Volyňští Češi
Vlk Franc, Franc

Datum narození *
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Kneruty, Dubno
Úmrtí