Obce na Volyni
Kvasilov

15. července 1870 František Rajchl a Antonín Stránský uzavřeli kupní smlouvu s knížetem Radziwilem a zakoupili dvůr v Kvasilově.

Podíl čs. obyvatelstva Samostatná ..
Újezd Rovno
Mapová síť F11 Ukázat na mapě
Rok založení 1870
Max. počet čs. obyvatelstva 780 v l. 1887–1914
Historická místa
Sídlo konzula

V roce 1927 byl v Kvasilově otevřen Honorární konzulát Republiky československé,
který sloužil potřebám celé Volyně. Funkci čestného konzula zastával
ing. Vladimír Svárovský, jehož zástupcem byl Jiří Smolík, po jeho smrti
pak roku 1937 učitel Vladimír Tomáš. Konzulát byl činný až do roku 1939

Související archiválie

Československý konzulát na Volyni
Československý konzulát na Volyni, Zdroj: Jaroslav Perný - zpravodaj 6/92, Inventární číslo: IV011861

Zdroj: Jaroslav Perný - zpravodaj 6/92
Inventární číslo: IV011861
Související osoby: Perný Jaroslav, Antonín, Svárovský Vladimír, Jaroslav, Stránská Alžběta, Antonín, Svárovská, Perný Václav, Antonín

Kulturní stavby
Hasičská zbrojnice

Související archiválie

.pdf
1927 Strazak Wolynski

Strazak Wolynski kalendarz-album na rok 1927

Luck, Drukarnia Panstwowa 1927

(více informací)

Rok: 1927
Zdroj: Kordulík - rodinný archiv
Inventární číslo: IV001828
Související obce: Buderáž, Buršovka, Dlouhé Pole, Dubno, Hlinsk, Horochov, Huleč, Kopče, Kostopoľ, Kupičov, Luck, Malín Č., Mirohošť, Mizoč, Moldava I, Novokrajev, Ploska (Dubno), Podhájce, Podhájce, Sofievka I (Dubno), Straklov Č., Újezdce, Ulbárov, Urveny, Volkov

Sokolovna

Nemalou úlohu v kulturním životě našich předků sehrávala tělovýchovná
organizace Sokol. Sokolskou jednotu založili v roce 1911 . Ta, ač vzdálená od
své české kolébky, pevně zapouští své kořeny. Neomezovala se výhradně na
sportovní činnost. Náplní jejího programu byly i divadelní hry, šiřila českou
píseň a vůbec povznášela české uvědomění a národní hrdost. Prvním starostou
jednoty Sokola se stal Antonín Perný, náčelníkem J. Serma, cvičitelem Jaroslav
Houška, jednatelem J. Mašinda, pokladníkem František Kadavý. Dalším
cvičitelem se stal František Oliverius, jehož stihl za první světové války
krutý osud. V boji byl raněn , zajat Rakušany a popraven.
Sokolskou činnost, přerušenou I. světovou válkou, se podařilo obnovit v r.
1921. Náčelníkem byl zvolen J. Jeřábek. Po Jeřábkovi převzal funkci Václav
Martínek a vykonával ji až do roku 1928, poté ji zastával Jaroslav Perný. Přišel
i nový cvičitel - Jan Sebek z Vejprnic u Plzně. Později nastoupil další -
František Petlach z Kánic u Brna, jenž cvičil členstvo I rok zároveň s Janem
Sebkem. Náčelnicí se stala Helena Kutková. V témže roce byl v Kvasilově
21
založen i druhý sokolský okrsek, jehož náčelníky se stali Václav Martínek
a Věra Ducháčková.
Sokolskou činnost popisuje Perný ve své kronice takto:
"Na sokolský slet do Prahy se v roce 1926 vypravilo 120 členů, kteří byli
zařazení do župy zahraniční. Ta se skládala ze 73 sokolských jednot sdružených
v ČOS. Na Volyni bylo celkem 12 tělocvičných jednot, jež čítaly asi
2 700 cvičících a 1 500 přispívajících členů. Na slet v roce 1932 jelo již 720
osob. Vedoucím zájezdu byl okrskový náčelník Jaroslav Perný. Jednotě daroval
spolek "České srdce" v Praze prapor. Kvasilovské členky ho doplnily vyšitým
názvem Kvasilova a rokem založení. Prapor byl svěcen v roce 1932 těsně
před sletem. Kmotrem praporu se stal předseda Slovanského sokolstva
hrabě Zamojský a kmotrou Marie Oličová. S tímto praporem jelo na slet
70 členů.
Ještě před sletem pořádala jednota zájezd do Zborova, ale to nebyla jediná
sokolská akce. V roce 1931 byl v K vasilově uspořádán cvičitelský kurz, který
vedli cvičitelé Karban a Jelínková z ČSR (z Prahy). Na samotném sletu závodili
Václav Martínek, Jaroslav Perný a Mikuláš Martínek. Tato trojice obsadila
78. místo při účasti 1678 závodníků.
Před odjezdem na slet byly prostřednictvím starosty Sokola a čestného
konzula ing. Vl. Svárovského vyrobeny pro polské vládní činitele zvláštní
štítky se znakem ČOS Kvasilov. Držiteli těchto zvláštních štítků se stali: Prezident
Polské republiky prof. lgnacy Moscicki, Maršalek Josef Pilsudský,
a předseda Slovanské obce sokolské hrabě Zamojský.
Na podzim roku 1932 přijel do Kvasilova vojevoda pan Jósewský s doprovodem
členu sportovních klubů. Na jejich počest uspořádala kvasilovská jednota
sokolská besídku. Muži zde vystoupili s cvičením Amsterodamská prostná, s níž
zvítězili při pódiovém vystoupení mezi družstvy ČOS v Amsterodamu. Doprovod
vojevody byl nadšen jak tělovýchovnou , tak i kulturní úrovní akce.
Při této příležitosti volyňský vojvoda přitloukl do žerdi praporu jeden
z uvedených zvláštních štítků.
Cestou na slet se ve Varšavě uskutečnilo setkání starosty Sokola ing.
J. Svárovského a okrskového náčelníka Jar. Perného s maršálem Pilsudským.
Ten si prapor prohlédl a jeho pobočník připevnil na žerď praporu další zvláštní
štítek.
Kvasilovský sokolský okrsek pořádal i zvláštní soutěže, mezi ně patřily i tři
ročníky přeborů v letech 1934-36. Na závodech ve všech třech ročnících zvítězil
Mikuláš Martínek, jenž získal putovní cenu, bronzový štít darovaný pro
tyto účely ing. Jindřichem Svárovským.
22
L
Později byl pořádán cvičitelský kurz v Mirohošti, který pod velením cvičitele
Erbana z ČOS absolvovali Vladimír Martínek, Anna Martínková a Marie
Židlická.
Je třeba předeslat, že takto dobré výsledky kvasilovských sokolů v prostných
nebo na nářadí nepřicházely samy od sebe. Předcházely jim stovky
a stovky hodin usilovného cvičení a dřiny, které museli sokolové absolvovat
navíc k množství namáhavé a těžké práce v zemědělství. V tomto nebylo rozdílu
mezi družstvem mužů , kam patřili např. bratři Martínkové, Vlaď. Olmr,
Jaroslav Perný, Antonín Kůtek, Jan Zach, František Řasa, Žorž Zahrádka
a družstvem žen, kde cvičily např. Věra a Helena Perná, Marie Hornová, Věra
Kozlovská, Věra Zahrádková, Olga Martínková, Anna Náhlovská a další. Obdobné
to bylo u družstev žáků a dorostu.
Na slet polského sokolstva bylo delegováno 8 členů kvasilovské jednoty,
kteří se zúčastnili i s praporem jednoty.
Činnost Sokola přerušily události druhé světové války. Teprve po reemigraci
v roce 1947 se zapojili naši sokolové do tělovýchovné jednoty Sokol LiběšiceTrnavany
Sladkovského Župy. Pochopitelně nechyběli na předsletových závodech
29. června 1948 v Lounech, kde Mikuláš Martínek se tehdy umístil na
4. místě. Konečně Liběšický Sokol se zúčastnil i IX. všesokolského sletu v Praze.
O vztahu kvasilovských občanů ke společnému majetku svědčí i skutečnost,
že při reemigraci v roce 1947 byla do svých nových sídel převezena
i většina tělovýchovného nářadí.
Po zrušení tělovýchovné jednoty Liběšice bylo odtud náčiní převedeno do
majetku škol a jednot v bývalém okrese Žatec.

Související archiválie

Volyňský kalendář - škola, sokolovna
Volyňský kalendář - škola, sokolovna, Rok: 1939, Zdroj: Stanislav Sabol z archivu Jany Novákové, https://www.facebook.com/zdolbunow.woly, Inventární číslo: IV001854

Rok: 1939
Zdroj: Stanislav Sabol z archivu Jany Novákové, https://www.facebook.com/zdolbunow.woly
Inventární číslo: IV001854
Související obce: Zdolbunov
Související osoby: Perný Jaroslav, Antonín

Volyňský kalendář - škola, sokolovna
Volyňský kalendář - škola, sokolovna, Rok: 1939, Zdroj: Stanislav Sabol z archivu Jany Novákové, https://www.facebook.com/zdolbunow.woly, Inventární číslo: IV001853

Rok: 1939
Zdroj: Stanislav Sabol z archivu Jany Novákové, https://www.facebook.com/zdolbunow.woly
Inventární číslo: IV001853
Související obce: Zdolbunov
Související osoby: Perný Jaroslav, Antonín

Škola

Na jaře roku 1871 připravili Kvasilovští na "zámku" byt pro českého
učitele. Osadník Martínek napsal do Čech svému známému učiteli Kyselovi.
Ten v krátké době se do Kvasilova přistěhoval. Dostal k užívání 5 morgů
obecního pole, které mu kolonisté svými potahy zdarma obdělávali. Navíc od
nich dostával plat 200 rublů ročně. V té době se jednalo o slušný plat, ale
i pan Kysela byl řádný učitel, takže obě strany byly plně spokojeny.

Související archiválie

Kvasilov
Pohlednice Kvasilova v době Polské republika (1921 - 1939)., Rok: 1921, Zdroj: Národní muzeum, Oddělení novodobých českých dějin, fond Češi z Volyně, Inventární číslo: IV006091

Pohlednice Kvasilova v době Polské republika (1921 - 1939).

Rok: 1921
Zdroj: Národní muzeum, Oddělení novodobých českých dějin, fond Češi z Volyně
Inventární číslo: IV006091

Kvasilov
Kvasilov, Rok: 1931, Zdroj: Rodinný archiv Jany Kubalíkové, Inventární číslo: IV005905

Rok: 1931
Zdroj: Rodinný archiv Jany Kubalíkové
Inventární číslo: IV005905

pohlednice
Pohlednice z Kvasilova., Zdroj: http://kvasyliv.rv.gov.ua/nash-kvasiliv/istoriya-krayu/, Inventární číslo: IV005111

Pohlednice z Kvasilova.

Zdroj: http://kvasyliv.rv.gov.ua/nash-kvasiliv/istoriya-krayu/
Inventární číslo: IV005111

Otevření Národní školy
Otevření Národní školy v Kvasilově, Rok: 1906, Inventární číslo: IV001348

Otevření Národní školy v Kvasilově

Rok: 1906
Inventární číslo: IV001348

ŠKOLA 2. TŘÍDA 1946 - 1947 KVASILOV
ŠKOLA 2. TŘÍDA 1946 - 1947 KVASILOV, Rok: 1946, Zdroj: FIALA JINDŘICH, Inventární číslo: IV001180

Rok: 1946
Zdroj: FIALA JINDŘICH
Inventární číslo: IV001180
Související osoby: Fiala Jindřich, Antonín

ŠKOLA 1984 KVASILOV
Stará a nová škola, Rok: 1984, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001162

Stará a nová škola

Rok: 1984
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001162

CIRKEVNÍ PĚVECKÝ SBOR KVASILOV
Pětitřídní polsko-česká škola. Školní rok 1930-31. Církevní pěvecký sbor, Rok: 1935, Zdroj: FIALA JINDŘICH, Inventární číslo: IV001160

Pětitřídní polsko-česká škola. Školní rok 1930-31. Církevní pěvecký sbor

Rok: 1935
Zdroj: FIALA JINDŘICH
Inventární číslo: IV001160

Škola Kvasilov
ˇ3kolní rok 1930-31, Rok: 1930, Zdroj: Fiala Jindřich, Inventární číslo: IV001158

ˇ3kolní rok 1930-31

Rok: 1930
Zdroj: Fiala Jindřich
Inventární číslo: IV001158

Církevní stavby
Pravoslavný kostel nebo kaple

Druhý pravoslavný český chrám na Volyni byl vysvěcen 8. ledna 1889 v Kvasilově v Rovenském újezdu, a to ve škole, kde se dříve konaly české bohoslužby. Vysvěcení provedl vedoucí českých náboženských záležitostí prot. Metelskij. Přítomný rovenský újezdní správce statkář Solncev zdůraznil, že "přijetím pravoslavné víry jste vstoupili v duchovně náboženskou jednotu s ruským lidem, odvěký pravoslavným... Od nynějška se vaše česká osada stala ruskou pravoslavnou vesnicí a vy sami jste se stali pravoslavnými Čechy, Rusy nejen tělem, ale i duchem.... Shoda v názorech je potřebná pro všechny nás Slovany a zvláště pro vás - Čechy, shoda názorů s pravoslavnou Rusí i navzájem... Dokončete vaše sjednocování s ruským lidem praktickým ovládnutím ruského jazyka." Přítomen byl i pomocník hlinské farnosti a učitel národní školy v Hlinsku "bývalý Čech" Fjodor (Theodor) Hejda.

Související archiválie

chrám
Pravoslavný chrám v Kvasilově, Rok: 1947, Zdroj: Věrná stráž 1947.09.05 str.01, Inventární číslo: IV010396

Pravoslavný chrám v Kvasilově

Rok: 1947
Zdroj: Věrná stráž 1947.09.05 str.01
Inventární číslo: IV010396

pohlednice
Pohlednice z Kvasilova., Zdroj: http://kvasyliv.rv.gov.ua/nash-kvasiliv/istoriya-krayu/, Inventární číslo: IV005111

Pohlednice z Kvasilova.

Zdroj: http://kvasyliv.rv.gov.ua/nash-kvasiliv/istoriya-krayu/
Inventární číslo: IV005111

KOSTEL
Soubor fotografii- Cenný snímek opony divadla z roku 1907, pravoslavný chrám, první dožinky, Rok: 1935, Zdroj: FIALA JINDŘICH, Inventární číslo: IV001170

Soubor fotografii- Cenný snímek opony divadla z roku 1907, pravoslavný chrám, první dožinky

Rok: 1935
Zdroj: FIALA JINDŘICH
Inventární číslo: IV001170

Průmyslové stavby a hospodářství
Cihelna
Chmelařství


Prvními průkopníky pěstování chmele v Kvasilově byli bratří Antonín a Josef
Syrovátkovi. Vsadili na tuto plodinu prakticky veškeré jmění- a vyhráli na
celé čáře! Podle jejich příkladu se zakládaly další nové chmelnice, takže v krátké době se Kvasilov stal největší chmelařskou obcí v carském Rusku a udržel si toto postavení i v době polské éry. Když byl v roce 1908 v Kvasilově založen Volyňský chmelařský spolek, vlastnili místní usedlíci 12 000 kop chmele, jejichž výnos činil 4 000 c. c. suchého chmele (1. c. c.- 50 kg). Chmel se stal pro osadníky skutečným zeleným zlatem a přinesl požehnání nejen kvasilovským zemědělcům, ale i kulturním potřebám obce. Stavěly se nové moderní patentované sušárny chmele podle systému firmy Linhart z Rakovníka. V roce 1903 postavil první takovou sušárnu Jan Kozlovský. V Kvasilově se začalo doslova soutěžit ve výstavbě nových chmelnic. V roce 1911 Antonín Perný vybudoval první sírárnu na konzervování chmele. V této době vlastnil pokrokový zemědělec Josef Jandura již 30 ha chmelnic. V roce 1927 již mohl vystavět moderní sušárnu a sírámu chmele, jež byla největší na Volyni, vybavená výtahem, třemi moderními lisy a jedním balovacím lisem, které byly vyrobené v podniku ing. Svárovského pro exportní balení chmele. Tento rozsáhlý chmelařský podnik si každoročně v době posklizňové sezóny chmele pronajímala obchodni chmelařská společnost z Dubna. Ta vykupovala chmel od pěstitelů z celého rovenského okresu a v tomto skladu
ho konzervovala, třídila a konečně balila pro pivovary i mimo území polské
republiky.

Mlýn na dřevoplyn

V roce 1882 se do Kvasilova přistěhoval Antonín Jandura, který vystavěl vodní,
27
později parní mlýn. Když tento v roce 1900 vyhořel, vybudoval na jeho místě provazárnu, jež se
po roce 1913 rozrostla do továrny ve výrobu motouzů, provazů, pásů a lan a existovala až do roku
1919, kdy zanikla pro nedostatek kvalitních surovin - konopí a lnu, stejně jako odborných
pracovníků. Jeho syn Josef Jandura ukončil v roce 1908 v Moskvě vyšší obchodní akademii.80/

Mlýn parní

Související archiválie

.pdf
Jandurovi

Josef Jandura 1878 – 1940
Přišel s otcem mlynářem Antonínem Jáchymem Jandurou (1838-1922) z
Vysokého nad Jizerou, Hrubá Skála na Volyň do Kvasilova v roce 1882 jako
čtyřletý chlapec.

(více informací)

Rok: 2021
Zdroj: Jarmila Šťastná
Inventární číslo: IV006606
Související osoby: Jandura Antonín, Jáchym, Jandura Josef, Antonín, Tomášová Eugenie (Evženie), Václav, Jandurová, Jandura Jiří, Josef, Jandura Vševlad, Josef, Zichová Anna, Jandurová

Pivovar

V roce 1881 přijel do Kvasilova sládek Josef Zeman, bratr spisovatele Antala Staška, a se svým strýcem položil základy zdejšího pivovaru. Jelikož v té době měl již každý kvasilovský Čech našetřenou alespoň malou sumu, bylo možné se složit a získat tak prostředky na výstavbu podniku. Pivovar produkoval před válkou 5,5 mil. litrů piva ročně. Dodával vlastním železničním vozem pivo na všechny železniční stanice Jihozápadní dráhy, tj. od Kyjeva po Brest. (Jaroslav Vaculík - Dějiny Volyňských Čechů I. 1868-1914)

Související archiválie

reklama
Kvasilovský pivovar J.Zeman - dodávky piva, Rok: 1911, Zdroj: Čechoslovan 21.01.1911, ročník I., č.1, Inventární číslo: IV011923

Kvasilovský pivovar J.Zeman - dodávky piva

Rok: 1911
Zdroj: Čechoslovan 21.01.1911, ročník I., č.1
Inventární číslo: IV011923
Související osoby: Zeman Václav, Josef

Inzerát kvasilovského pivovaru
Inzerát kvasilovského pivovaru, Zdroj: Hlas Volyně, Inventární číslo: IV009908

Zdroj: Hlas Volyně
Inventární číslo: IV009908

Kvasilov
Pohlednice Kvasilova v době Polské republika (1921 - 1939)., Rok: 1921, Zdroj: Národní muzeum, Oddělení novodobých českých dějin, fond Češi z Volyně, Inventární číslo: IV006091

Pohlednice Kvasilova v době Polské republika (1921 - 1939).

Rok: 1921
Zdroj: Národní muzeum, Oddělení novodobých českých dějin, fond Češi z Volyně
Inventární číslo: IV006091

pohlednice
Pohlednice z Kvasilova., Zdroj: http://kvasyliv.rv.gov.ua/nash-kvasiliv/istoriya-krayu/, Inventární číslo: IV005111

Pohlednice z Kvasilova.

Zdroj: http://kvasyliv.rv.gov.ua/nash-kvasiliv/istoriya-krayu/
Inventární číslo: IV005111

Jaroslav Hašek
Jaroslav Hašek prý za 1.sv.války pracoval v Kvasilovském pivovaře., Zdroj: http://kvasyliv.rv.ua/vsesvitno-vidomyj-pysmennyk-varyv-pyvo-u-kvasylovi/, Inventární číslo: IV005109, více informací

Jaroslav Hašek prý za 1.sv.války pracoval v Kvasilovském pivovaře.

(více informací)

Zdroj: http://kvasyliv.rv.ua/vsesvitno-vidomyj-pysmennyk-varyv-pyvo-u-kvasylovi/
Inventární číslo: IV005109
Související osoby: Zeman Václav, Josef

STAVBA PIVOVARU
Stavba pivovaru, Rok: 1972, Zdroj: FIALA JINDŘICH, Inventární číslo: IV001171

Stavba pivovaru

Rok: 1972
Zdroj: FIALA JINDŘICH
Inventární číslo: IV001171

Strojní dílna, podnik

Související archiválie

reklama
Strojnická továrna, slévárna a kotlárna Jaroslav Svárovský z Kvasilova, Rok: 1911, Zdroj: Čechoslovan 25.02.1911, ročník I., č.3, Inventární číslo: IV011928

Strojnická továrna, slévárna a kotlárna

Jaroslav Svárovský z Kvasilova

Rok: 1911
Zdroj: Čechoslovan 25.02.1911, ročník I., č.3
Inventární číslo: IV011928
Související osoby: Svárovský Jindřich (Jaroslav), Petr

Spolky
Divadelní kroužek

Vedením čítárny byl pověřen Čeněk Stránský. V posledních letech 19. století,
kdy se do Ruska stěhovali další řemeslníci , muzikanti a inženýři, přišli
do Kvasilova bratři Parolkové, vzdálení příbuzní Čeňka Stránského. Ten
v onu dobu pomýšlel na založení ochotnického divadla. Zatím nebyla k dispozici
ani místnost, ani opona, a proto se Parolkové sami nabídli, že vymalují
zdarma dekorace a jeviště. Požadovali pouze stravu. Sešli se ve staré hospodě
u Zahrádků a po určitých úpravách připravili mistnost tak, že se zde dalo
hrát divadlo. Byla sepsána smlouva, v níž hospodský přislíbil dát zdarma
sál a jeviště upravit pro hudebníky. Občané zhotovili rámy na kulisy, zpevni-
19
li strop a za měsíc bylo vše hotovo. Čtenářská beseda zaplatila barvy a dřevo ,
ostatní bylo zdarma. Pouze za oponu o rozměrech 7x4 metry, která byla malým
uměleckým dílem, se kvasilovští rozhodli zaplatit autorům i přes jejich
námitky. Toto zařízení sálu sloužilo až do roku 1924.

 Nemalé úsilí bylo věnováno v Kvasilově kulturní práci mládeže. Hrála se divadelní
představení za režie Jana Zacha a později Antonína Kůtka. Počátky divadla
jsou spojeny s dětskými představeními, které připravovali naši učitelé. Nadšení
vzbudily divadelní hry, např. Sípková Růženka, Sůl nad zlato a Sněhová královna,
které napsal a zhudebnil Ant. Perný. Tyto hry byly i s notovým zápisem
vydány tiskem a dnes jsou uloženy v Národním muzeu v Praze. Akademický
malíř J. Stránský maloval ke každému představení nové dekorace, vyučený truhlář
Mašinda vyráběl pro jeviště rámy pro kulisy. Veškerá práce byla zdarma.
Občan Veselý instaloval elektrické osvětlení napojením na agregát Svarovského
fabriky. Úbory pro dětské herce byly většinou papírové.
23
Brzy se začala hrát i představení pro dospělé, kupříkladu "Naši furianti",
"Sedlák křivopřísežník", "Maryša". V ní vynikala v roli Maryši Marie Kozlovská.
Došlo však i k zcela opačné situaci: A. Perný zhudebnil hru "Dědečkovy
housle", ale M. Kozlovská nedokázala hlavni úlohu vyzpívat. Proto se
role bezchybně ujala Helena Maksová a byla výtečná.
Divadelní představení se hrála pod hlavičkou Sokola, ale pak došlo k rozkolu,
neboť některá děvčata (Kadeřábková, Tomášová aj.) ze Sokola vystoupila
a začala hrát ve Čtenářské besedě. Brzy za nimi přišel i Šebek a režisér
V. Tomáš.

Související archiválie

maškarní v hostinci
10.2.1913 se pořádal maškarní ples v hostinci J.Ducháčka v Kvasilově., Rok: 1913, Zdroj: Čechoslovan 29.01.1913, ročník III., č.8, Inventární číslo: IV012028

10.2.1913 se pořádal maškarní ples v hostinci J.Ducháčka v Kvasilově.

Rok: 1913
Zdroj: Čechoslovan 29.01.1913, ročník III., č.8
Inventární číslo: IV012028

KOSTEL
Soubor fotografii- Cenný snímek opony divadla z roku 1907, pravoslavný chrám, první dožinky, Rok: 1935, Zdroj: FIALA JINDŘICH, Inventární číslo: IV001170

Soubor fotografii- Cenný snímek opony divadla z roku 1907, pravoslavný chrám, první dožinky

Rok: 1935
Zdroj: FIALA JINDŘICH
Inventární číslo: IV001170

Divadelní soubor kvasilov
Divadelní soubor kvasilov, Rok: 1920, Zdroj: Fiala Jindřich, Inventární číslo: IV001159

Rok: 1920
Zdroj: Fiala Jindřich
Inventární číslo: IV001159
Související osoby: Fiala Antonín, Antonín

Družstvo úvěrové, konzumní, hospodářské

Související archiválie

Český záložní a spořitelní spolek
Český záložní a spořitelní spolek ustanovil se ve Zdolbunově., Rok: 1917, Zdroj: Čechoslovan 24.09.1917, ročník VII., č.39, Inventární číslo: IV012172

Český záložní a spořitelní spolek ustanovil se ve Zdolbunově.

Rok: 1917
Zdroj: Čechoslovan 24.09.1917, ročník VII., č.39
Inventární číslo: IV012172
Související obce: Antonovka, Baraševka, Buderáž, Curkov, Dědova Hora, Hlinsk, Holoveň Č., Hrušvice, Huleč, Jezírko, Lidava, Mirotín, Moščanovka, Novokrajev, Novostavce, Újezdce, Ulbárov, Urveny, Zálesí (Ostroh), Závidov, Zdolbunov

.pdf
ředitelství výboru

Seznam členů předsednictva výboru a revizorů účtů b.d. Letopočet neznámý

Zdroj: Národní archiv, Svaz Čechů z Volyně, Žatec, karton 105
Inventární číslo: IV001604
Související obce: Buderáž, Hlinsk, Hrušvice, Huleč, Jezírko, Krajev, Mirotín, Moštěnice, Újezdce, Ulbárov, Zálesí (Ostroh), Závidov, Zdolbunov
Související osoby: Khol František (Alexandr)

Hasičský spolek

V roce 1895 společně se Sborem dobrovolných hasičů a pojišťovnou zahájili
stavbu vlastní patrové budovy. Horní patro zaujímala čítárna a pojišťovna,
v přízemí byl umistěn Sbor dobrovolných hasičů.Ve snaze zajistit dostatek financí a odstranit nebezpečí vyplývající z živelných
pohrom, založili kvasilovští obecní pojišťovnu proti ohni. V roce 1878
totiž vypukl v obci požár, jemuž u Josefa Perného padla za oběť veškerá úroda
a část budov. Josef Ducháček podle vzoru obdobných českých ústavů vypracoval
stanovy, a na jejich základě byla založena Vzájemná pojišťovna.
Z členských vkladů bylo zakoupeno hasičské náčiní a stříkačka pro nově založený
hasičský sbor. Tento dobrovolný sbor se postupně zdokonaloval. Konala
se pravidelná cvičení pro přípravu na hašení požáru, přibývalo členů
i přispívajících. Po tomto opatření nevznikl v obci přes dvacet let požár.
Prvním velitelem has ičů byl zvolen Vojtěch Škobis, po něm Josef Jeřábek.
Před druhou světovou válkou tuto funkci vykonával Jan Tomáš a to až do reernigrace.
V době polské éry se kvasilovští hasiči pravidelně zúčastňovali
pravidelných cvičení a okrskových požárních soutěží. Často získávali přední
umístění i mezi profesiolnálnírni požárními družstvy.

Související archiválie

věneček
Svatováclavský věneček pořádali 15.9.1913 hasiči v Kvasilově na sále P.J.Ducháčka., Rok: 1913, Zdroj: Čechoslovan 06.09.1913, ročník III., č.69, Inventární číslo: IV012139

Svatováclavský věneček pořádali 15.9.1913 hasiči v Kvasilově na sále P.J.Ducháčka.

Rok: 1913
Zdroj: Čechoslovan 06.09.1913, ročník III., č.69
Inventární číslo: IV012139

.pdf
1927 Strazak Wolynski

Strazak Wolynski kalendarz-album na rok 1927

Luck, Drukarnia Panstwowa 1927

(více informací)

Rok: 1927
Zdroj: Kordulík - rodinný archiv
Inventární číslo: IV001828
Související obce: Buderáž, Buršovka, Dlouhé Pole, Dubno, Hlinsk, Horochov, Huleč, Kopče, Kostopoľ, Kupičov, Luck, Malín Č., Mirohošť, Mizoč, Moldava I, Novokrajev, Ploska (Dubno), Podhájce, Podhájce, Sofievka I (Dubno), Straklov Č., Újezdce, Ulbárov, Urveny, Volkov

Kapela a pěvecký sbor

V tomto vyprávění musím vzpomenout i na výtečnou kapelu Vratislava
Náhlovského. Byla založena v roce 1920 po jeho návratu z války a skládala
se převážně ze starších hudebníků . O šest let později se však rozpadla, a tak
Náhlovský sestavil soubor nový, tentokrát z mladých, které sám vyučil. V novém
tělese hráli: Václav Voráček, Jiří Martínek, Josef Martínek, Václav Židlický,
Mikuláš Martínek, Václav Kotek, Václav Srp, Jakub Mašinda, Bohumil
Stehlík, Antonín Maksa, Václav Dlouhý, Leon Škalinský a Václav Veselý.
24
Tato kapela během krátké doby získala značný ohlas po celém okolí. Vystupovala
na hudebních festivalech v Rovně a v Lucku, byla na nich vždy
dobře hodnocena. Mívala úspěch i mezi profesionály. Kapela existovala až do
roku 1944, kdy všichni zdraví a schopní muži vstoupili do řad čsl. armádního
sboru v SSSR. Tento soubor byl jednou z hlavních složek Sokola i hasičů.
Hráli na pohr'bech, na sportovních utkáních i oslavách různých výročí jak
v samotném Kvasilově, tak i v okresním městě Rovně. Často nemohli uspokojit
poptávku ve svém umění. Vratislav Náhlovský se vlastně zasloužil
i o rozvoj tělovýchovy, neboť bez jeho kapely si nebylo možné představit žádnou
sokolskou slavnost. Sokolové veřejně cvičili podle jeho hudby. Sám
komponoval a rozepisoval noty pro celou kapelu.
Kapelník Náhlovský již dnes spí věčným spánkem na hřbitůvku v Liběšicích.
Patří mu však stále dík za krásnou hudbu a nezapomenutelné chvíle, kdy
jsme si při jeho skladbách všichni rádi zatančili.
Druhou kapelu, smyčcovou, dirigoval Sláva Perný, vystupovala na menších
slavnostních akcích, ale dobře hrály obě dvě

Související archiválie

SVÁROVSKÝ PERNÝ
SVÁROVSKÝ PERNÝ, Rok: 1935, Zdroj: FIALA JINDŘICH, Inventární číslo: IV001169

Rok: 1935
Zdroj: FIALA JINDŘICH
Inventární číslo: IV001169

SOKOL A KAPELA KVASILOV
Kapela a Sokol, Rok: 1935, Zdroj: FIALA JINDŘICH, Inventární číslo: IV001161

Kapela a Sokol

Rok: 1935
Zdroj: FIALA JINDŘICH
Inventární číslo: IV001161

Prvím starostou Kvasilova
Prvím starostou Kvasilova, Rok: 1944, Zdroj: FIALA JINDŘICH, Inventární číslo: IV001119

Rok: 1944
Zdroj: FIALA JINDŘICH
Inventární číslo: IV001119

Knihovna

Knihovna se rozrostla na 1O 000 svazků , za svůj cíl si mimo jiné kladla
i další, dokonalejší zvládnutí povinného ruského jazyka a tím se zařadila mezi velké česko-ru ské knihovny na české Volyni.

Sokolská jednota

Sokolská jednota v Kvasilově byla založena 16. ledna 1911. Zakladatelem a starostou jednoty byl Antonín Perný, vydavatel časopisu Hlas Volyně.

Související archiválie

.pdf
Oznámení o založení Sokola v Kvasilově

Rok: 1912
Zdroj: Čechoslovan
Inventární číslo: IV011004

kurz
Cvičitelský kurz v Kvasilově r.1932, Rok: 1932, Zdroj: archiv Helena Kohoutová roz.Solarová, Inventární číslo: IV008710

Cvičitelský kurz v Kvasilově r.1932

Rok: 1932
Zdroj: archiv Helena Kohoutová roz.Solarová
Inventární číslo: IV008710

Sokol Kvasilov
Sokol Kvasilov. Odhadem, Rok: 1939, Zdroj: archiv rodiny Kadavých, Inventární číslo: IV005748

Sokol Kvasilov. Odhadem

Rok: 1939
Zdroj: archiv rodiny Kadavých
Inventární číslo: IV005748

Kvasilov - sokolský prapor
Kvasilov - sokolský prapor Datace na praporu, Rok: 1911, Zdroj: archiv rodiny Kadavých, Inventární číslo: IV005746

Kvasilov - sokolský prapor Datace na praporu

Rok: 1911
Zdroj: archiv rodiny Kadavých
Inventární číslo: IV005746
Související osoby: Kadavý Václav

Kvasilov
Čs. zahraniční sokolská župa na Volyni v Polsku. Foceno v r. 1926-před Všesokolským sletem v Praze 1926. Druhá zprava Věra Kozlovská. , Rok: 1926, Zdroj: Rodinný archiv Marie Reové Křížové, Inventární číslo: IV005628

Čs. zahraniční sokolská župa na Volyni v Polsku. Foceno v r. 1926-před Všesokolským sletem v Praze 1926. Druhá zprava Věra Kozlovská.

Rok: 1926
Zdroj: Rodinný archiv Marie Reové Křížové
Inventární číslo: IV005628
Související osoby: Svárovský Vladimír, Jaroslav

Vlajka
Vlajka Sokola v Kvasilově., Zdroj: archiv neznámý, Inventární číslo: IV004446

Vlajka Sokola v Kvasilově.

Zdroj: archiv neznámý
Inventární číslo: IV004446

Pohyb toť život
Pohyb - toť život, Rok: 1925, Zdroj: archiv neznámý, Inventární číslo: IV004361

Pohyb - toť život

Rok: 1925
Zdroj: archiv neznámý
Inventární číslo: IV004361

Sokol Kvasilov
Pohyb - toť život, Rok: 1925, Zdroj: archiv neznámý, Inventární číslo: IV004360

Pohyb - toť život

Rok: 1925
Zdroj: archiv neznámý
Inventární číslo: IV004360

Sokol Kvasilov
Vystoupení Sokola Kvasilov u Ducháčků na zahradě, Zdroj: Štěpánek Ondřej, Inventární číslo: IV002216

Vystoupení Sokola Kvasilov u Ducháčků na zahradě

Zdroj: Štěpánek Ondřej
Inventární číslo: IV002216

Volyňský kalendář - škola, sokolovna
Volyňský kalendář - škola, sokolovna, Rok: 1939, Zdroj: Stanislav Sabol z archivu Jany Novákové, https://www.facebook.com/zdolbunow.woly, Inventární číslo: IV001854

Rok: 1939
Zdroj: Stanislav Sabol z archivu Jany Novákové, https://www.facebook.com/zdolbunow.woly
Inventární číslo: IV001854
Související obce: Zdolbunov
Související osoby: Perný Jaroslav, Antonín

Volyňský kalendář - škola, sokolovna
Volyňský kalendář - škola, sokolovna, Rok: 1939, Zdroj: Stanislav Sabol z archivu Jany Novákové, https://www.facebook.com/zdolbunow.woly, Inventární číslo: IV001853

Rok: 1939
Zdroj: Stanislav Sabol z archivu Jany Novákové, https://www.facebook.com/zdolbunow.woly
Inventární číslo: IV001853
Související obce: Zdolbunov
Související osoby: Perný Jaroslav, Antonín

VČELAŘ MARTÍNEK
VČELAŘ MARTÍNEK, Rok: 1935, Zdroj: FIALA JINDŘICH, Inventární číslo: IV001173

Rok: 1935
Zdroj: FIALA JINDŘICH
Inventární číslo: IV001173
Související osoby: Martínek Štěpán

PERNÝ
PERNÝ, Rok: 1939, Zdroj: FIALA JINDŘICH, Inventární číslo: IV001172

Rok: 1939
Zdroj: FIALA JINDŘICH
Inventární číslo: IV001172

SVÁROVSKÝ PERNÝ
SVÁROVSKÝ PERNÝ, Rok: 1935, Zdroj: FIALA JINDŘICH, Inventární číslo: IV001169

Rok: 1935
Zdroj: FIALA JINDŘICH
Inventární číslo: IV001169

KVASILOVŠTÍ SOKOLOVÉ
KVASILOVŠTÍ SOKOLOVÉ, Rok: 1968, Zdroj: FIALA JINDŘICH, Inventární číslo: IV001167

Rok: 1968
Zdroj: FIALA JINDŘICH
Inventární číslo: IV001167

KVASILOVŠTÍ SOKOLOVÉ ŽENY
KVASILOVŠTÍ SOKOLOVÉ ŽENY, Rok: 1938, Zdroj: FIALA JINDŘICH, Inventární číslo: IV001166

Rok: 1938
Zdroj: FIALA JINDŘICH
Inventární číslo: IV001166

SOKOL A KAPELA KVASILOV
Kapela a Sokol, Rok: 1935, Zdroj: FIALA JINDŘICH, Inventární číslo: IV001161

Kapela a Sokol

Rok: 1935
Zdroj: FIALA JINDŘICH
Inventární číslo: IV001161

.pdf
557-anketní lístek-sokolské jednotky na Volyni-Rovno-Kvasilov-Huleč

Sokolské jednotky na Volyni-Rovno-Kvasilov-Huleč-Hlinsk-Moldava-Mirohošť-Straklov-Dubno-Semiduby-Volkov-Zdolbunov

(více informací)

Rok: 1993
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001052
Související obce: Dubno, Hlinsk, Huleč, Mirohošť, Mirohošť Nová, Moldava I, Moldava II, Rovno, Semiduby, Straklov Č., Volkov, Zdolbunov

Společenské akce v současnosti

Související archiválie

KVASILOV 2013
Kvasilov 2013, Rok: 2013, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001403, více informací

Kvasilov 2013

(více informací)

Rok: 2013
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001403
Související osoby: Fiala Jindřich, Antonín

KVASILOV ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD V JEDNOTLIVÝVH LETECH
KVASILOV 1967 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD V JEDNOTLIVÝVH LETECH, Rok: 1967, Inventární číslo: IV001399

KVASILOV 1967 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD V JEDNOTLIVÝVH LETECH

Rok: 1967
Inventární číslo: IV001399
Související osoby: Fiala Jindřich, Antonín

KVASILOV okres ROVNO 1967
V ROCE KVASILOV okres ROVNO 1967-2001 PŘED KOSTELEM ŠKOLA JIŽ NESTÁLA, Rok: 2001, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001397, více informací

V ROCE KVASILOV okres ROVNO 1967-2001 PŘED KOSTELEM ŠKOLA JIŽ NESTÁLA

(více informací)

Rok: 2001
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001397
Související osoby: Fiala Jindřich, Antonín

Škola České matice školské
Časopis, kniha, článek
Časopis - Věrná stráž

Související archiválie

nekrolog
vzpomínka z Věrné stráže, Rok: 1949, Zdroj: Věrná stráž, Inventární číslo: IV011550

vzpomínka z Věrné stráže

Rok: 1949
Zdroj: Věrná stráž
Inventární číslo: IV011550
Související osoby: Ouzký Mikuláš

Nekrolog
Nekrolog Františka Hryzbila narozeného v Kvasilově, žijícího v Moldavě. Bohužel chybí rok narození, nebo věk úmrtí !!!, Rok: 1951, Zdroj: Věrná stráž 23.3.1951 str.15, Inventární číslo: IV006659

Nekrolog Františka Hryzbila narozeného v Kvasilově, žijícího v Moldavě.

Bohužel chybí rok narození, nebo věk úmrtí !!!

Rok: 1951
Zdroj: Věrná stráž 23.3.1951 str.15
Inventární číslo: IV006659
Související obce: Moldava I

.pdf
Kvasilov

Článek na pokračování o obci Kvasilov vycházel v časopise Věrná stráž v roce 1951 v celkem 9 pokračováních.

Rok: 1951
Zdroj: Věrná stráž ročník 1951
Inventární číslo: IV005943
Související osoby: Perný Jaroslav, Antonín, Jandura Antonín, Jáchym, Svárovský Vladimír, Jaroslav, Jandura Jiří, Josef, Svárovský Jindřich (Jaroslav), Petr, Stránská Alžběta, Antonín, Svárovská

Časopis Hlas Volyně - Redakce

Digitální archiv Hlas Volyně ročníku 1936

Od prvního května r. 1926 počal vycházet v K vasilově týdeník "Hlas Volyně".
Stal se důležitou oporou nejen volyňských Čechů, ale i celé české
menšiny v Polsku. Jeho vydavatelem a redaktorem byl Antonín Perný, a po
jeho smrti syn Václav Perný. Rodina Perných stála v prvních řadách obce
Kvasilova a byla oporou zejména v těžkých dobách. S velikou snahou prosazovala
do popředí kulturu, hudbu i vzdělání.

Související archiválie

.pdf
Hlas volyně 1936 č.1

Digitální archiv Hlas Volyně ročníku 1936

 

Hlas Volyně rok 1936 výtisk č.1

 

(více informací)

Rok: 1936
Zdroj: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra
Inventární číslo: IV001311

Časopis- Čechoslovan

Související archiválie

občané Kvasilova
Občané Kvasilova (žijící zde kolem roku 1913) pořádali peněžní sbírku., Rok: 1913, Zdroj: Čechoslovan 15.02.1913, ročník III., č.13, Inventární číslo: IV012037, více informací

Občané Kvasilova (žijící zde kolem roku 1913) pořádali peněžní sbírku.

(více informací)

Rok: 1913
Zdroj: Čechoslovan 15.02.1913, ročník III., č.13
Inventární číslo: IV012037

.pdf
Oznámení o založení Sokola v Kvasilově

Rok: 1912
Zdroj: Čechoslovan
Inventární číslo: IV011004

Časopisy, noviny-příspěvky

Související archiválie

Reklama na zemědělské stoje
Reklama Hospodářského družstva v Rovně na Melicharovy stroje z Brandýsa n/L (Československo) - k mání ve skladu u Vl.Náhlovského z Kvasilova, Zdroj: Krajské listy v Lucku, Inventární číslo: IV004362

Reklama Hospodářského družstva v Rovně na Melicharovy stroje z Brandýsa n/L (Československo) - k mání ve skladu u Vl.Náhlovského z Kvasilova

Zdroj: Krajské listy v Lucku
Inventární číslo: IV004362
Související obce: Rovno
Související osoby: Náhlovský Vladimír,Vratislav

Popisy obcí pamětníky
Dotazník 1951

Související archiválie

.pdf
Dotazník - Kvasilov

Dotazník obce Kvasilov obsahující základní informace o obci

(více informací)

Rok: 1945
Zdroj: Národní archiv, fond SČVP
Inventární číslo: IV000224
Související osoby: Perný Jaroslav, Antonín, Šereťuk Mikuláš, Dionisij, Štípek Mikuláš, Václav (Vincent), Vacátko Václav, Vladimír

Dotazník 1992 - 1993

Související archiválie

.pdf
244-anketní lístek-Vladimír Chocholouš-Arestov-Kvasilov-Kopytkov-Ilpín-Pětihory-

Arestov nyní přejmenovaný na Oresiv.

Zmíněna obec Košatov.

(více informací)

Rok: 1993
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001702
Související obce: Arestov, Ilpín, Kopytkov, Michajlovka, Michalovka, Pětihory

.pdf
250-anketní lístek-Václav Fric-Lutchardovka-Máslenka-Koryta-Terešov-Verba-Kvasil

Zmíněn kovář Šejbr.

(více informací)

Rok: 1993
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001696
Související obce: Koryta, Luthardovka, Máslenka, Mirohošť, Mirohošť Nová, Noviny Č., Terešov, Verba

.pdf
256-anketní lístek-Vladimír Tyrek-Zdolbunov-Huleč-Ulbárov-Kvasilov

(více informací)

Rok: 1993
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001689
Související obce: Huleč, Ulbárov, Zdolbice, Zdolbunov

.pdf
303-anketní lístek-Straklov-Sofievka I-Kvasilov-Bělohrudka-Vápenka-Vilhelmovka-S

Zmíněna kolonie Vrbovská a Podmasce

(více informací)

Rok: 1993
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001664
Související obce: Bělohrudka, Olšanka (Dubno), Smolárna, Sofievka I (Dubno), Straklov Č., Stromovka, Vápenka, Vilhemovka

.pdf
449-anketní lístek-Olga Malhausová-Krutý Břeh-Staromylsk-Novomylsk-Iváčkov-Zdolb

Zmíněna rodina Samarádkova, Novotná, Pavlusova, Šmidtova, Melnikova, Otavova, Lamrova.

Pěkný popis okolních obcí.

(více informací)

Rok: 1993
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001536
Související obce: Iváčkov, Krutý Břeh, Novomylsk, Staromylsk, Zdolbice, Zdolbunov

.pdf
481-anketní lístek-Pelcová-Kvasilovka/Kvasilov-Lesná-Oženín-Majdan Villa-Šepetov

(více informací)

Rok: 1993
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001394
Související obce: Lesná, Majdan Villa, Oženín, Šepetovka

.pdf
557-anketní lístek-sokolské jednotky na Volyni-Rovno-Kvasilov-Huleč

Sokolské jednotky na Volyni-Rovno-Kvasilov-Huleč-Hlinsk-Moldava-Mirohošť-Straklov-Dubno-Semiduby-Volkov-Zdolbunov

(více informací)

Rok: 1993
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001052
Související obce: Dubno, Hlinsk, Huleč, Mirohošť, Mirohošť Nová, Moldava I, Moldava II, Rovno, Semiduby, Straklov Č., Volkov, Zdolbunov

.pdf
73-Rovno,Basovy kout,Kvasilov

(více informací)

Rok: 1992
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV000669
Související obce: Basový Kout, Rovno

.pdf
69- Kvasilov

(více informací)

Rok: 1992
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV000656

.pdf
51- Kvasilov,Huleč

(více informací)

Rok: 1992
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV000638
Související obce: Huleč

.pdf
24 - Bělokrynica, osada Kruhle, Kvasilov,Novostavce

(více informací)

Rok: 1992
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV000580
Související obce: Bělokrynica, Novostavce

Kronika obce

VZNIK ČESKÉHO KVASILOVA -

Výňatek z textu kroniky:
Iniciátor založení obce Český Kvasilov, Josef Perný, pocházel z chudé rodiny.
Jeho otec Matěj však byl synem středně zámožných rodičů. Byl znám
svou urostlou postavou a obrovskou fyzickou silou. Matěj byl odveden na
vojnu a tam se mu tak zalíbilo, že sloužil celá dvě období. Žil kdesi v Itálii
a jeho rodiče ani příbuzní o něm nic nevěděli. Tak se stalo, že se rozdělili o jeho
dědický podíl. Když se Matěj nečekaně vrátil z Itálie domů , nezbylo na
něj prakticky žádné dědictví. Po čase se mu narodil synek Josef. Byl nadaný
muzikant. Po ukončení povinné školní docházky ho otec dal do učení k mistru
truhláři, jenž s ním zle zacházel. Chlapec si však věděl rady a záhy si začal
přivydělávat hrou na trubku, s níž vystupoval v kapele ze sousední obce
Vrstec nedaleko rodné vsi Slavhostice na Jičínsku.
Mladý Josef hrál pěkně, nelitoval dechu. Jeho trubku bylo slyšet v širém okolí
k potěšení mládeže i dospělých, ale též ke škodě trumpetisty. Hra na nepříliš dokonalém
nástroji a navíc těžké truhlářské povolání spolu s nedostatečnou stravou
vedly k propuknutí tuberkulózy, na jejíž následky po letech zemřel.
Při jednom ze záchvatů kašle manželka Josefa Perného spěchala do Kopidlna
pro lékaře, ale nestihla ho doma. Vracela se proto s pláčem nazpět. Těsně
před Slavhosticerni ji dostihl povoz, v němž cestoval neznámý muž a soucitně
se jí ptal, co je příčinou jejího zármutku. Když mu mladá žena vše vypověděla,
vystoupil dotyčný z vozu, Perného vyšetřil (byl to lékař neznámo
odkud) a nařídil, jak má postupovat v léčení. "Budete zdráv", řekl , když se
loučil, aniž vzal sebemenší honorář, "ale musíte být na sebe opatrný a na
trubku ani nesáhnout! Místo hoblíku se chopte raději pluhu."
Josef Perný se skutečně v brzké době uzdravil a začal hledat cestu k hospodářství,
na němž by se uživil bez svého řemesla. V Čechách nebylo na podobnou
koupi ani pomyšlení, a proto četl nadšeně "Národní listy", v nichž
nalezl informaci o možnostech vystěhování se do Ruska.
Manželka Perného pocházela z obce Hlušice. Byla nejstarší ze 12 dětí rolníka
Josefa Kohouta. A právě v Hlušicích měl obchod a hostinec František
Rajchl. Při svých návštěvách se Perný Rajchlovi svěřil se svým nápadem podívat
se do Ruska a nabídl hostinskému, aby jel také. Rajchlovi se v Čechách
nedařilo zle, ale jako dobrý obchodník si rychle spočítal, že může mít mnohem
lepší uplatnění jako spoluzakladatel nějaké větší vsi na nově osídleném
ruském území.
Na jaře 1869 se Perný, Rajchl a jejich třetí společnik Antonín Stránský vydali
do Ruska. Cestovali bez rodin a přijeli do Dubna. Tam se tehdy odbýva-
6
ly tzv. kontrakty, což byly trhy beze zboží- sepisovaly se tam smlouvy o prodeji
a pronájmu statků, předprodeji polní úrody, vlny, dobytka a podobně.
Zde se také přijímali a propouštěli ředitelé a správci velkostatků, lesů, lihovarů
a cukrovarů. Na těchto kontraktech, jež byly později přeneseny do Berdyčeva
a ještě později do Kyjeva, se tři Češ i seznámili se správcem statků
knížat bratrů Karla a Zikmunda Radzivillů ze Štěpánova u Rovna. Tento administrátor
jim nabídl ke koupi dvůr v Kvasilově . Zájemci si jej prohlédli
a dohodli se se správcem, že se vrátí do Čech, aby vytvořili spolek, jež po
prodeji svého majetku v Čechách získá kapitál ve výši nejméně poloviny
kupní ceny statku.
Doma se jim takový spolek skutečně podařilo sestavit. Kupujícími členy
spolku se stali tři zmíněni cestovatelé, dále pak Václav Zeman, Václav Košťál,
Václav Miler, Štefl, Šlisík, Kotek, Dlouhý, Náhlovský, Melich, Vlach,
Martínek, Zích, Mádl, Olmr a jiní, kteří se přihlásili do spolku a dali kupujícím
své peníze na první splátku. Rajchl a Stránský odjeli na jaře roku 1869
do Ruska, aby sepsali nebo uzavřeli kupní smlouvu o Kvasilově .
Kvasilov patřil knížatům Radzivillům, jejichž hospodářství trpělo nedostatkem
pracovních sil, jelikož v roce 1861 byla v Rusku zrušena poddanská
a robotní povinnost. Z tohoto důvodu majitelé prodávali svá upadající panství.
Kupní smlouva se zachovala a byla pro potřeby mé práce zapůjčena od Jaroslava
Perného a předložena učitelům měcholupské školy Miroslavě
Šnajdrové a Zdenku Zákutnému k přeložení do češtiny.
Záhlaví listiny je vyplněno textem o její ceně, s kulatou pečetí se státním
znakem. Sama listina je opatřena vodotiskem státního znaku a textu "Kolkovaná
listina, cena 90 rublů ve stříbře".
Text: "KUPNÍ SMLOUVA"
Dne 15. července 1870 níže podepsaní - statkář Volyňské gubernie Rovenského
újezdu kníže Karel Michajlovič Radzivill a rakouští státní příslušníci
František Rajchl a Antonín Stránský- uzavřeli kupní smlouvu následujícího
obsahu:
1. Kníže Karel Michajlovič Radzivill, jenž vlastní nerozdílně se svým bratrem
Zikmundem Michajlovičem Radzivillem panství ve Volyňské gubernii
Rovenského újezdu, udává, že se skládá z folvarkůn Gorodyšče, Velinov,
Žitiň, Tárová, Kustina a Kvasilova. Tyto statky získali bratři jako
dědictví po své matce, kněžně Alexandře Karlovně Radzivillové, na základě
soudního záznamu prozatímního oddělení Rovenského újezdního
policejního místodržitelství z 1. září 1865. Se souhlasem bratra Zikmun-
7
da Michajloviče Radzivilla prodává kníže rakouským státním příslušníkům
Kvasilovský folvark, který byl 5. srpna 1865 zapsán v pozemkové
knize Rovenského újezdního soudu pod číslem pořadovým 90 a roku
1869 pod číslem 98.
2. Kvasilovský folvark byl prodán se všemi jeho náležitostmi: zemědělskými
pozemky v okolí Dvora, neúrodnými poli, loukami, ornou půdou, půdou
nevhodnou k obdělávání, vodami, bláty, 00 dvěma krčmami, větrným
mlýnem, zahradami, hospodářskými budovami a zařízením. Ke Kvasilovskému
folvarku náleží i několik votčin. 1
3. Veškerá půda Kvasilovského folvarku, bláta i vody budou vyměřeny
a podle zjištěné výměry kupující zaplatí za každý morg2 půdy 20 rublů ve
stříbře.
4. Místo půdy náležející Kvasilovskému folvarku kníže Radzivill prodává
výše jmenovaným kupujícím i lesy Kyselinského folvarku až k řece Goryň
o výměře 500 morgů. Kupci zaplatí za každý morg lesa 12 rublů ve stříb ře.
5. Náklady na vyměření polí a lesů hradí kupující.
6. Při realizaci této kupní smlouvy kupující Rajchl a Stránský zaplatili knížeti
Radzivillovi zálohu JO 600 rublů ve stříbře.
Tyto peníze je kníže Radzvill povinen předat kupci Gorimštejnovi. Do
30. prosince tohoto roku zaplatí kupující zbývající sumu v částce 20 000
rublů, jež jsou požadovány pro realizaci této kupní smlouvy. Poslední
splátku zaplatí nejpozději do 1. května 1871. Pokud kupující Rajchl a Stránský
nezaplatí ve stanoveném termínu, pak nejenže ztrácí právo na
kupní smlouvu kvasilovského folvarku a peníze jimi vydané propadají
knížatům Radz ivillům, ale musí uhradit i všechny náklady.
7. Veškeré státní daně a poplatky se započítávají do sumy hrazené kupujícími.
8. Pokud by se kupní smlouva nemohla uskutečnit ve výše uvedených termínech
z viny knížete Radzivilla, musí on hradit kupujícím jejich výdaje
a uspokojit jejich nároky. Pokud by se smlouva nemohla uskutečnit
z viny kupujících, pak jimi vynaložené peníze zůstávají knížatům Radzivillům
a navíc musí uhradit škody jim vzniklé.
') Folvark - malý statek v carském Rusku, pojmenování rozšířené zejména na polském území.
2
) Morg - plošná míra v carském Rusku (0,6 ha).
') Votčina- dědičná půda v Moskevské Rusi.
00
) Bláta- podmočené louky (bažiny)
8
9. Pokud by se kníže Radzivill rozhodl ponechat si několik morgů volných
zahrad, luk a polí, pak na ně kupující nemají nárok, ale rozumí se, že
za toto odstoupené množství nejsou povinni platit.
1 O. Správnost této kupní smlouvy, jejíž obsah je pro obě strany svatý a neporušitelný,
vlastnoručně stvrzují svými podpisy přede svědky.

Související archiválie

.pdf
Kvasilov

Článek na pokračování o obci Kvasilov vycházel v časopise Věrná stráž v roce 1951 v celkem 9 pokračováních.

Rok: 1951
Zdroj: Věrná stráž ročník 1951
Inventární číslo: IV005943
Související osoby: Perný Jaroslav, Antonín, Jandura Antonín, Jáchym, Svárovský Vladimír, Jaroslav, Jandura Jiří, Josef, Svárovský Jindřich (Jaroslav), Petr, Stránská Alžběta, Antonín, Svárovská

ČESKÝ KVASILOV
ČESKÝ KVASILOV, Rok: 1935, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001257

Rok: 1935
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001257
Související osoby: Fiala Jindřich, Antonín

.pdf
Kronika Českého Kvasilova

Vydalo Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, 2003.
Recenzovali: Dr. Miloslava Žáková, Jiřina Kačerová
© Mikuláš Šereťuk
Vydání první
ISBN: 80-901878-9-7

Rok: 2003
Zdroj: Šereťuk Mikuláš
Inventární číslo: IV001182
Související osoby: Šereťuk Mikuláš, Dionisij, Jandura Josef, Antonín

Mapa, plán nebo seznam obyvatel obce

Související archiválie

Kvasilov 1:25 000
Kvasilov 1:25 000, Inventární číslo: IV009677

Inventární číslo: IV009677

.pdf
244-anketní lístek-Vladimír Chocholouš-Arestov-Kvasilov-Kopytkov-Ilpín-Pětihory-

Arestov nyní přejmenovaný na Oresiv.

Zmíněna obec Košatov.

(více informací)

Rok: 1993
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001702
Související obce: Arestov, Ilpín, Kopytkov, Michajlovka, Michalovka, Pětihory

.pdf
449-anketní lístek-Olga Malhausová-Krutý Břeh-Staromylsk-Novomylsk-Iváčkov-Zdolb

Zmíněna rodina Samarádkova, Novotná, Pavlusova, Šmidtova, Melnikova, Otavova, Lamrova.

Pěkný popis okolních obcí.

(více informací)

Rok: 1993
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001536
Související obce: Iváčkov, Krutý Břeh, Novomylsk, Staromylsk, Zdolbice, Zdolbunov

MAPA KVASILOVA
MAPA KVASILOVA, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001383

Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001383
Související osoby: Fiala Jindřich, Antonín

KATASTRÁLNÍ PLÁN KVASILOVA
Darovala paní Svitoková  dcera pana Mikuláše Šereťuka autora kroniky Českého Kvasilova, Rok: 1936, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001365

Darovala paní Svitoková  dcera pana Mikuláše Šereťuka autora kroniky Českého Kvasilova

Rok: 1936
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001365
Související osoby: Fiala Jindřich, Antonín

Seznam obyvatel Kvasilova
Seznam obyvatel - jen hlavy rodin, Rok: 1947, Zdroj: Fiala Jindřich, Inventární číslo: IV001156

Seznam obyvatel - jen hlavy rodin

Rok: 1947
Zdroj: Fiala Jindřich
Inventární číslo: IV001156

Řemeslník, živnostník, podnikatel

Související archiválie

prodej pekárny
Prodej zavedené pekárny a cukrárny. Bližší informace František Zach., Rok: 1913, Zdroj: Čechoslovan 29.03.1913, ročník III., č.22, Inventární číslo: IV012078

Prodej zavedené pekárny a cukrárny. Bližší informace František Zach.

Rok: 1913
Zdroj: Čechoslovan 29.03.1913, ročník III., č.22
Inventární číslo: IV012078

reklama
parostrojní továrna na motouz, Rok: 1913, Zdroj: Čechoslovan 08.02.1913, ročník III., č.10, Inventární číslo: IV012035

parostrojní továrna na motouz

Rok: 1913
Zdroj: Čechoslovan 08.02.1913, ročník III., č.10
Inventární číslo: IV012035
Související osoby: Jandura Josef, Antonín

maškarní v hostinci
10.2.1913 se pořádal maškarní ples v hostinci J.Ducháčka v Kvasilově., Rok: 1913, Zdroj: Čechoslovan 29.01.1913, ročník III., č.8, Inventární číslo: IV012028

10.2.1913 se pořádal maškarní ples v hostinci J.Ducháčka v Kvasilově.

Rok: 1913
Zdroj: Čechoslovan 29.01.1913, ročník III., č.8
Inventární číslo: IV012028

reklama
Stránský - Strojnický závod v Kvasilově, Rok: 1911, Zdroj: Čechoslovan 03.06.1911, ročník I., č.17, Inventární číslo: IV011948

Stránský - Strojnický závod v Kvasilově

Rok: 1911
Zdroj: Čechoslovan 03.06.1911, ročník I., č.17
Inventární číslo: IV011948

reklama
Josef Jandura, továrna na strojní lana v Kvasilově, Rok: 1911, Zdroj: Čechoslovan 21.01.1911, ročník I., č.1, Inventární číslo: IV011922

Josef Jandura, továrna na strojní lana v Kvasilově

Rok: 1911
Zdroj: Čechoslovan 21.01.1911, ročník I., č.1
Inventární číslo: IV011922
Související osoby: Jandura Josef, Antonín

reklama
Reklama Továrny hospodářských strojů a slévárny Vl.Svárovský z Hlasu Volyně - 16.3.1936, Rok: 1936, Zdroj: Hlas Volyně - 16.3.1936, Inventární číslo: IV005374

Reklama Továrny hospodářských strojů a slévárny Vl.Svárovský z Hlasu Volyně - 16.3.1936

Rok: 1936
Zdroj: Hlas Volyně - 16.3.1936
Inventární číslo: IV005374
Související osoby: Svárovský Vladimír, Jaroslav

Reklama na zemědělské stoje
Reklama Hospodářského družstva v Rovně na Melicharovy stroje z Brandýsa n/L (Československo) - k mání ve skladu u Vl.Náhlovského z Kvasilova, Zdroj: Krajské listy v Lucku, Inventární číslo: IV004362

Reklama Hospodářského družstva v Rovně na Melicharovy stroje z Brandýsa n/L (Československo) - k mání ve skladu u Vl.Náhlovského z Kvasilova

Zdroj: Krajské listy v Lucku
Inventární číslo: IV004362
Související obce: Rovno
Související osoby: Náhlovský Vladimír,Vratislav

Jatka v Kvasilově
Zřejmě osazenstvo místních jatek. Letopočet odhadem, Rok: 1942, Zdroj: Janzová Světlana, Inventární číslo: IV004175, více informací

Zřejmě osazenstvo místních jatek. Letopočet odhadem

(více informací)

Rok: 1942
Zdroj: Janzová Světlana
Inventární číslo: IV004175
Související osoby: Janza Antonín, Václav

Odbojová organizace Blaník
Blaník - buňka
Volyňští Češi v armádách
Volyňáci v 2. odboji-doklady a publikace

Související archiválie

.pdf
Kanadský žert Jaroslav Perný, * 12.2.1906 Kvasilov

Dukla věčně živá, str.163. Vydalo Dukelské muzeum ve Svidníku

Rok: 1969
Zdroj: Dukla věčně živá, str.163. Vydalo Dukelské muzeum ve Svidníku
Inventární číslo: IV002901
Související obce: Dukla - památník
Související osoby: Perný Jaroslav, Antonín

Seznam padlých Kvasilováků
Seznam padlých rodáků, Rok: 1947, Zdroj: Fiala Jindřivh, Inventární číslo: IV001157

Seznam padlých rodáků

Rok: 1947
Zdroj: Fiala Jindřivh
Inventární číslo: IV001157

Celkem narukovalo
Celkem narukovalo, Rok: 2000, Zdroj: FIALA JINDŘICH, Inventární číslo: IV001120

Rok: 2000
Zdroj: FIALA JINDŘICH
Inventární číslo: IV001120

Svědectví zločinů
Záchrana Židů

Související archiválie

.pdf
Štěstí v neštěstí — dobří lidé pomohli - Janina Vrbová, * 20.7.1925 Luck

Štěstí v neštěstí — dobří lidé pomohli - Janina Vrbová, * 20.7.1925 Luck

Rok: 1998
Zdroj: Jiří Hofman,Václav Širc, Jaroslav Vaculík Volyňští Češi v prvním a druhém odboji
Inventární číslo: IV003007
Související osoby: Vojar Josef

Zločiny komunismu

Související archiválie

Československý konzulát na Volyni
Československý konzulát na Volyni, Zdroj: Jaroslav Perný - zpravodaj 6/92, Inventární číslo: IV011861

Zdroj: Jaroslav Perný - zpravodaj 6/92
Inventární číslo: IV011861
Související osoby: Perný Jaroslav, Antonín, Svárovský Vladimír, Jaroslav, Stránská Alžběta, Antonín, Svárovská, Perný Václav, Antonín

Související osoby

 • Tomáš Josef
 • Perný Václav, Antonín

  Zatčen 11.04.1940, obviněn a 11.10.1940 zvláštním zasedáním NKVD SSSR
  odsouzen k 8 letům trestu odnětí svobody v nápravně pracovním táboře jako společensky nebezpečná osoba. Rehabilitován dne roku 1989.

 • Svárovský Vladimír, Jaroslav
  Zatčen 11.04.1940, obviněn podle článku 54-13 trestního zákoníku ukrajinské SSSR a zvláštním zasedáním NKVD SSSR dne 31.05.1941 odsouzen k 8 letům trestu odnětí svobody v nápravně pracovním táboře. Rehabilitován roku 1989.

   

   

   

Osobní archiválie
Dům, hospodářství, usedlost, majetek

Související archiválie

KOSTEL
Soubor fotografii- Cenný snímek opony divadla z roku 1907, pravoslavný chrám, první dožinky, Rok: 1935, Zdroj: FIALA JINDŘICH, Inventární číslo: IV001170

Soubor fotografii- Cenný snímek opony divadla z roku 1907, pravoslavný chrám, první dožinky

Rok: 1935
Zdroj: FIALA JINDŘICH
Inventární číslo: IV001170

Fotografie (zejména osob)

Související archiválie

Rekruti
Rekruti, Rok: 1938, Zdroj: Rodinný archiv Marie Reové Křížové, Inventární číslo: IV006628

Rok: 1938
Zdroj: Rodinný archiv Marie Reové Křížové
Inventární číslo: IV006628
Související osoby: Tomáš Konstantin, František (Alexandr)

Tahouni
Tahouni, Zdroj: Rodinný archiv Marie Reové Křížové, Inventární číslo: IV006626

Zdroj: Rodinný archiv Marie Reové Křížové
Inventární číslo: IV006626

KVASILOV ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD V JEDNOTLIVÝVH LETECH
KVASILOV 1967 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD V JEDNOTLIVÝVH LETECH, Rok: 1967, Inventární číslo: IV001399

KVASILOV 1967 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD V JEDNOTLIVÝVH LETECH

Rok: 1967
Inventární číslo: IV001399
Související osoby: Fiala Jindřich, Antonín

KVASILOV okres ROVNO 1967
V ROCE KVASILOV okres ROVNO 1967-2001 PŘED KOSTELEM ŠKOLA JIŽ NESTÁLA, Rok: 2001, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001397, více informací

V ROCE KVASILOV okres ROVNO 1967-2001 PŘED KOSTELEM ŠKOLA JIŽ NESTÁLA

(více informací)

Rok: 2001
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001397
Související osoby: Fiala Jindřich, Antonín

KVASILOV 1967, 2001, 1935
KVASILOV V ČASE, Rok: 2001, Zdroj: FIALAJ, Inventární číslo: IV001393, více informací

KVASILOV V ČASE

(více informací)

Rok: 2001
Zdroj: FIALAJ
Inventární číslo: IV001393
Související osoby: Fiala Jindřich, Antonín

PŘED HŘBITOVEM V KVASILOVĚ 1967. 2001, 2005
PŘED HŘBITOVEM V KVASILOVĚ 1967. 2001, 2005, Rok: 2005, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001384, více informací

(více informací)

Rok: 2005
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001384
Související osoby: Fiala Jindřich, Antonín

Otevření Národní školy
Otevření Národní školy v Kvasilově, Rok: 1906, Inventární číslo: IV001348

Otevření Národní školy v Kvasilově

Rok: 1906
Inventární číslo: IV001348

PÍSEŃ VOLYŃSKÝCH ČECHŮ II.stránka
PÍSEŃ VOLYŃSKÝCH ČECHŮ II.stránka, Rok: 2000, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001345

PÍSEŃ VOLYŃSKÝCH ČECHŮ II.stránka

Rok: 2000
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001345
Související osoby: Fiala Jindřich, Antonín

PÍSEŇ VOLYŇSKÝCH ČECHŮ
Dobu této houževnaté práce nejlépe charakterizuje píseň  českých emigrantů ,neznámého autora,kterou tak často a s láskou osdníci zpívali. Rok není uveden, Rok: 2000, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001344

Dobu této houževnaté práce nejlépe charakterizuje píseň  českých emigrantů ,neznámého autora,kterou tak často a s láskou osdníci zpívali. Rok není uveden

Rok: 2000
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001344
Související osoby: Fiala Jindřich, Antonín

HŘBITOV V KVASILOVĚ
HŘBITOV V KVASILOVĚ, Rok: 1967, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001255

Rok: 1967
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001255
Související osoby: Fiala Jindřich, Antonín

KVASILOVSKÉ ŘENY
Kvasilovské ženy, Rok: 1928, Zdroj: FIALA JINDŘICH, Inventární číslo: IV001174

Kvasilovské ženy

Rok: 1928
Zdroj: FIALA JINDŘICH
Inventární číslo: IV001174

Hřbitov-pietní událost

Související archiválie

HŘBITOV V KVASILOVĚ
HŘBITOV V KVASILOVĚ, Rok: 1967, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001255

Rok: 1967
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001255
Související osoby: Fiala Jindřich, Antonín

Osobní doklad

Související archiválie

ÚMLUVA 10.LEDNA 1893 I.
ÚMLUVA - 10.LEDNA 1893  Josef Fiala přenechává svému synoviAntonínovi i jeho nastávající manželce Alžbětě rozené Mikynové koupené stavební místo ve výměře 550 sáhu-----za 200 rublů,kterémusí vyplatit své sestře Aloisijí provdané Pilařové-----------, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001323

ÚMLUVA - 10.LEDNA 1893  Josef Fiala přenechává svému synovi
Antonínovi i jeho nastávající manželce Alžbětě rozené Mikynové koupené stavební místo ve výměře 550 sáhu-----za 200 rublů,které
musí vyplatit své sestře Aloisijí provdané Pilařové-----------

Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001323
Související osoby: Fiala Antonín, Antonín, Fiala Josef, Antonín

ÚMLUVA 1893 I.
Josef Fiala přenechává svému synovi Amtonínovi a jeho nastávající manželce Alžbětě  stavební místo ve výměře 550 sáhu. 200 rublů musí vyplatit své sestře Aloisiji Pilařové  , Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001313

Josef Fiala přenechává svému synovi Amtonínovi a jeho nastávající manželce Alžbětě  stavební místo ve výměře 550 sáhu. 200 rublů musí vyplatit své sestře Aloisiji Pilařové

 

Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001313
Související osoby: Fiala Antonín, Antonín, Fiala Josef, Antonín

ÚMLUVA 1937
Já níže podepsaná Pavlína Křížová  zříkám se dědictví.Podíl po A.Fialovijsem obdržela Já níže podepsaná Evženije Srbová  jsem podíl také obdržela, Rok: 1937, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001310

Já níže podepsaná Pavlína Křížová  zříkám se dědictví.Podíl po A.Fialovi
jsem obdržela

Já níže podepsaná Evženije Srbová  jsem podíl také obdržela

Rok: 1937
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001310
Související osoby: Fiala Antonín, Antonín

ÚMLUVA 1904
1904 prodala Anna Pilařová  Lesík Antonínu Fialovi z Kvasilova za cenu  350 rublů    Stvrzuje starosta Kvasilova Václav  Zich, Rok: 1904, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001309

1904 prodala Anna Pilařová  Lesík Antonínu Fialovi z Kvasilova

za cenu  350 rublů

   Stvrzuje starosta Kvasilova Václav  Zich

Rok: 1904
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001309
Související osoby: Fiala Antonín, Antonín, Fiala Jindřich, Antonín

ÚMLUVA 1922 II.
ÚMLUVA 1922 II., Rok: 1922, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001308

ÚMLUVA 1922 II.

Rok: 1922
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001308
Související osoby: Fiala Josef, Antonín

ÚMLUVA 1922 I.
Alžběta Fialová z Kvasilova určuje  tímto testamentem Anonínu Fialovidát pozůstalým bratrům a sestrám věno v obilí  , Rok: 1922, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001307

Alžběta Fialová z Kvasilova určuje  tímto testamentem Anonínu Fialovi
dát pozůstalým bratrům a sestrám věno v obilí

 

Rok: 1922
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001307
Související osoby: Fiala Josef, Antonín

ÚMLUVA 1928
Alois Srp prodal Alžbětě  Fialové dílec bažin v lesíku,1500 sáhu za umluvenou sumu 600 rublu zlatem....... zapsáno na listě N 387, Rok: 1928, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001306

Alois Srp prodal Alžbětě  Fialové dílec bažin v lesíku,1500 sáhu za umluvenou sumu 600 rublu zlatem.......

zapsáno na listě N 387

Rok: 1928
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001306
Související osoby: Fiala Antonín, Antonín

Ú,LUVA 1937 II.
Úmluva  kupní 26 června 1937                       Antonín Fiala z Kvasilova kupuje pozemek          od Michala Cycyka z Kornina pozemek za 278 zlotých, Rok: 1937, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001305

Úmluva  kupní 26 června 1937
                       Antonín Fiala z Kvasilova kupuje pozemek
          od Michala Cycyka z Kornina pozemek za 278 zlotých

Rok: 1937
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001305
Související obce: Kornín
Související osoby: Fiala Antonín, Antonín

ÚMLUVA 1937 I.
Úmluva  kupní 26 června 1937                       Antonín Fiala z Kvasilova kupuje pozemek          od Michala Cycyka z Kornina pozemek za 278 zlotých, Rok: 1937, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001304

Úmluva  kupní 26 června 1937
                       Antonín Fiala z Kvasilova kupuje pozemek
          od Michala Cycyka z Kornina pozemek za 278 zlotých

Rok: 1937
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001304
Související obce: Kornín
Související osoby: Fiala Antonín, Antonín

ÚMLUVA 1893 II.
ÚMLUVA 1893 II., Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001303

Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001303
Související osoby: Fiala Antonín, Antonín

Úmluva
Kupní smlouva o prodeji pozemku ve prospěch Alžběty Fialové za 600 rublů ve zlatě, Rok: 1937, Zdroj: Fiala Jindřich, Inventární číslo: IV001155

Kupní smlouva o prodeji pozemku ve prospěch Alžběty Fialové za 600 rublů ve zlatě

Rok: 1937
Zdroj: Fiala Jindřich
Inventární číslo: IV001155
Související osoby: Fiala Antonín, Antonín, Fialová Pavlína, Antonín, Křížová, Fiala Antonín, Josef

Osobnosti historie

Související archiválie

česká kandidátní listina do Ukrajinského Ústavodárného Shromáždění
jména kandidátů do české kandidátní listiny Ukrajinského Ústavodárného Shromáždění, Rok: 1917, Zdroj: Čechoslovan 24.12.1917, ročník VII., č.52, Inventární číslo: IV012217

jména kandidátů do české kandidátní listiny Ukrajinského Ústavodárného Shromáždění

Rok: 1917
Zdroj: Čechoslovan 24.12.1917, ročník VII., č.52
Inventární číslo: IV012217
Související obce: Huleč, Krošna Č., Mirohošť, Novokrajev, Novostavce, Okolek, Polonnoje, Újezdce, Ulbárov, Zdolbunov, Žitomir
Související osoby: Khol Alexandr, František (Alexandr), Kazda Josef, Pavel, Perný Antonín, Josef, Malý Emanuel, Václav, Macek Josef

Jaroslav Hašek
Jaroslav Hašek prý za 1.sv.války pracoval v Kvasilovském pivovaře., Zdroj: http://kvasyliv.rv.ua/vsesvitno-vidomyj-pysmennyk-varyv-pyvo-u-kvasylovi/, Inventární číslo: IV005109, více informací

Jaroslav Hašek prý za 1.sv.války pracoval v Kvasilovském pivovaře.

(více informací)

Zdroj: http://kvasyliv.rv.ua/vsesvitno-vidomyj-pysmennyk-varyv-pyvo-u-kvasylovi/
Inventární číslo: IV005109
Související osoby: Zeman Václav, Josef

PERNÝ
PERNÝ, Rok: 1939, Zdroj: FIALA JINDŘICH, Inventární číslo: IV001172

Rok: 1939
Zdroj: FIALA JINDŘICH
Inventární číslo: IV001172

SVÁROVSKÝ PERNÝ
SVÁROVSKÝ PERNÝ, Rok: 1935, Zdroj: FIALA JINDŘICH, Inventární číslo: IV001169

Rok: 1935
Zdroj: FIALA JINDŘICH
Inventární číslo: IV001169

Rodinné kroniky a rodokmeny

Související archiválie

.pdf
Jandurovi

Josef Jandura 1878 – 1940
Přišel s otcem mlynářem Antonínem Jáchymem Jandurou (1838-1922) z
Vysokého nad Jizerou, Hrubá Skála na Volyň do Kvasilova v roce 1882 jako
čtyřletý chlapec.

(více informací)

Rok: 2021
Zdroj: Jarmila Šťastná
Inventární číslo: IV006606
Související osoby: Jandura Antonín, Jáchym, Jandura Josef, Antonín, Tomášová Eugenie (Evženie), Václav, Jandurová, Jandura Jiří, Josef, Jandura Vševlad, Josef, Zichová Anna, Jandurová

.pdf
Rodokmen rodiny Pěničkové, Vondráčkové, Uhlířové, Krejčikové, Entové a Vendolské

Rodokmen rodiny Pěničkové, Vondráčkové, Uhlířové, Krejčikové, Entové a Vendolské

Rok: 2000
Zdroj: Sabol Stanislav z archivu Miroslava Pěničky
Inventární číslo: IV002124
Související obce: Černachov, Hrušvice, Martinovka, Michalovka, Okolek, Omelanština, Peredily, Ulbárov, Vidumka
Související osoby: Pěnička Antonín, Vladimír, Pěnička Bohumil, Pěnička Bohumil, Pěnička Mikuláš, Josef, Pěnička Mikuláš, Jaroslav, Pěnička Václav, Jan, Pěnička Václav, Josef, Pěnička Václav, Vladimír, Pěnička Vladimír, Josef, Pěnička Vladimír, Vladimír, Pěnička Václav, Josef, Svítek Mikuláš, Vladimír, Vendolský Jan, Vendolský Josef, Josef, Vendolský Stanislav, Vendolský Václav, Josef, Vendolský Václav, Rudolf, Vondráček Alexandr, Vondráček Vladimír, Vladimír, Ent Jaroslav, František, Ent Mikuláš, František, Ent Vladimír, František, Horyna Josef, Klígl Vladimír, Alexandr, Krejčík Vladimír, Antonín, Krejčíková Olga, Vladimír, Pěničková, KREJČÍK Václav, Krejčík Vladimír, Josef, Krejčik Josef, Krejčiková Marie, Vladimír, Krejčík Vladimír, Vladimír, Krejčík Antonín, Vladimír, Krejčík Václav, Vladimír, Krejčik Josef, Krejčiková Anna, Vladimír, Rampasová, Krejčíková Emilie, Vladimír, Svítková, Vendolský Josef, Vendolský Rudolf, Vendolský Bohdan, Pěnička Josef (Kitaj), Vojtěch, Pěnička Bohumil, Valčíková Marie, Pěnička Vojtěch, Pěnička Vladimír, Pěnička Josef, Josef, Pěnička Václav, Josef, Krejčik Rostislav, Vladimír, Krejčik Fedor, Vladimír, Ent Alexandr, František, Entová Marie, František, Krejčiková, Vendolský Arnošt, Rudolf, Vendolský Rudolf, Dvořáková Božena, Vendolská, Horyna Antonín, Horynová Naděžda, Pěnička Vojtěch, Jan, Salabová Františka, Josef, Pěničková, Pěnička Vojtěch, Vojtěch

KŘÍŽOVÁ PAVLÍNA
KŘÍŽOVÁ PAVLÍNA, Rok: 1903, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001356

Rok: 1903
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001356
Související osoby: Fialová Pavlína, Antonín, Křížová, Kříž Václav

JEŘOMBKOVÁ EVŽENIE
JEŘOMBKOVÁ EVŽENIE, Rok: 1906, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001354

Rok: 1906
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001354
Související osoby: Fiala Jindřich, Antonín, Fialová Evženie, Antonín, Jeřombková

FIALA VÁCLAV
FIALA VÁCLAV, Rok: 2000, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001353

Rok: 2000
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001353
Související obce: Špakov Velký
Související osoby: Fiala Jindřich, Antonín, Fiala Václav, Antonín, Fialová Vlasta, Václav, Sikorová, Zemanová Amálie (Ludmila), Antonín, Fialová

RIGLOVÁ VĚRA
RIGLOVÁ VĚRA, Rok: 2000, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001352

Rok: 2000
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001352
Související osoby: Rigl Antonín, Antonín, Rigl Mikuláš, Antonín, Rigl Jaroslav, Antonín, Fialová Věra, Antonín, Riglová, Rigl Antonín, Síbrová Věra, Bajuševa, Riglová, Loskotová Marie, Riglová

FIALA JOSEF
FIALA JOSEF, Rok: 2000, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001351

Rok: 2000
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001351
Související osoby: Fiala Antonín, Josef, Fiala Josef, Antonín, Novotná Anna, Fialová, Kříž Vladimír, Vladimír, Fialová Evženie, Josef, Křížová, Kříž Rostislav, Vladimír

ROD FIALŮ KVASILOV
ROD FIALŮ KVASILOV, Rok: 1911, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001236

Rok: 1911
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001236
Související osoby: Fiala Antonín, Antonín, Fiala Jindřich, Antonín, Voráčková Anna, František (Alexandr), Fialová

RODINA RIGLOVÁ
RODINA RIGLOVÁ, Rok: 2000, Inventární číslo: IV001216

Rok: 2000
Inventární číslo: IV001216
Související osoby: Fiala Jindřich, Antonín, Fialová Věra, Antonín, Riglová

JOSEF FIALA
JOSEF FIALA, Rok: 2000, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001211

Rok: 2000
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001211
Související osoby: Fiala Jindřich, Antonín, Fiala Josef, Antonín

DĚTI ANT. a ALŽBĚTY Fialových
DĚTI ANT. a ALŽBĚTY Fialových, Rok: 2000, Zdroj: FIALA JIN, Inventární číslo: IV001209

Rok: 2000
Zdroj: FIALA JIN
Inventární číslo: IV001209
Související osoby: Fiala Antonín, Antonín, Fiala Václav, Antonín, Fiala Josef, Antonín, Fialová Věra, Antonín, Riglová, Fialová Evženie, Antonín, Jeřombková, Fialová Milena, Antonín, Charvátová, Fialová Pavlína, Antonín, Křížová

Založení Českého Kvasilova
Založení Českého Kvasilova, Rok: 2000, Zdroj: Fiala Jindřich, Inventární číslo: IV001123

Rok: 2000
Zdroj: Fiala Jindřich
Inventární číslo: IV001123
Související osoby: Fiala Josef, Mikynová Alžběta, Josef, Fialová, Fiala Antonín, Josef

Dámy a pánové
Dámy a pánové, Rok: 2000, Zdroj: FIALA JINDŘICH, Inventární číslo: IV001121

Rok: 2000
Zdroj: FIALA JINDŘICH
Inventární číslo: IV001121
Související osoby: Fiala Jindřich, Antonín

Vzhled českých obcí
Vzhled českých obcí, Rok: 2000, Zdroj: Fiala J, Inventární číslo: IV001118

Rok: 2000
Zdroj: Fiala J
Inventární číslo: IV001118

Kvašilovští rodáci
Kvašilovští rodáci, Rok: 2016, Zdroj: FIALA JINDŘICH, Inventární číslo: IV001117

Rok: 2016
Zdroj: FIALA JINDŘICH
Inventární číslo: IV001117
Související osoby: Fiala Jindřich, Antonín

Rod Fialů přesídlil do Kvasilova
Rod Fialů přesídlil do Kvasilova, Rok: 2000, Zdroj: FIALA JINDŘICH, Inventární číslo: IV001094

Rok: 2000
Zdroj: FIALA JINDŘICH
Inventární číslo: IV001094
Související osoby: Fiala Antonín, Antonín, Fiala Jindřich, Antonín, Fiala Josef, Voráčková Anna, František (Alexandr), Fialová, Mikynová Alžběta, Josef, Fialová, Fiala Antonín, Josef

Rod Fialů v Kupičově
Rod Fialů v Kupičově, Rok: 2000, Zdroj: FIALA JINDŘICH, Inventární číslo: IV001093

Rok: 2000
Zdroj: FIALA JINDŘICH
Inventární číslo: IV001093
Související obce: Kupičov
Související osoby: Fiala Antonín, Antonín, Fiala Jindřich, Antonín, Fiala Josef, Mikynová Alžběta, Josef, Fialová

KRONIKA RODU FIALŮ
KRONIKA RODU FIALŮ, Rok: 1938, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001092

Rok: 1938
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001092
Související osoby: Fiala Josef, Mikynová Alžběta, Josef, Fialová

Zanechaný majetek

Související archiválie

SOUPIS ZANECHANÉHO JMĚNÍ II.
DRUHÁ STRÁNKA  SOPIS ZANECHANÉHO JMĚNÍ, Rok: 1947, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001331

DRUHÁ STRÁNKA  SOPIS ZANECHANÉHO JMĚNÍ

Rok: 1947
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001331
Související osoby: Fiala Antonín, Antonín

SOUPIS ZANECHANÉHO JMĚNÍ I.
SOUPIS BUDOV A JEJICH OCENĚNÍ  6539 RUBLŮ, Rok: 1947, Zdroj: FIALA, Inventární číslo: IV001330

SOUPIS BUDOV A JEJICH OCENĚNÍ  6539 RUBLŮ

Rok: 1947
Zdroj: FIALA
Inventární číslo: IV001330
Související osoby: Fiala Antonín, Antonín

Audio,video záznamy
Audiozáznam

Související archiválie

.mp3
Útěk českého legionu - V. Kuchynka (PN)

Klip "Útěk českého legionu (Kvasilovské skupiny) z Polska přes Volyň do SSSR" natočený v rámci vyprávění Václava Kuchynky pro Paměť národa.

(více informací)

Zdroj: Paměť národa
Inventární číslo: IV004465
Související osoby: Kuchynka Václav, Václav

Rozhovory-Post Bellum © - Paměť národa

Související archiválie

.mp3
Útěk českého legionu - V. Kuchynka (PN)

Klip "Útěk českého legionu (Kvasilovské skupiny) z Polska přes Volyň do SSSR" natočený v rámci vyprávění Václava Kuchynky pro Paměť národa.

(více informací)

Zdroj: Paměť národa
Inventární číslo: IV004465
Související osoby: Kuchynka Václav, Václav

Související osoby

Archiválie S touto obcí souvisí celkem 120 archiválií
Rodáci

Legionáři 1. sv. války

BUREŠ Josef (* 1882)
ČÍŽEK Josef (* 30. 8. 1883)
Čížek Václav (1) (* 28. 9. 1895)
JEŘÁBEK Václav
KADEŘÁVEK Václav
Košťál Václav (* 26. 2. 1882)
KRBEC Antonín (* 5. 6. 1883, † 9. 11. 1960)
Martínek Štěpán (1) (* 10. 5. 1889)
MIŠKOVSKÝ Antonín
Olmr (Olmer) Vladimír (* 1. 1. 1887)
PAZDERSKÝ Antonín
RYGL Antonín
ŘEHÁK Alex
ŘEHÁK Antonín
ŠEDIVÝ Josef
ŠEDIVÝ Teodor, Fjodor
ŠEDIVÝ Václav
ŠEDIVÝ Vladimír
Šorma Josef (* 28. 1. 1891)
ŠUBERT Vladimír
ZACH Alexandr
ZEMAN Antonín
ZICH Václav

Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války

Beneš Josef, František (* 16. 12. 1912, † 9. 10. 1944)
Beran Teodor, Josef (* 7. 2. 1902)
Beran Vladimír (* 19. 6. 1905, † 16. 10. 1988)
Břečka Václav, Josef (* 16. 8. 1926)
Červenka Alexandr, Václav (* 28. 1. 1910)
Červenka Josef, Václav (* 14. 2. 1906)
Červenka Václav, Václav (* 3. 6. 1915)
Dlouhý Alexander, František (* 23. 1. 1903, † 18. 12. 1972)
Dlouhý Václav (1) (* 22. 3. 1914, † 30. 11. 1944)
Dlouhý Vladimír (* 27. 5. 1922)
Fiala Antonín, Antonín (40) (* 24. 4. 1911)
Fiala Antonín, Josef (11) (* 16. 1. 1925, † 17. 4. 1985)
Holásek Vojtěch (* 14. 10. 1927, † 20. 9. 1944)
Holášek Vladimír, Josef
Holeček Antonín (* 30. 12. 1905)
Holeček Antonín, Václav (* 12. 6. 1926)
Holeček Václav (* 18. 12. 1898)
Hordajčuk Gregor (* 6. 12. 1895)
Hordejčuk Řehoř, Fedor,Teodor (* 6. 12. 1895)
Horn Antonín, Josef (* 10. 10. 1909, † 23. 9. 1944)
Horyna Josef (1) (* 12. 1. 1911)
Janovský Josef, Václav (* 12. 5. 1897, † 1959)
Janza Antonín, Václav (1) (* 14. 2. 1922, † 27. 7. 1994)
Janza Vladimír (* 15. 8. 1914)
Jeřábek Jaroslav (* 18. 1. 1912)
Kadavý Václav (1) (* 1. 11. 1909)
Kadeřabek Václav (* 26. 6. 1923)
Kadeřávek Viktor, Václav (* 14. 11. 1901)
Košťál Boris, Václav (* 11. 9. 1920)
Kotek Antonín, Břetislav (2) (* 23. 12. 1919, † 14. 2. 1950)
Kotek Mikuláš, Václav (* 6. 12. 1922, † 7. 3. 1989)
Kotek Václav, Antonín (* 12. 3. 1897)
Krátký Jiří (* 30. 11. 1909)
Krátký Jiří, Václav (* 30. 11. 1909)
Krbec Jaroslav (* 8. 11. 1913, † 7. 10. 1944)
Krbec Vladimír (* 24. 11. 1915, † 10. -23. 9. 1944)
Kríž Josef (* 20. 7. 1910)
Křížek Vladimír, František (* 8. 7. 1900)
Kutek Antonín, Josef (* 31. 8. 1907, † 6. 6. 1970)
Libanský Michal (* 15. 4. 1898)
Libánský Vladimír, Václav, Libanský (* 20. 1. 1927, † 17. 3. 1945)
Lokvenc Václav Heřman (* 10. 1. 1896, † 1974)
Mádl Antonín (* 14. 2. 1923)
Mádl Vladimír (1) (* 25. 9. 1915, † 2. 11. 1994)
Maksa (Maxa) Václav, Alexandr (4) (* 18. 10. 1895, † 9. 8. 1972)
Martínek Alexandr, Vladimír (* 5. 10. 1924, † 9. 11. 1996)
Martinek Antonín (* 4. 6. 1917, † 27. 12. 2005)
Martínek Jiří, Josef (* 5. 9. 1913)
Martinek Josef (* 25. 3. 1910, † 9. -23. 9. 1944)
Martínek Josef (* 24. 12. 1917)
Martínek Mikuláš, Václav (* 27. 4. 1913)
Martinek Václav (* 28. 5. 1904, † 18. 7. 1989)
Martínek Václav, Antonín (* 6. 8. 1911, † 8. 5. 1945)
Martínek Vladimír (* 23. 7. 1911)
Martínek Vladimír, Josef (* 31. 12. 1915)
Martinek Vladimír, Václav (* 29. 4. 1908)
Martinková Anna, Jozef (* 28. 8. 1921)
Martinková Věra, Jurigová (* 9. 1. 1922)
Mašinda Alexander (* 18. 7. 1916)
Mašinda Vladimír, Alexandr (* 25. 6. 1916)
Mora Antonín (* 27. 12. 1923, † 27. 4. 2014)
Nahlovský Antonín, Karel (* 28. 2. 1910)
Náhlovský Mikuláš (* 5. 4. 1906)
Náhlovský Vladimír,Vratislav (1) (* 3. 1. 1921)
Najman Josef (* 13. 5. 1908, † 15. -30. 1. 1945)
Nosek Václav, Vladimír (* 18. 11. 1911, † 21. 5. 1972)
Novák Vladimír (* 10. 6. 1919)
Novotný Anton (* 3. 6. 1904)
Novotný Josef, Jan (* 25. 3. 1901)
Olmr (Olmer) Antonín (* 6. 2. 1919)
Ouský Josef, Josef (* 16. 8. 1924)
Ouský Mikuláš, Josef (2) (* 30. 1. 1926, † 30. 10. 1944)
Ouský Václav, Josef (* 28. 5. 1922, † 30. 8. 1955)
Pastorek Josef (* 28. 12. 1905)
Pastorek Mikuláš (* 3. 3. 1924)
Pastorek Václav (* 16. 11. 1914, † 30. 6. 1972)
Pastorková Anna (* 20. 2. 1920)
Pecháček Emil, Josef (* 27. 10. 1903)
Pecháček Fedor, Alois (* 17. 1. 1901)
Pecháček Jindřich (* 11. 3. 1927, † 10. 9. 1944)
Pechaček Josef, Alois (* 15. 4. 1903)
Pecháček Josef, Josef (* 2. 7. 1901)
Pecháček Václav, Vladimír (* 14. 11. 1911)
Perný Jaroslav, Antonín (15) (* 12. 2. 1906, † 13. 3. 1994)
Petras Václav (* 3. 7. 1927, † 22. 12. 2020)
Petrasová Helena, Pešková (* 26. 11. 1926)
Rigl Antonín, Antonín (3) (* 18. 7. 1921, † 20. 9. 1944)
Rigl Jaroslav, Antonín (4) (* 5. 10. 1927, † 21. 5. 1988)
Rigl Mikuláš, Antonín (5) (* 12. 5. 1924, † 28. 9. 2000)
Rigl Václav (* 6. 7. 1908, † 23. 2. 1953)
Rovunová Nina (* 24. 8. 1921)
Rygl Václav (* 7. 8. 1922, † 13. 4. 1950)
Řehák Václav, Antonín (* 13. 1. 1903)
Řehák Vladimír (1) (* 3. 1. 1921)
Semenčuk Sava, Eustach (* 18. 3. 1927)
Sodomek Josef, František (* 20. 2. 1912)
Srb Vladimír, Václav (2) (* 1. 1. 1922, † 15. 9. 1944)
Stránský Jiří, Jan (* 20. 11. 1924)
Šereťuk Mikuláš, Dionisij (5) (* 16. 6. 1916, † 25. 7. 2010)
Šik Antonín (* 3. 11. 1912)
Šik Jaroslav (* 10. 10. 1914)
Šik Josef (* 9. 1. 1911)
Šik Vladimír (* 15. 2. 1918)
Šimková Marie, František, Tasová (7) (* 18. 11. 1922, † 2011)
Šlišík Antonín (* 28. 2. 1924)
Šmolík Jiří (* 10. 7. 1913)
Štefl Václav (* 23. 11. 1921, † 13. 3. 1997)
Štejnár Josef (* 3. 11. 1909)
Štěpan Václav (* 15. 5. 1905)
Štojnár Václav (* 31. 1. 1925)
Štrojsa Josef (* 30. 7. 1910)
Štrojsa Štepan, Štepan (* 29. 12. 1900)
Štrojsa Vladimír (* 17. 10. 1910, † 6. 7. 1957)
Štrojsa Vladimír, Josef (1) (* 14. 10. 1908, † 26. 5. 1961)
Štrojsová Ludmila (* 6. 7. 1926)
Tomáš Alexander, František (Alexandr) (1) (* 30. 8. 1921, † 6. 5. 1945)
Tomáš Antonín, František (Alexandr) (* 1. 8. 1913)
Tomáš Jan (* 2. 11. 1924, † 7. 11. 1990)
Tomáš Jindřich, František (Alexandr) (2) (* 7. 1. 1916, † ??. 10. 1944)
Tomáš Konstantin, František (Alexandr) (1) (* 28. 7. 1917, † 1. 12. 1982)
Tomáš Vladimír (1) (* 29. 10. 1895, † 28. 6. 1982)
Tomášová Jiřina, Václav, Kačerová (1) (* 1926, † 17. 8. 2018)
Truksa Václav, Alexandr (* 8. 8. 1911)
Truksa Vladimír, Alexandr (* 23. 9. 1906, † 1983)
Vacátko Konstantin (* 2. 7. 1917)
Vacátko Václav, Vladimír (1) (* 8. 11. 1908, † 11. 11. 1976)
Veselý Václav (* 5. 5. 1925)
Vojar Jiří, Alexandr (* 11. 9. 1928)
Vojar Josef (2) (* 4. 5. 1907, † 10. 9. 1944)
Zahrádka Jiří (* 22. 3. 1915, † 12. 10. 1944)
Zach Antonín, Michal (* 7. 1. 1906)
Zach Jan, Michal (* 14. 11. 1899)
Zach Štěpán, Václav (* 5. 11. 1904)
Zach Václav, Václav (* 6. 1. 1897, † 12. 6. 1946)
Zemanová Anna, Václav, Malínská (* 22. 9. 1889)
Zich Václav, Václav (* 12. 1. 1897, † 2. 8. 1961)
Zichová Ludmila, Václav, Perná (2) (* 6. 7. 1880)

Ostatní

Fiala Jindřich, Antonín (100) (* 7. 3. 1938, † 11. 10. 2021)
Fiala Josef, Antonín (13) (* 6. 1. 1897, † 1957)
Fiala Václav, Antonín (7) (* 2. 5. 1896, † 11. 1. 1944)
Fialová Evženie, Antonín, Jeřombková (5) (* 28. 2. 1906, † 1972)
Fialová Evženie, Josef, Křížová (12) (* 6. 8. 1920)
Fialová Milena, Antonín, Charvátová (4) (* 20. 3. 1902, † 1987)
Fialová Pavlína, Antonín, Křížová (7) (* 28. 5. 1903, † 1986)
Fialová Věra, Antonín, Riglová (8) (* 3. 6. 1899, † 1984)
Horák Vladimír, Antonín (1) (* 18. 7. 1888, † 3. 5. 1955)
Horyna Antonín (3) (* 31. 12. 1876)
Hryzbil František (2) (* 28. 9. 1872, † 14. 1. 1951)
Janovská Libuše, Josef, Tomášová (* 4. 12. 1923, † 22. 4. 2012)
Kadeřábek Otakar, Václav (* 13. 6. 1884, † 1. 3. 1953)
Kadeřábek Viktor, Václav (* 14. 11. 1901, † 10. 5. 1966)
Kadeřábková Marie, Václav, Linhartová (* 6. 8. 1893, † 1. 2. 1966)
Kadeřávek (Kadeřábek) Antonín, Václav (* 17. 9. 1887, † 15. 11. 1937)
Kocek Antonín, Václav (1) (* 21. 9. 1888, † 13. 5. 1963)
Kocek Štěpán, Václav (* 26. 12. 1894)
Kocek Václav, Václav (* 2. 11. 1880)
Kotek Václav (* 1. 4. 1897, † 6. 7. 1964)
Kozlovská Věra, Ivan, Kosková (1) (* 1907, † 30. 8. 2004)
Kříž Rostislav, Vladimír (5) (* 15. 1. 1946, † 9. 10. 1997)
Kříž Vladimír, Vladimír (5) (* 6. 4. 1916, † 1984)
Leontinová Věra, Štrojsová (3) (* 1907, † 24. 11. 1950)
Martínek Antonín (Jaroslav), Vincenc (2) (* 3. 3. 1883, † 22. 6. 1947)
Martínek Václav, Vincenc (* 1875, † 1933)
Martínková Emilie, Jan, Truksová (* 16. 9. 1875, † 1. 5. 1944)
Martínková Olga, Janovská (* 16. 6. 1902)
Mašindová Věra, Šimková (2)
Novotná Anna, Fialová (7) (* 1. 1. 1899, † 9. 2. 1985)
Olmr (Olmer) Josef (2) (* 1. 4. 1907, † 1939)
Olmrová (Olmerová) Evženie, Bernardová (* 15. 7. 1929, † 28. 5. 2003)
Ouzký Mikuláš (1) (* 30. 1. 1926, † 30. 10. 1944)
Pecháček Viktor, Alois (* 1. 7. 1905)
Perný Vladimír, Antonín (* 3. 11. 1908)
Řehák Boris (1) (* 22. 1. 1918, † 1943)
Svárovský Vladimír, Jaroslav (6) (* 1. 1. 1886)
Šimek Václav, František (1)
Šimková Věra, František, Černá (1)
Tomáš František (Alexandr), František (* 7. 4. 1877, † 25. 2. 1954)
Tomáš Josef (* 1892, † 28. 5. 1938)
Tomáš Josef, Jan (* 12. 7. 1886)
Tomáš Václav (1) (* 1. 1. 1889, † 19. 2. 1949)
Tomášová Barbora, Josef, Křížková (2) (* 21. 1. 1885)
Tomášová Eugenie (Evženie), Václav, Jandurová (3) (* 5. 7. 1915, † 26. 12. 2003)
Vojar Antonín (* 13. 9. 1932)
Vojar Vladimír (2) (* 19. 7. 1931, † 19. 10. 1957)
Zach Vladimír (* 1900, † 4. 1. 1938)
Zichová Marie, Václav, Doležalová (* 30. 9. 1893, † 13. 9. 1964)
Žďárská Anna, Josef, Tomášová (* 9. 9. 1891, † 23. 3. 1963)

Vážení občané

Legionáři 1. sv. války

Fiala Josef (* 19. 9. 1894)
Křížek Antonín (1) (* 20. 5. 1898, † 12. 3. 1977)
Nosek Vladimír (* 17. 2. 1886, † 6. 7. 1953)

Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války

Hrdý Antonín (* 20. 2. 1898, † 1. 11. 1975)
Košťál Václav, Václav (1) (* 3. 4. 1913, † 21. 7. 1968)
Kříž Josef (* 20. 7. 1910)
Štrojsa Václav, Josef (4) (* 8. 7. 1907, † 16. 4. 1981)
Šutt Jiří, Jakub (3) (* 11. 8. 1927, † 28. 4. 1998)

Ostatní

? Anna, Dlouhá (* 21. 6. 1884)
? Anna, Fialová (* 13. 5. 1898)
? Anna, Filip, Kodejšková (* 1896)
? Antonie, Novotná (* 1873)
? Barbora, Olmerová (Olmrová) (* 1868)
? Emilie, Kotková (* 21. 11. 1894, † 13. 12. 1977)
? Emilie, Pastorková (* 22. 4. 1883, † 20. 3. 1971)
? Emilie, Vojarová (* 24. 9. 1886)
? Františka, Hrdá (* 16. 4. 1908)
? Helena, Josef, Olmrová (Olmerová) (* 1908)
? Helena, Mašindová (* 9. 3. 1924)
? Julie, Židlická (* 22. 2. 1895, † 9. 6. 1949)
? Kateřina, Maksová (* 30. 5. 1875, † 27. 1. 1955)
? Marie, Červenková (* 19. 11. 1881)
? Marie, Dlouhá (* 15. 11. 1906, † 13. 10. 1982)
? Marie, Křížová (* 1920)
? Marie, Nosková (* 22. 2. 1891, † 30. 9. 1972)
? Olga, Janzová (* 13. 3. 1889, † 27. 7. 1970)
? Olga, Maksová (* 15. 1. 1913)
? Olga, Vojarová (2) (* 22. 1. 1910, † 7. 2. 2000)
? Věra, Bláhová (* 14. 6. 1907)
? Žofie, Martínková (* 3. 3. 1888)
Červenka Václav (* 27. 5. 1879)
Dlouhý Alexandr (* 27. 8. 1879)
Fiala Antonín, Josef (5) (* 1. 1. 1869, † 1921)
Frančík Josef, Václav (* 1884)
Frančík Václav, Václav (* 1881)
Horák Antonín, Jan (* 10. 6. 1863)
Hubálková Anna, Pecháčková
Hůrková Kateřina, Beranová (* 25. 9. 1916, † 5. 2. 1985)
Chramostová Marie, Šereťuková (* 5. 8. 1875)
Jaček Jan, Vincent (* 1894)
Jandurová Marie, Kovandová (* 17. 4. 1872)
Janza Václav (* 11. 7. 1889, † 22. 7. 1968)
Janzová Anna, Tesařová
Jasanová Marie, Josef, Frančíková (1) (* 1886, † 12. 5. 1979)
Kadeřábková Anna, Václav, Klichová
Klich Alexandr, Vojtěch († 1972)
Klichová Marie, Vojtěch, Kadeřábková (* 17. 3. 1886)
Košťálová Marie, Kozlovská (1) (* 5. 10. 1880, † 16. 7. 1953)
Kotek Břetislav (* 8. 5. 1884, † 1. 2. 1948)
Kotová Anna, Mašindová (* 1. 5. 1886)
Kozlovský Ivan
Krásnoselský Fedor (* 17. 1. 1927)
Kříž Vladimír (1) (* 17. 3. 1887)
Křížová Marie, Vladimír, Masopustová (1) (* 1913)
Kubíková Zdena, Machková (* 4. 1. 1941)
Licinberg (Licinberk) Jan (1) (* 10. 4. 1865, † 5. 6. 1949)
Martínek Antonín (* 13. 6. 1886, † 2. 2. 1955)
Martínek Josef (* 21. 5. 1885)
Martínek Karel (* 9. 5. 1875)
Martínková Žofie, Křížová (1) (* 8. 6. 1891)
Mašinda Antonín (* 13. 6. 1910)
Mikynová Alžběta, Josef, Fialová (8) (* 1879, † 1939)
Novotná Antonie, Šiková (1) (* 15. 2. 1911, † 7. 12. 1948)
Novotný Jan (* 10. 10. 1872)
Olmer (Olmr) Václav (* 1861)
Olmer (Olmr) Vladimír, Václav (* 1907)
Olmrová (Olmerová) Jiřina, Josef (* 1936)
Pazderský Josef (1) (* 2. 5. 1867, † 1. 2. 1950)
Pecháček Alois
Perná Helena, Antonín, Pšičkinová
Perná Ludmila, Antonín (* 9. 10. 1910)
Perná Olga, Štípková (* 10. 1. 1913)
Perný Antonín, Josef (2) (* 17. 7. 1873, † 21. 5. 1934)
Perný Václav, Antonín (1) (* 20. 8. 1902)
Poláková Božena, Jan, Čížková (* 11. 5. 1867)
Rigl Antonín (1) (* 3. 5. 1893, † 20. 8. 1968)
Srbová Marie, Martínková (* 20. 9. 1890, † 22. 11. 1958)
Stránská Alžběta, Antonín, Svárovská (2)
Syřišťová Barbora, Kocková (* 1856)
Šedivý Anton, Anton (* 1890)
Šereťuk Dionis, Štěpán (* 1887)
Škrancová Marie, Josef, Sahulková (* 5. 3. 1884)
Šrajbrová (Schreiberová) Marie, Bohumil, Kubíková (3) (* 1. 1. 9999)
Štípková Ludmila, Mikuláš, Štěchová (1) (* 20. 7. 1940)
Tesař Jan
Vaňhabrová Libuše, Vladimír, Tomášová (* 13. 2. 1919, † 2003)
Vojar Václav (2) (* 13. 9. 1936, † 30. 3. 2001)
Voráčková Anna, František (Alexandr), Fialová (6) (* 28. 7. 1910, † 26. 7. 1946)
Zeman Miloš (* 21. 7. 1877)
Zichová Anna, Jandurová (1) (* 22. 6. 1885, † 20. 12. 1961)

Místo usídlení

Legionáři 1. sv. války

BOUDA Jan
Oliverious František (* 7. 12. 1893, † 1. 2. 1916)

Ostatní

? Anna, Jan, Ducháčková (* 1824)
? Marie, Štrojsová
Anna, Dlouhý
Antonie, Novotný
Boček Josef, Josef
Bohumila, Štejnar
Boučková Anna, Václav, Nízká
Brunclíková Anna, Josef, Ducháčková (* 1836)
Buchal Kateřina, Franc, Křížek
Čapek Františka, František
Čížek Barbora, František, Vlach
Čížek Františka, Jan, Karmín
Čížek Jan, František (* 8. 9. 1837)
Čížek Václav, Jan (* 21. 9. 1867, † 1928)
Defler
Dlouhý Štěpán, Václav (* 1852)
Drobný Josef, Jiří (* 1847)
Dudková Anna, Jan, Syrovátková (* 3. 5. 1852)
Ducháček František, Anton
Ducháček Jan, Jakub (* 1843)
Ducháček Josef, Josef (* 1824, † 25. 9. 1899)
Ducháčková Marie, Josef, Bočková (* 1850)
Fiala Josef (4) (* 1. 1. 1840)
Friz Johan, Vojtěch
Hendrich Jan, Václav (* 1863)
Hloucal Františka, Václav, Zach
Holeček Josef, Václav (* 1864)
Holý František, Barbora
Honáková Anna, Josef, Urbanová (* 1878)
Horáček Anton, Josef
Horák Jan, František (* 1843)
Horák Jan, Jan (* 1829)
Horák Josefína, Jan, Hendrich (* 1867)
Horyna Václav, Matěj (* 1837)
Hrbek Josef, Johan
Hrdý Johan, Johan (* 1863)
Hroudová Kateřina, Václav, Vojarová (* 1. 1. 9999)
Hylas Alois, Josef (* 1860)
Jaček Vincent, Josef
Jandová Anežka, František, Jačková
Jandura Antonín, Jáchym (2) (* 20. 12. 1838, † 7. 4. 1922)
Jandura Josef, Antonín (4) (* 8. 10. 1878, † 12. 2. 1940)
Jiříč Františka, Josef, Zeman
Jora Anna, František, Rygl
Kabát Rozálie, František, Ducháček (* 1820)
Kačírková Barbora, Václav, Paličková (* 1. 1. 9999)
Kadavý Franc, Jan
Kadeřábek Václav, Josef (* 30. 8. 1862)
Kánský Václav, František
Karmín Alois, Hugo
Kettner Aloisie, Jan, Libánský (* 1855)
Kocek Václav, Václav (* 1823)
Kocek Václav, Václav (* 14. 1. 1851)
Kohoutová Anna, Josef, Perná
Koppová Kateřina, Jan, Kocková (* 1828)
Košťál Anna, Jan, Rajch
Košťál Marie, Jan, Libánský (* 1865)
Košťál Václav, Václav (* 1842)
Kovařík Jaroslav, Jan (* 1907)
Kropáčková Barbora, Franc, Nízká (* 1848)
Křížek Jan, Josef
Kyselo František, František (* 1831)
Kyselo František, František (* 1863)
Kyselová Františka, Jan, Horáková (* 1865)
Libánský Jan, Josef
Libánský Václav, Václav (* 1848)
Lochmann Kateřina, Josef, Šlisík
Ložková Kateřina, Václav, Jandura (* 28. 11. 1841, † 12. 10. 1907)
Marie, Petras
Martínek Johan, Josef
Martínek Marie, Josef, Palička
Martínková Josef, Josef, Tomášová
Mašatová Marie, Václav, Olmerová (Olmrová) (* 1816)
Mašinda František, František
Medunová Marie, Tomášová (* 1863)
Náhlovský Josef, Franc (* 1852)
Neděla
Neděla Barbora, Kateřina, Sekáč
Nízký Václav, Václav (* 1844)
Novák Anna, Johan, Hrdý (* 1867)
Novák Františka, Johan, Ouzký (* 1868)
Novotný Anna, Franc, Rygl (* 1865)
Novotný Franc, Franc (* 1836)
Novotný Franc, Franc (* 1861)
Novotný Jan
Olmer (Olmr) Jan, Matěj (* 1853)
Olmer (Olmr) Matěj, Jan (* 1. 11. 1815)
Olmer (Olmr) Matěj, Matěj (* 1849)
Olmerová (Olmrová) Kateřina, Matěj, Kadavá (* 1851)
Ouzký Václav, Josef (* 1863)
Ouzský Cecílie, Josef, Kyselo (* 1867)
Ouzský Josef
Palička Josef, Václav (* 1850)
Palička Václav, Jan
Pařezová Aloisie, Václav, Novotná
Pastorek Anton, Anton
Patrák
Pavlína, Pastorek (* 1849)
Pazderský František, Josef (* 1833)
Pecháček Josef, Matěj
Pecháček Štěpán, Josef (* 1851)
Pecháček Václav, Josef (* 1845)
Perná Anna, Matěj, Pazderská (* 1831)
Perná Věra, Antonín, Kovaříková (* 18. 11. 1911)
Perný Josef, Matěj
Petráková Anna, František, Tomášová
Petras Franc (* 1895)
Plaňanský Josef, Georg (* 22. 5. 1843)
Pompe Barbora, Václav, Řas (* 24. 9. 1868)
Příšovský František, František
Rajch Franc, Johan
Rak Jan, Martin
Rygl Franc, Josef (* 1864)
Rygl Josef, Josef
Rygl Ludvík (* 1866)
Ryglová Kateřina, Josef, Horynová (* 1844)
Řasa Jan, Jan (* 7. 1. 1861)
Řehák Jan, Jakub (* 1844)
Sedláček Kateřina, Jan, Čížek (* 28. 9. 1837)
Sedláčková Anna, Antonín, Horáková (* 1825)
Sekáč Felix, Jan
Sitař Anna, František, Pecháček (* 1859)
Skalská Miloslava, Franc, Pecháčková (* 1. 5. 1858)
Sochor Anna, Josef, Kánský
Součková Marie, František, Olmerová (Olmrová)
Stránský Aloisie, Antonín, Swarovský
Svárovský Jindřich (Jaroslav), Petr (2) (* 1851)
Svatoň Marie, Matěj, Plaňanský (* 1. 2. 1851)
Swarovský Jindřich, Petr (* 1851)
Syrovátka (Syrovátko) Břetislav (Petr), Antonín (1) (* 7. 7. 1877, † 3. 6. 1933)
Syrovátka František (Pavel), Antonín (2) (* 20. 12. 1881)
Syrovátko Antonín, Michal (1) (* 3. 8. 1848, † 20. 5. 1909)
Syrovátko Michal (* 1823)
Syrovátková Anna Antonie, Antonín, Šancová (* 30. 1. 1869)
Syrovátková Anna, Michal, Zichová
Syrovátková Emílie Marie, Antonín, Martínková (* 11. 7. 1873, † 1946)
Syřišťová Albertina, Václav, Řeháková
Syřištová Marie, Václav, Holá
Šádek Anna, Ouzský
Šanc Josef, Josef
Šimerka Kateřina, František, Štejnar
Šlégl Anna, Josef, Náhlovský
Šlisík Jan, Josef
Šmidrkalová Barbora, Jan, Košťálová (* 1847)
Šorm Marie, Josef, Horák (* 1842)
Štejnar František, František (* 1856)
Štejnar František, Matěj (* 1826)
Štejnar Františka, František (* 1858)
Štejnarová Marie, František, Syrovátková
Štrojsa Karel, Václav (* 1864)
Štrojsa Štěpán, Václav (* 1858)
Štrojsa Václav, Václav
Štrojsa Václav, Václav (* 1850)
Štrojsová Anna, Václav, Martínková (* 7. 9. 1841)
Šulcová Kateřina, František, Štrojsová
Tichá Barbora, Václav, Tomášová (* 1850)
Tomáš Antonín, Ignác (* 1816)
Tomáš František, Antonín (* 10. 8. 1847)
Tomáš Václav, Antonín (* 1868)
Tomáš Vincent, Antonín (* 1862)
Trikot Františka, Johan, Hrbek
Tuzar Anna, Josef, Zich
Tvrdý Františka, Václav, Martínek
Urban František
Valášek Anna, Josef, Hylas
Vinš Jindřiška, Jan, Příšovský
Vitík Barbora, Josef, Kyselo (* 1741)
Vlach Anna, Josef, Zeman
Vlach Josef, Josef (* 1829)
Vojar Adam, Jan
Zach Jan, Josef
Zedník Petr, Franc (* 1883)
Zeman Josef, Anton
Zeman Josef, Antonín (* 1823)
Zeman Václav, Josef (11) (* 11. 11. 1854, † 24. 8. 1938)
Zemanová Anna, Antonín, Syrovátková (* 1825)
Zemanová Johana, Josef, Kadeřábková
Zich Franc, Václav
Zich Marie, Václav, Rak
Zich Václav, Václav
Zikmundová Marie, Ignác, Horáčková
Žampová Antonie, Václav, Zemanová (* 1. 1. 1934)
Žižka Anna, Jan, Novotný