Volyňští Češi
Janoušek Marie, Vojtěch, Žáček

Rodinní příslušníci
Místo usídlení Horynhrad, Rovno
Místo původu v Čechách Petrovice, Rakovník