Volyňští Češi
Ducháček Anna, Fabián, Šustr

Rok narození 1840
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Martinovka, Rovno
Místo původu v Čechách Vítějoves, Svitavy