josef, Josef; Čížek Barbora, František, Vlach; Vojar Adam, Jan; Hroudová Kateřina, Václav, Vojarová; Zach Jan, Josef; Hloucal Františka, Václav, Zach; Zedník Petr, Franc; Zeman Josef, Anton; Jiříč Františka, Josef, Zeman; Zich Václav, Václav; Tuzar Anna, Josef, Zich; Zich Franc, Václav; Syrovátková Anna, Michal, Zichová; Štejnar Františka, František; Čapek Františka, František; Zeman Josef, Antonín; Žampová Antonie, Václav, Zemanová; Zeman Václav, Josef; Vlach Anna, Josef, Zeman; Fiala Josef; Neděla ; Rajch Franc, Johan; Košťál Anna, Jan, Rajch; Sekáč Felix, Jan; Neděla Barbora, Kateřina, Sekáč; Syrovátko Antonín, Michal; Dudková Anna, Jan, Syrovátková; Jandura Josef, Antonín; Svárovský Jindřich (Jaroslav), Petr; Tomáš František, Antonín; Tomáš Vincent, Antonín; Martínková Josef, Josef, Tomášová; Tichá Barbora, Václav, Tomášová; Syrovátka (Syrovátko) Břetislav (Petr), Antonín; Syrovátková Emílie Marie, Antonín, Martínková; Syrovátka František (Pavel), Antonín; Štrojsová Anna, Václav, Martínková; Štrojsa Štěpán, Václav; Štrojsa Karel, Václav