Volyňští Češi
Hořínek Johana, Josef, Vorba

Rodinní příslušníci
Místo usídlení Hrušvice, Rovno
Místo původu v Čechách Vítějoves, Svitavy