Volyňští Češi
Lucius Jan, Gottfried

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 15. 2. 1916
Místo narození Boratín, Luck
Rodinní příslušníci
Národnost česká
Odveden
22. 03. 1944, Rovno (e)
Úmrtí † 1985