Obce na Volyni
Horynhrad

Podíl čs. obyvatelstva 50%
Újezd Rovno
Mapová síť F12 Ukázat na mapě
Rok založení 1869
Max. počet čs. obyvatelstva 153 do r. 1886
Rodáci

Legionáři 1. sv. války

Vodlub Václav, Josef

Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války

Schovánek Vladimír, Alexandr

Ostatní

Vodlubová Olga, Josef, Schovánková; Vodlubová Pavlína, Josef, Chomická; Procházková Anna, František (Josef), Kutačová; Kouřilová Anna, Fedor, Faltusová

Vážení občané

Ostatní

Jedličková Barbora, František, Vodlubová; Faltus Jan, Ivan

Místo usídlení

Ostatní

Boček Josef, Karel; Balounová Marie, Josef, Bočková; Janoušek Vojtěch, Václav; Turek Barbora, Václav, Janoušek; Koubek Josef, Martin; Hasal Marie, Josef, Koubek; Kouřil Franc, Franc; Nachtigal Anna, Matěj, Kouřil; Procháska František; Říha Franc, Jan; Justich Františka, Franc, Říha; Schovánek Anton, Franc; Janoušková Anna, Vojtěch, Schovánková; Žáček Josef, Jan; Janoušek Marie, Vojtěch, Žáček; Procházková Vilemína (Anna), František (Josef), Schovánková; Vodlub Josef; Procházka František (Josef); Kindlová Anna, Procházková; Procházková Barbora, František (Josef), Brdičková; Procházka Antonín, František (Josef)