Volyňští Češi
Horák Anna, Václav, Šustr

Rodinní příslušníci
Místo usídlení Martinovka, Rovno