Obce na Volyni
Boratín

V obci bylo koncem osmdesátých let a až do odstěhování v roce 1947 kolem padesáti obytných domù. Z tohoto počtu bylo kolem třiceti zemědělských usedlostí s průměrnou výměrou asi deset hektarů. Ve srovnání s jinými českými obcemi na Volyni patřili boratínštík těm chudším. Museli být proto mnohem vynalézavější ve   vyhledávání a využívání zdrojů obživy, což se jim namnoze dařilo.

Přívoz přes řeku Styr, rok 1910.

autor: Jan Škrabal

Podíl čs. obyvatelstva Samostatná ..
Újezd Luck
Mapová síť E6 Ukázat na mapě
Rok založení 1871
Historická místa
A.Drbal- ČS hroby,pomníky,desky

Pamětní deska českých obyvatel obce na býv. evangelickém kostele a pomník na hřbitově (projekt a realizace Josef Vlk). Odhalení 10. 8. 1997. Jako dar věnovali Anna a Josef Vlkovi z Ústí nad Labem (Česká republika)

Související archiválie

.pdf
Československé hroby,pomníky a pamětní desky na Ukrajině.

Československé hroby,pomníky a pamětní desky na Ukrajině.

(existující, zničené a ztracené)

Sebral a uspořádal Ing. Alexandr Drbal

Rok: 2020
Zdroj: Drbal Alexandr
Inventární číslo: IV007876
Související obce: Dolinka, Dubno, Hlinsk, Kupičov, Malá Zubovščina, Malín Č., Malinovka, Michalovka, Mirotín, Nikolajevka , Holendry, Olšanka (Žitomír), Ovruč, Rovno, Semiduby, Sofievka I (Dubno), Straklov Č., Vilhemovka, Volkov, Vyšehrad, Žitomir, Kyjev, Bohemka, Charkov
Související osoby: Drbal Alexandr

Pamětní deska

 

 

Související archiválie

Boratínský kostel
Kostel postavený v roce 1907 Českými evangelíky, kteří žili v českém boratíně v letech 1872 až 1947, Rok: 1907, Zdroj: Fojtů Jiřina, Inventární číslo: IV000815, více informací

Kostel postavený v roce 1907 Českými evangelíky, kteří žili v českém boratíně v letech 1872 až 1947

(více informací)

Rok: 1907
Zdroj: Fojtů Jiřina
Inventární číslo: IV000815

Pamětní deska
Pomník na hřbitově a pamětní deska na bývalémevangelickém  kostele  českým  obyvatelům obce. Bylaodhalena  dne 10.8.1997Věnovali manžele Anna a Josef Vlkovi, Rok: 1997, Zdroj: Kronika obce J. Vlk, Inventární číslo: IV000177

Pomník na hřbitově a pamětní deska na bývalém
evangelickém  kostele  českým  obyvatelům obce. Byla
odhalena  dne 10.8.1997
Věnovali manžele Anna a Josef Vlkovi

Rok: 1997
Zdroj: Kronika obce J. Vlk
Inventární číslo: IV000177

Pomník

Související archiválie

Anna a Josef Vlkovi - Autoři pomníku a desky
Pomník na hřbitově a pamětní deska na bývalémevangelickém  kostele  českým  obyvatelům obce,  bylyodhaleny  dne 10.8.1997Věnovali manžele Anna a Josef Vlkovi, Rok: 1997, Zdroj: z kroniky Obce J. Vlk, Inventární číslo: IV000176, více informací

Pomník na hřbitově a pamětní deska na bývalém
evangelickém  kostele  českým  obyvatelům obce,  byly
odhaleny  dne 10.8.1997
Věnovali manžele Anna a Josef Vlkovi

(více informací)

Rok: 1997
Zdroj: z kroniky Obce J. Vlk
Inventární číslo: IV000176

Kulturní stavby
Hasičská zbrojnice
Škola

Související archiválie

.pdf
Zpráva o svěcení základů národní školy v Boratíně

Rok: 1912
Zdroj: Čechoslovan
Inventární číslo: IV010236

Zápis ve školní kronice z roku 1926, Luck
Boratínští ve škole,1926  učitel Jozef Vlk, Rok: 1926, Zdroj: foto poskytl Bartosz Poziemski, Inventární číslo: IV009448

Boratínští ve škole,1926  učitel Jozef Vlk

Rok: 1926
Zdroj: foto poskytl Bartosz Poziemski
Inventární číslo: IV009448
Související obce: Luck
Související osoby: Vlk Josef, Josef

učitel Vlk
článek o panu učiteli Josefu Vlkovi učícímu na boratínské obecné škole., Rok: 1947, Zdroj: Věrná stráž 7.3.1947 str.5, Inventární číslo: IV005678

článek o panu učiteli Josefu Vlkovi učícímu na boratínské obecné škole.

Rok: 1947
Zdroj: Věrná stráž 7.3.1947 str.5
Inventární číslo: IV005678
Související osoby: Vlk Josef, Josef, Skrabal Jaroslav, Josef

Nedělní škola v Boratíně, 1944
Nedělní škola v Boratíně, 1944, Rok: 1944, Zdroj: Archiv Dobromily Janákové (Paměť národa), Inventární číslo: IV003096

Nedělní škola v Boratíně, 1944

Rok: 1944
Zdroj: Archiv Dobromily Janákové (Paměť národa)
Inventární číslo: IV003096

Církevní stavby
Evangelický kostel, kaple a sbor

Představitelé boratínských evangelíků učitel Josef Motl a klempíř Josef Opočenský byli 27.
srpna 1886 žádáni Kryžanovským a knížetem Orlovém, aby přijali pravoslavnou víru, a to
v přesvědčení, že když se tito předáci přidají, půjde za nimi celý sbor. Učitel Motl prohlásil, že své
přesvědčení nezmění a musel poté opustit Volyň, J. Opočenský poukázal na sliby dané
při konfirmaci. Bylo na ně naléháno, aby zapsali k pravoslaví alespoň své děti, což odmítli, neboť
skládali za ně při křtu slib, tj. přísahu. V roce 1890 byl reformovaným evangelickým farářům
zakázán přístup mezi volyňské Čechy. Podle kurátora sboru Jana Opočenského: "Cítili jsme se
sevřeni a opuštěni... Na to v krátké době k nám přijel pop. Učitel z Kyjeva spolu s protojerejem
z Lucka všemožně usilovali, abychom přijali pravoslaví. Když se jim to podle plánu nedařilo, tak
navrhovali, aby sousedící pop jezdil do naší školy učit děti náboženství. I v tom jsme se bránili.
Řekli jsme jim, že si budeme učit děti sami ve svém náboženství. Tím jsme je popudili. My jsme
tvrdili, že naše náboženství se s pravoslavným neshoduje. Zakládá se na Zákoně Božím a ne
na tradici. Shodli se tedy, že pop bude učit naše děti jenom Zákonu Božímu. V tom jsme museli
povolit. V krátkém čase na to bylo i naše domácí shromáždění zakázáno. Neuposlechneme-li, bylo
nám vyhrožováno vysídlením. V tu dobu přijel z Prahy do Ruska Manuil Němeček, který se
v Rusku stal pravoslavným misionářem. Jezdil ode vsi ke vsi a všude přemlouval, namlouval
a hrozil....Přijel tedy také na Boratín a měl za úkol získat evangelíky pro pravoslavnou církev. Když
se mu to nepodařilo, tedy se přičinil o to, aby na Boratín nesměli jezdit evangeličtí faráři. Byla to
doba smutná. Mnozí by bývali jeli zpět, ale nebylo komu prodat. Češi, kdo nebyl pravoslavný,
neměl právo kupovat a kdo byl, neměl zač.“89/ Jan Opočenský, který podal žádost carevně, aby
nebylo bráněno evangelickým bohoslužbám, v obavě, že za tento čin bude vyvezen na Sibiř, prodal
svou usedlost a odjel v roce 1891 do Ameriky. Po čtyři léta se boratínští shromažďovali tajně, aby
to nebylo nápadné domácím udavačům. Teprve v roce 1894 podali starší žádost, aby jim bylo
povoleno shromažďovat se k bohoslužbám, aby se mohli modlit za tehdy nemocného cara. Dostali
povolení a 7. února 1894 se konalo shromáždění v klempířské dílně Josefa Opočenského. Když
přišel 25. května 1894 po carově smrti znovu zákaz shromažďování, nikdo na něj nedbal.
Až po vydání carova manifestu 17. října 1905, kdy byla zaručena náboženská svoboda,
mohli boratínští evangelíci posvětit 30. dubna 1906 základy nového chrámu. Od té doby přijížděl
dvakrát ročně farář z Vilna, během roku konali starší sboru bohoslužby sami.
Reformovaní evangelíci byli organizováni ve třech sborech: Boratín, Kupičov a Michalovka.
Každý sbor spravovalo staršovstvo volené sborovým shromážděním. Velkou pozornost věnovali
chrámovému zpěvu. V každém sboru měli nedělní školu a nedělní besídky pro děti. Po dosažení 14
let procházely děti během jednoho roku konfirmačním cvičením.90/ Evangelický tisk odebírali
z Čech. Ve své víře byli posilováni návštěvami evangelických farářů z českých zemí. Tak
evangelický farář František Prudký z Olomouce navštívil v letech 1907-1910 třikrát Volyň, kde
zjistil, že Bible kralická a zpěvník udrží český jazyk zdejších evangelíků na dlouhé generace. Dal
podnět k návštěvě faráře R. Šedého ze Svébohova (o. Zábřeh), který podnikl v roce 1911 misijní
cestu k českým souvěrcům v Rusku a navštívil mj. Luck, Boratín, Kupičov, Michalovku, Rovno,
Hlupanín a Žitomir. Celkem pronesl 43 náboženské projevy a sedm přednášek s filmem. V květnu
1914 farář evangelické reformované církve z Klobouků (o. Hustopeče) dr. Bednář za tři týdny 26x
posloužil slovem Božím a ujel jen vlakem 3600 km.91/(V.Vaculík)

Související archiválie

Kostel v Boratíně
Kostel v Boratíně, Zdroj: Archiv Rostislava Čurdy (Paměť národa), Inventární číslo: IV012794

Zdroj: Archiv Rostislava Čurdy (Paměť národa)
Inventární číslo: IV012794

.pdf
Vyprávění o Boratíně - 1911

Rok: 1911
Zdroj: Čechoslovan
Inventární číslo: IV010231

Kolektivni foto u chrámu
Dnes v aukci nalezena fotka 1925  Ukázalo se, že to není Lucku, ale vesnice Boratin u našeho města Luck. Na fotce moderního chrámu křížové výpravy. Vznikl v roce 1907 jako evangelicko-reformátorský modlitební dům v gotickém stylu.©️ Tatiana Yacechko , Rok: 1925, Zdroj: Tatiana Yacechko-Blazhenko, Inventární číslo: IV004097

Rok: 1925
Zdroj: Tatiana Yacechko-Blazhenko
Inventární číslo: IV004097

Evangelický kostel v Boratíně
Evangelický kostel v Boratíně, Rok: 1940, Zdroj: archiv Dobromily Janákové (paměť národa), Inventární číslo: IV003043

Evangelický kostel v Boratíně

Rok: 1940
Zdroj: archiv Dobromily Janákové (paměť národa)
Inventární číslo: IV003043

Pěvecký sbor v Boratíně
Vladislav Vlk jako kapelník pěveckého sboru v Boratíně, Rok: 1940, Zdroj: archiv Dobromily Janákové (Paměť národa), Inventární číslo: IV002864

Vladislav Vlk jako kapelník pěveckého sboru v Boratíně

Rok: 1940
Zdroj: archiv Dobromily Janákové (Paměť národa)
Inventární číslo: IV002864

Boratínský sbor
Boratínští zpěváci pod vedením sbormistra Vladislava Vlka, Rok: 1928, Zdroj: Zelenková Daniela, Inventární číslo: IV002510, více informací

Boratínští zpěváci pod vedením sbormistra Vladislava Vlka

(více informací)

Rok: 1928
Zdroj: Zelenková Daniela
Inventární číslo: IV002510
Související obce: Chotiněves
Související osoby: Bohatec Bedřich, Vojtěch

Boratínský hudební sbor
Sbor v Boratíně, Rok: 1925, Zdroj: Daniela Zelenková,zakládá Jiřina Fojtů, Inventární číslo: IV002507

Sbor v Boratíně

Rok: 1925
Zdroj: Daniela Zelenková,zakládá Jiřina Fojtů
Inventární číslo: IV002507
Související osoby: Vlk Josef, Vlk Josef, Josef

Evangelický sbor v Boratíně
Evangelický sbor v Boratíně, Rok: 1936, Zdroj: archiv Ludmily Vlkové (Paměť národa), Inventární číslo: IV002483

Evangelický sbor v Boratíně

Rok: 1936
Zdroj: archiv Ludmily Vlkové (Paměť národa)
Inventární číslo: IV002483

Boratín-kostel
Český Boratín, evangelický kostel, který vystavěli Češi. Na kostele pamětní deska k výročí postavení kostela 1907-1997 (u kostela měl být vystavěn pomník čs.legionářům, ale kvůli neochotě místních se tak nepovedlo)., Rok: 2018, Zdroj: Martinková Dagmar, Inventární číslo: IV001747

Český Boratín, evangelický kostel, který vystavěli Češi. Na kostele pamětní deska k výročí postavení kostela 1907-1997 (u kostela měl být vystavěn pomník čs.legionářům, ale kvůli neochotě místních se tak nepovedlo).

Rok: 2018
Zdroj: Martinková Dagmar
Inventární číslo: IV001747

Zdeněk Bárta,Litoměřice
Zdeněk Bárta - evangelický farář v Chotiněvsi a po té v Litoměřicích, Rok: 2015, Zdroj: WIKI, Inventární číslo: IV001487

Zdeněk Bárta - evangelický farář v Chotiněvsi a po té v Litoměřicích

Rok: 2015
Zdroj: WIKI
Inventární číslo: IV001487
Související osoby: Bárta Zdeněk

Zdeněk Bárta
Kazatelské působení: od 1. ledna 1974 do 30. dubna 1980 – Chotiněves (vikář) od 1. května 1980 do 31. prosince 1986 – bez tzv. státního souhlasu od 1. ledna 1987 do 6. června 1990 – Chotiněves (vikář) od 7. června 1990 do 4. června 1992 – uvolněn pro funkci poslance ČNR od 5. června 1992 do 15. června 1992 – Chotiněves (vikář) od 15. června 1992 do 31. prosince 1996 – Litoměřice (vikář) od 1. ledna 1997 do 31. prosince 2000 – Litoměřice (farář) 2000 – 2006 – mimo církevní službu (senátor) od 1. prosince 2007 do 31. prosince 2011 – senior Ústeckého seniorátu od 1. dubna 2011 do 31. března 2017 – Litoměřice (farář) nyní se uvádí jako seniorátní farář Ústeckého seniorátu[4] , Rok: 2020, Zdroj: WIKI, Inventární číslo: IV001486

Kazatelské působení:

 • od 1. ledna 1974 do 30. dubna 1980Chotiněves (vikář)
 • od 1. května 1980 do 31. prosince 1986 – bez tzv. státního souhlasu
 • od 1. ledna 1987 do 6. června 1990Chotiněves (vikář)
 • od 7. června 1990 do 4. června 1992 – uvolněn pro funkci poslance ČNR
 • od 5. června 1992 do 15. června 1992 – Chotiněves (vikář)
 • od 15. června 1992 do 31. prosince 1996Litoměřice (vikář)
 • od 1. ledna 1997 do 31. prosince 2000 – Litoměřice (farář)
 • 2000 – 2006 – mimo církevní službu (senátor)
 • od 1. prosince 2007 do 31. prosince 2011 – senior Ústeckého seniorátu
 • od 1. dubna 2011 do 31. března 2017 – Litoměřice (farář)
 • nyní se uvádí jako seniorátní farář Ústeckého seniorátu[4]

Rok: 2020
Zdroj: WIKI
Inventární číslo: IV001486
Související osoby: Bárta Zdeněk, Maryšková Jiřina, Fojtů

Boratínský kostel
Kostel postavený v roce 1907 Českými evangelíky, kteří žili v českém boratíně v letech 1872 až 1947, Rok: 1907, Zdroj: Fojtů Jiřina, Inventární číslo: IV000815, více informací

Kostel postavený v roce 1907 Českými evangelíky, kteří žili v českém boratíně v letech 1872 až 1947

(více informací)

Rok: 1907
Zdroj: Fojtů Jiřina
Inventární číslo: IV000815

.pdf
Helvítská vesnice

Helvítská vesnice
Boratín byla snad jediná vesnice českých emigrantů, která se v dramaticky složitém národnostním a náboženském prostředí západní Ukrajiny postupně vyprofilovala jako ryze reformovaná – „helvítská“. Ovšem za cenu obrovského nasazení i značné pevnosti a tvrdohlavosti řady skvělých osobností této obce.

Rok: 2018
Zdroj: Bárta Zdeněk
Inventární číslo: IV000740

Bývalý evangelický kostel
Bývalý evangelický kostel, Rok: 1997, Zdroj: Kronika obce J. Vlk, Inventární číslo: IV000178

Bývalý evangelický kostel

Rok: 1997
Zdroj: Kronika obce J. Vlk
Inventární číslo: IV000178

Průmyslové stavby a hospodářství
Chmelařství

Související archiválie

Česání chmele
Česání chmele u Balounů v Českém Boratíně, Rok: 1929, Zdroj: archiv - Lubomír Klígl, Inventární číslo: IV004967

Česání chmele u Balounů v Českém Boratíně

Rok: 1929
Zdroj: archiv - Lubomír Klígl
Inventární číslo: IV004967

Mlékárna

Družstevní mlékárna

Mlýn parní
Spolky
Divadelní kroužek

Související archiválie

.pdf
Vyprávění o Boratíně - 1911

Rok: 1911
Zdroj: Čechoslovan
Inventární číslo: IV010231

Družstvo úvěrové, konzumní, hospodářské

Volyňští Češi zakládali také vlastní finanční ústavy, jako bylo Českoboratínské úvěrní
družstvo Boratíně (1906). Členy ředitelství družstva byli J. Vlk, B. Opočenský a J. Janata.92/ V roce
1910 mělo obrat 70 tis. R, z toho 56 tis. představovaly vklady ukrajinských rolníků. Poskytovalo
pomoc při požáru, úhynu dobytka apod. (V. Vaculík)

Související archiválie

Česko-Borjatínské úvěrní družstvo
Česko-Borjatínské úvěrní družstvo v roce 1913 čítalo 578 členů z nich 65 Čechů. Ředitelství družstva : J.Vlk, Bedřich Opočenský a Václav Baloun., Rok: 1913, Zdroj: Čechoslovan 07.05.1913, ročník III., č.34, Inventární číslo: IV012081

Česko-Borjatínské úvěrní družstvo v roce 1913 čítalo 578 členů z nich 65 Čechů. Ředitelství družstva : J.Vlk, Bedřich Opočenský a Václav Baloun.

Rok: 1913
Zdroj: Čechoslovan 07.05.1913, ročník III., č.34
Inventární číslo: IV012081

Budova záložny v Boratíně
Budova záložny v Boratíně, Rok: 1940, Zdroj: archiv Dobromily Janákové (Paměť národa), Inventární číslo: IV002863, více informací

Budova záložny v Boratíně

(více informací)

Rok: 1940
Zdroj: archiv Dobromily Janákové (Paměť národa)
Inventární číslo: IV002863
Související osoby: Vlk Josef, Josef, Opočenský Bedřich

Hasičský spolek

Související archiválie

.pdf
Vyprávění o Boratíně - 1911

Rok: 1911
Zdroj: Čechoslovan
Inventární číslo: IV010231

Kapela a pěvecký sbor

Související archiválie

Pěvecký sbor Boratín
Pěvecký sbor Boratín, Rok: 1945, Zdroj: Archiv Ireny Pötschové, Inventární číslo: IV012520

Rok: 1945
Zdroj: Archiv Ireny Pötschové
Inventární číslo: IV012520
Související osoby: Švejdarová Ludmila, Bedřich, Vlková, Vlk Vladislav, Josef, Škrabalová Miloslava, Bohumil, Šeráková, Škrabalová Marie, Bohumil, Šeráková

Hudební spolek Boratín
Hudební spolek Boratín, Rok: 1933, Zdroj: Archiv Ireny Pötschové, Inventární číslo: IV012518

Rok: 1933
Zdroj: Archiv Ireny Pötschové
Inventární číslo: IV012518
Související osoby: Bohatec Bedřich, Vojtěch, Bohatec Jaroslav, Vojtěch, Bohatec Josef, Vojtěch, Bohatec Miroslav, Vojtěch

.pdf
Vyprávění o Boratíně - 1911

Rok: 1911
Zdroj: Čechoslovan
Inventární číslo: IV010231

Kurs zpěvu a hudby v Boratíně, 1934
Kurs zpěvu a hudby v Boratíně, 1934, Rok: 1934, Zdroj: archiv Dobromily Janákové (Paměť národa), Inventární číslo: IV002862

Kurs zpěvu a hudby v Boratíně, 1934

Rok: 1934
Zdroj: archiv Dobromily Janákové (Paměť národa)
Inventární číslo: IV002862

Knihovna
Sokolská jednota
Společenské akce v současnosti

Související archiválie

Boratín-kostel
Český Boratín, evangelický kostel, který vystavěli Češi. Na kostele pamětní deska k výročí postavení kostela 1907-1997 (u kostela měl být vystavěn pomník čs.legionářům, ale kvůli neochotě místních se tak nepovedlo)., Rok: 2018, Zdroj: Martinková Dagmar, Inventární číslo: IV001747

Český Boratín, evangelický kostel, který vystavěli Češi. Na kostele pamětní deska k výročí postavení kostela 1907-1997 (u kostela měl být vystavěn pomník čs.legionářům, ale kvůli neochotě místních se tak nepovedlo).

Rok: 2018
Zdroj: Martinková Dagmar
Inventární číslo: IV001747

Škola České matice školské

Související archiválie

Josef Vlk
Josef Vlk. Učitel z Boratína. Narozen 1862 ve Svárově u Jevíčka. , Rok: 1925, Zdroj: Album representantů všech oborů veřejného života československého, Inventární číslo: IV002147

Josef Vlk. Učitel z Boratína. Narozen 1862 ve Svárově u Jevíčka. 

Rok: 1925
Zdroj: Album representantů všech oborů veřejného života československého
Inventární číslo: IV002147
Související osoby: Vlk Josef, Josef

Časopis, kniha, článek
Časopis - Věrná stráž

Související archiválie

učitel Vlk
článek o panu učiteli Josefu Vlkovi učícímu na boratínské obecné škole., Rok: 1947, Zdroj: Věrná stráž 7.3.1947 str.5, Inventární číslo: IV005678

článek o panu učiteli Josefu Vlkovi učícímu na boratínské obecné škole.

Rok: 1947
Zdroj: Věrná stráž 7.3.1947 str.5
Inventární číslo: IV005678
Související osoby: Vlk Josef, Josef, Skrabal Jaroslav, Josef

Časopis- Čechoslovan

Související archiválie

inzerce
Nabídka Jana Opočenského z Boratína, Rok: 1913, Zdroj: Čechoslovan 08.03.1913, ročník III., č.17, Inventární číslo: IV012058

Nabídka Jana Opočenského z Boratína

Rok: 1913
Zdroj: Čechoslovan 08.03.1913, ročník III., č.17
Inventární číslo: IV012058
Související osoby: Opočenský Jan

.pdf
Slavnostní otevření reprezentačního domu v Boratíně

Rok: 1912
Zdroj: Čechoslovan
Inventární číslo: IV010677

.pdf
Zpráva o svěcení základů národní školy v Boratíně

Rok: 1912
Zdroj: Čechoslovan
Inventární číslo: IV010236

.pdf
Vyprávění o Boratíně - 1911

Rok: 1911
Zdroj: Čechoslovan
Inventární číslo: IV010231

Popisy obcí pamětníky
Dotazník 1951

Související archiválie

.pdf
jednostránkový dotazník - obec Boratin

jednostránkový dotazník - obec Boratin

(více informací)

Rok: 1951
Zdroj: Národní archiv, fond Svaz Čechů z Volyně,Žatec, karton 79, jednostr.dotazník - B
Inventární číslo: 146

Dotazník 1992 - 1993

Související archiválie

.pdf
192-anketní lístek-Miroslav Novák-Hončarka-Hnidava-Stromovka-Miluše Kiverce-Polo

(více informací)

Rok: 1993
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001938
Související obce: Bakovce, Bohoľuby, Hnidava, Hnidava–kol., Hončarka, Kiverce, Kněhyninky, Lipiny, Miluše, Novostav -y, Polonka, Stromovka, Teremno

.pdf
252-anketní lístek-Miloslava Králíčková, Killerová-Mstěšín-Ládovka-Boratín

(více informací)

Rok: 1993
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001694
Související obce: Mstěšín-Ládovka

.pdf
189-Luck, Boratin, Knehylky

(více informací)

Rok: 1992
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001671
Související obce: Kněhyninky, Luck

.pdf
305-anketní lístek-Ledbina-Opočenský-Václav-Holoveň-Holovli Č. Terešov-Boratín-D

(více informací)

Rok: 1993
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001662
Související obce: Dědova Hora, Holoveň Č., Krupá Hranice, Mstěšín-Ládovka, Noviny Č., Terešov

.pdf
440-anketní lístek-Miroslav Novák-Hnidava-Hnidava kol. -Kiverce-Senkeviči-Rožišt

Zmíněna Marie Uričová z Boratína

(více informací)

Rok: 1993
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001549
Související obce: Hnidava, Hnidava–kol., Kiverce, Krupá Hranice, Rožiště, Senkeviči

.pdf
166-Luck,Boratín,

(více informací)

Rok: 1992
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001446
Související obce: Luck

.pdf
174-Boratín,Ozerany,

(více informací)

Rok: 1992
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001454
Související obce: Ozerany (Luck)

.pdf
514-anketní lístek-Marie Kryštofová-Ludvíkov-Boratín

(více informací)

Rok: 1993
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001277
Související obce: Ludvíkov

.pdf
543 - anketní lístek - Křelová - Boratín - Kupičov - Michalovka - Sergejevka - O

?naznámá? obec Sergejevka

(více informací)

Rok: 1993
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001085
Související obce: Kupičov, Michalovka, Ozerany (Dubno), Ozerany (Luck)

.pdf
148-Krupá hranice,Boratín

(více informací)

Rok: 1992
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001063
Související obce: Krupá Hranice

.pdf
144-Krupá Hranice, Boratín, Vyhádanka

(více informací)

Rok: 1992
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV000893
Související obce: Krupá Hranice, Vyhadanka

.pdf
133- Český boratín

(více informací)

Rok: 1992
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV000835
Související obce: Krupá Hranice, Mstěšín-Ládovka

.pdf
50-Ladovka(Mstěšín),Bakovce,Boratin

(více informací)

Rok: 1992
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV000637
Související obce: Bakovce, Ládovka

.pdf
7 - Boratín - Marie Krištofová - anketní lístek

(více informací)

Rok: 1992
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV000550

Kronika obce

Související archiválie

.pdf
Vyprávění o Boratíně - 1911

Rok: 1911
Zdroj: Čechoslovan
Inventární číslo: IV010231

.pdf
Helvítská vesnice

Helvítská vesnice
Boratín byla snad jediná vesnice českých emigrantů, která se v dramaticky složitém národnostním a náboženském prostředí západní Ukrajiny postupně vyprofilovala jako ryze reformovaná – „helvítská“. Ovšem za cenu obrovského nasazení i značné pevnosti a tvrdohlavosti řady skvělých osobností této obce.

Rok: 2018
Zdroj: Bárta Zdeněk
Inventární číslo: IV000740

Mapa, plán nebo seznam obyvatel obce

Související archiválie

.pdf
192-anketní lístek-Miroslav Novák-Hončarka-Hnidava-Stromovka-Miluše Kiverce-Polo

(více informací)

Rok: 1993
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001938
Související obce: Bakovce, Bohoľuby, Hnidava, Hnidava–kol., Hončarka, Kiverce, Kněhyninky, Lipiny, Miluše, Novostav -y, Polonka, Stromovka, Teremno

.pdf
440-anketní lístek-Miroslav Novák-Hnidava-Hnidava kol. -Kiverce-Senkeviči-Rožišt

Zmíněna Marie Uričová z Boratína

(více informací)

Rok: 1993
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001549
Související obce: Hnidava, Hnidava–kol., Kiverce, Krupá Hranice, Rožiště, Senkeviči

Řemeslník, živnostník, podnikatel

Související archiválie

.pdf
Vyprávění o Boratíně - 1911

Rok: 1911
Zdroj: Čechoslovan
Inventární číslo: IV010231

Odbojová organizace Blaník
Blaník - buňka
Volyňští Češi v armádách
Volyňští Češi v 2. odboji-foto

Související archiválie

Bratři Bohatcovi
Bratři Bohatcovi, Zdroj: Archiv Ireny Pötschové, Inventární číslo: IV012519

Zdroj: Archiv Ireny Pötschové
Inventární číslo: IV012519
Související osoby: Bohatec Bedřich, Vojtěch, Bohatec Jaroslav, Vojtěch, Bohatec Josef, Vojtěch, Bohatec Miroslav, Vojtěch

Svědectví zločinů
Záchrana Židů
Zločiny komunismu

Související osoby

 • Jersák Vilém, Josef

  Zatčen 5.10.1940, obviněn a 5.06.1941 odsouzen na  5 let v pracovních táborech. Rehabilitován 
  roku 1989.

Zločiny nacismu

Související archiválie

.pdf
Jmenoval se Vasil Jaroslav Chudoba, * 21.10.1919 Český Boratín

Jmenoval se Vasil - Jaroslav Chudoba, * 21.10.1919 Český Boratín

Rok: 1996
Zdroj: Občasník Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel Zpravodaj číslo 8/1996
Inventární číslo: IV002988
Související osoby: Chudoba Jaroslav

Osobní archiválie
Dům, hospodářství, usedlost, majetek

Související archiválie

prodej hospodářství
Josef Šerák, kontaktní osoba při prodeji hospodářství v Českém Boratíně., Rok: 1912, Zdroj: Čechoslovan 16.03.1912, ročník II., č.11, Inventární číslo: IV011994

Josef Šerák, kontaktní osoba při prodeji hospodářství v Českém Boratíně.

Rok: 1912
Zdroj: Čechoslovan 16.03.1912, ročník II., č.11
Inventární číslo: IV011994

Dům Balounových v Boratíně
Dům Balounových v Boratíně, Zdroj: Archiv Drahoslavy Rut Nývltové (Paměť národa), Inventární číslo: IV010762

Zdroj: Archiv Drahoslavy Rut Nývltové (Paměť národa)
Inventární číslo: IV010762
Související osoby: Balounová Libuše, Václav, Tomešová

Fotografie Jana Škrábala ,
fotografie s charakteristickým podpisem Jana Škrábala v pravém dolním rohu, Rok: 1910, Zdroj: FB skupina VČ, Inventární číslo: IV009941

fotografie s charakteristickým podpisem Jana Škrábala v pravém dolním rohu

Rok: 1910
Zdroj: FB skupina VČ
Inventární číslo: IV009941
Související osoby: Škrabal Jan, Josef

dům Josefa Škrabala
dům Josefa Škrabala, Rok: 1878, Zdroj: Národní muzeum, Oddělení novodobých českých dějin, fond Češi z Volyně, Inventární číslo: IV009940

dům Josefa Škrabala

Rok: 1878
Zdroj: Národní muzeum, Oddělení novodobých českých dějin, fond Češi z Volyně
Inventární číslo: IV009940
Související osoby: Škrabal Josef, Ignác (Hynek)

domek Bohumila
Boratin - dům Bohumila Škrabala,celá jeho rodina, muž s holí je pradědeček Josef Škrabal (1858-1943)  púsobil jako zdravotník a léčitel,který pomahal léčit hlavně úrazy a pohmožděniny.Měl velké zkušenosti,které předal svým potomkům.    , Rok: 1940, Zdroj: archiv rodiny Bohumila,vnučka Věra Syrová, Inventární číslo: IV000783

Boratin - dům Bohumila Škrabala,celá jeho rodina, muž s holí je pradědeček Josef Škrabal (1858-1943)  púsobil jako zdravotník a léčitel,který pomahal léčit hlavně úrazy a pohmožděniny.Měl velké zkušenosti,které předal svým potomkům.

 

 

Rok: 1940
Zdroj: archiv rodiny Bohumila,vnučka Věra Syrová
Inventární číslo: IV000783
Související osoby: Škrabal Bohumil, Josef, Škrabal Josef, Ignác (Hynek)

Boratin
Boratin, Rok: 2009, Zdroj: internet, Inventární číslo: IV000180

Rok: 2009
Zdroj: internet
Inventární číslo: IV000180

Boratin
Boratin, Rok: 2009, Zdroj: internet, Inventární číslo: IV000181

Rok: 2009
Zdroj: internet
Inventární číslo: IV000181

Boratin
Boratin, Rok: 2009, Zdroj: internet, Inventární číslo: IV000182

Rok: 2009
Zdroj: internet
Inventární číslo: IV000182

usedlosti, hřbitov, Boratin
Usedlosti, hřbitov, Boratin, Rok: 2009, Zdroj: internet, Inventární číslo: IV000192

Rok: 2009
Zdroj: internet
Inventární číslo: IV000192

usedlosti, hřbitov, Boratin
Usedlosti, hřbitov, Boratin, Rok: 2009, Zdroj: internet, Inventární číslo: IV000193

Rok: 2009
Zdroj: internet
Inventární číslo: IV000193

usedlosti, hřbitov, Boratin
Usedlosti, hřbitov, Boratin, Rok: 2009, Zdroj: internet, Inventární číslo: IV000194

Rok: 2009
Zdroj: internet
Inventární číslo: IV000194

usedlosti, hřbitov, Boratin
Usedlosti, hřbitov, Boratin, Rok: 2009, Zdroj: internet, Inventární číslo: IV000195

Rok: 2009
Zdroj: internet
Inventární číslo: IV000195

Boratín přívoz
Boratínský přívoz sklizně sena přes řeku Styr.   , Rok: 1910, Zdroj: signováno J.Š.K., Inventární číslo: IV000175, více informací

Boratínský přívoz sklizně sena přes řeku Styr. 

 

(více informací)

Rok: 1910
Zdroj: signováno J.Š.K.
Inventární číslo: IV000175
Související osoby: Škrabal Jan, Josef

Fotografie (zejména osob)

Související archiválie

Vlkovi
Rodinné foto rodiny Vlkových, 1933, Posvícení, pamětnice miminko v náručí rodičů, Rok: 1933, Zdroj: archiv Dobromily Janákové (Paměť národa), Inventární číslo: IV002865

Rodinné foto rodiny Vlkových, 1933, Posvícení, pamětnice miminko v náručí rodičů

Rok: 1933
Zdroj: archiv Dobromily Janákové (Paměť národa)
Inventární číslo: IV002865
Související osoby: Vlková Dobromila, Václav, Janáková

Josef a Anna Vlkovi
Josef a Anna Vlkovi, Rok: 2020, Zdroj: www.pametnaroda.cz, Inventární číslo: IV002448

Josef a Anna Vlkovi

Rok: 2020
Zdroj: www.pametnaroda.cz
Inventární číslo: IV002448
Související osoby: Vlk Josef, Vlk Josef, Josef

Boratín-kostel
Český Boratín, evangelický kostel, který vystavěli Češi. Na kostele pamětní deska k výročí postavení kostela 1907-1997 (u kostela měl být vystavěn pomník čs.legionářům, ale kvůli neochotě místních se tak nepovedlo)., Rok: 2018, Zdroj: Martinková Dagmar, Inventární číslo: IV001747

Český Boratín, evangelický kostel, který vystavěli Češi. Na kostele pamětní deska k výročí postavení kostela 1907-1997 (u kostela měl být vystavěn pomník čs.legionářům, ale kvůli neochotě místních se tak nepovedlo).

Rok: 2018
Zdroj: Martinková Dagmar
Inventární číslo: IV001747

Karel Šerák s bratrem Josefem
Po válce demobilizoval, jak jen to šlo, a s mladším bratrem Josefem se usadil v Chotiněvsi na Litoměřicku. Války měli oba plné zuby, takže se vrátili k tomu, co je bavilo a čemu rozuměli - k farmaření., Rok: 2016, Inventární číslo: IV001733

Po válce demobilizoval, jak jen to šlo, a s mladším bratrem Josefem se usadil v Chotiněvsi na Litoměřicku. Války měli oba plné zuby, takže se vrátili k tomu, co je bavilo a čemu rozuměli - k farmaření.

Rok: 2016
Inventární číslo: IV001733
Související osoby: Šerák Josef, Josef, Šerák Karel, Josef

Karel Šerák
Karel Šerák se svým bratrem Josefem (nalevo) Po válce demobilizoval, jak jen to šlo, a s mladším bratrem Josefem se usadil v Chotiněvsi na Litoměřicku. Války měli oba plné zuby, takže se vrátili k tomu, co je bavilo a čemu rozuměli - k farmaření., Rok: 1945, Zdroj: Facebook Volynaci, Inventární číslo: IV001731, více informací

Karel Šerák se svým bratrem Josefem (nalevo) Po válce demobilizoval, jak jen to šlo, a s mladším bratrem Josefem se usadil v Chotiněvsi na Litoměřicku. Války měli oba plné zuby, takže se vrátili k tomu, co je bavilo a čemu rozuměli - k farmaření.

(více informací)

Rok: 1945
Zdroj: Facebook Volynaci
Inventární číslo: IV001731
Související osoby: Šerák Josef, Josef, Šerák Karel, Josef

Bedřich Opočenský
Pan Bedřich Opočenský při poválečné vzpomínkové akci v Ostravě., Rok: 2000, Inventární číslo: IV001301

Pan Bedřich Opočenský při poválečné vzpomínkové akci v Ostravě.

Rok: 2000
Inventární číslo: IV001301
Související osoby: Opočenský Bedřich, Bedřich

Hřbitov-pietní událost

Související archiválie

usedlosti, hřbitov, Boratin
Usedlosti, hřbitov, Boratin, Rok: 2009, Zdroj: internet, Inventární číslo: IV000184

Rok: 2009
Zdroj: internet
Inventární číslo: IV000184

usedlosti, hřbitov, Boratin
Usedlosti, hřbitov, Boratin, Rok: 2009, Zdroj: internet, Inventární číslo: IV000185

Rok: 2009
Zdroj: internet
Inventární číslo: IV000185

usedlosti, hřbitov, Boratin
Usedlosti, hřbitov, Boratin, Rok: 2009, Zdroj: internet, Inventární číslo: IV000186

Rok: 2009
Zdroj: internet
Inventární číslo: IV000186

usedlosti, hřbitov, Boratin
Usedlosti, hřbitov, Boratin, Rok: 2009, Zdroj: internet, Inventární číslo: IV000187

Rok: 2009
Zdroj: internet
Inventární číslo: IV000187

usedlosti, hřbitov, Boratin
Usedlosti, hřbitov, Boratin, Rok: 2009, Zdroj: internet, Inventární číslo: IV000188

Rok: 2009
Zdroj: internet
Inventární číslo: IV000188

usedlosti, hřbitov, Boratin
Usedlosti, hřbitov, Boratin, Rok: 2009, Zdroj: internet, Inventární číslo: IV000189

Rok: 2009
Zdroj: internet
Inventární číslo: IV000189

usedlosti, hřbitov, Boratin
Usedlosti, hřbitov, Boratin, Rok: 2009, Zdroj: internet, Inventární číslo: IV000190

Rok: 2009
Zdroj: internet
Inventární číslo: IV000190

usedlosti, hřbitov, Boratin
Usedlosti, hřbitov, Boratin, Rok: 2009, Zdroj: internet, Inventární číslo: IV000191

Rok: 2009
Zdroj: internet
Inventární číslo: IV000191

Osobní doklad

Související archiválie

pohlednice
pohlednice (rubová strana) se známkou a razítkem pošty v Lucku ze 7.11.1913, Rok: 1913, Zdroj: archiv - Lubomír Klígl, Inventární číslo: IV004969

pohlednice (rubová strana) se známkou a razítkem pošty v Lucku

ze 7.11.1913

Rok: 1913
Zdroj: archiv - Lubomír Klígl
Inventární číslo: IV004969

pohlednice s motivem záložny
Pohlednice s motivem záložny v Boratíně (lícová strana), Rok: 1913, Zdroj: archiv - Lubomír Klígl, Inventární číslo: IV004968

Pohlednice s motivem záložny v Boratíně (lícová strana)

Rok: 1913
Zdroj: archiv - Lubomír Klígl
Inventární číslo: IV004968

Jan Škrábal
Pověřovací listina kurýra do vlasti pro Jana Škrábala , Rok: 1914, Zdroj: Fojtů Jiřina, Inventární číslo: IV001594

Pověřovací listina kurýra do vlasti pro Jana Škrábala 

Rok: 1914
Zdroj: Fojtů Jiřina
Inventární číslo: IV001594
Související osoby: Škrabal Jan, Josef

Osobnosti historie

Související archiválie

Josef Vlk
Josef Vlk. Učitel z Boratína. Narozen 1862 ve Svárově u Jevíčka. , Rok: 1925, Zdroj: Album representantů všech oborů veřejného života československého, Inventární číslo: IV002147

Josef Vlk. Učitel z Boratína. Narozen 1862 ve Svárově u Jevíčka. 

Rok: 1925
Zdroj: Album representantů všech oborů veřejného života československého
Inventární číslo: IV002147
Související osoby: Vlk Josef, Josef

Rodinné kroniky a rodokmeny

Související archiválie

Deník Josefa Vlka,učitele
Deník, Rok: 2020, Zdroj: foto Daniela Zelenková,ze setkání Boratínských 2017, Inventární číslo: IV002508

Deník

Rok: 2020
Zdroj: foto Daniela Zelenková,ze setkání Boratínských 2017
Inventární číslo: IV002508
Související osoby: Vlk Josef, Vlk Josef, Josef

Rodinné skupinové fotografie

Související archiválie

Rodina Bohatcova z Boratína
Rodina Bohatcova z Boratína, Rok: 1929, Inventární číslo: IV012074

Rok: 1929
Inventární číslo: IV012074

Audio,video záznamy
Audiozáznam

Související archiválie

.mp3
Vladislav Albrecht - Paměť národa

Vyprávění Vladislava Albrechta natočené v Horní Řepčici roku 2004 dokumentaristou Paměti národa L. Krákorou.

Rok: 2004
Zdroj: Paměť národa
Inventární číslo: IV005000
Související osoby: Albrecht Vladislav, Josef

Rozhovory-Post Bellum © - Paměť národa

Související archiválie

.mp3
Vladislav Albrecht - Paměť národa

Vyprávění Vladislava Albrechta natočené v Horní Řepčici roku 2004 dokumentaristou Paměti národa L. Krákorou.

Rok: 2004
Zdroj: Paměť národa
Inventární číslo: IV005000
Související osoby: Albrecht Vladislav, Josef

Archiválie S touto obcí souvisí celkem 83 archiválií
Rodáci

Legionáři 1. sv. války

Albrecht Antonín (1) (* 27. 3. 1895)
Albrecht Bohuslav, František (* 1893, † 28. 3. 1917)
Flengr Antonín, Josef (1) (* 25. 4. 1883, † 21. 1. 1973)
RAŠKA Václav (* 1882)
Škrabal František, Josef (14) (* 24. 11. 1882)
Škrabal Jan, Josef (27) (* 25. 6. 1885, † 26. 2. 1925)

Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války

Albrecht Bedřich, Bohuslav (* 1901, † 1988)
Albrecht Jan, František (* 8. 11. 1913)
Albrecht Jaroslav, Josef (2) (* 15. 8. 1924)
Albrecht Josef, Bohuslav (* 18. 8. 1906)
Albrecht Vladislav, František (1) (* 14. 1. 1916)
Albrecht Vladislav, Josef (12) (* 25. 4. 1923, † 2018)
Andráš Karel, Teofil (* 7. 2. 1914)
Baloun Ladislav (* 2. 3. 1915)
Baloun Václav, Václav (* 30. 7. 1903)
Beneš Václav, Albín (* 27. 8. 1899)
Beneš Vlastimir, Josef (* 23. 1. 1914)
Bohatec Bedřich, Vojtěch (3) (* 25. 2. 1908, † 1990)
Bohatec Jaroslav, Vojtěch (2) (* 2. 2. 1905)
Bohatec Josef, Vojtěch (2) (* 5. 6. 1906)
Bohatec Miloslav ( Miroslav ) (* 26. 3. 1919)
Bohatec Miroslav, Vojtěch (5) (* 17. 12. 1915)
Čurda Jaroslav, Vladimír (1) (* 27. 4. 1899)
Frank Vladimír, Vincenc (* 24. 11. 1901)
Hubal Václav, Jan (* 20. 1. 1903, † 6. 6. 1974)
Chladil Miloslav, Josef (2) (* 20. 12. 1909, † 5. 10. 1944)
Chudoba Jaroslav (2) (* 21. 10. 1919, † 19. 3. 2011)
Chudoba Rostislav (* 4. 10. 1914)
Chudoba Václav, Jaroslav (* 18. 6. 1910)
Janata Jaromír, Josef (* 28. 8. 1921)
Janata Jiří, Jan (* 15. 2. 1910, † 1986)
Jelínek Josef (* 4. 12. 1914)
Jelínek Pavel (* 9. 9. 1914)
Ka?? Jan, Pavel (* 24. 6. 1901)
Křížek Jaroslav, Josef (* 14. 7. 1910, † 31. 12. 1945)
Křížek Josef, Josef (* 19. 9. 1907)
Lucius Bohuslav, Gottfried (* 15. 12. 1912, † 2001)
Lucius Jan, Gottfried (* 15. 2. 1916, † 1985)
Matějka Josef (* 23. 4. 1924)
Matějka Josef (* 13. 7. 1920)
Matějka Samuel (* 27. 12. 1917, † 20. 11. 1944)
Nechanický Jaroslav, Oldřich (* 24. 1. 1924)
Nechanický Oldřich, Oldřich (* 20. 8. 1920)
Opočenský Bedřich, Bedřich (15) (* 24. 5. 1924, † 29. 10. 2016)
Opočenský Jan, Jindřich (12) (* 23. 3. 1926, † 18. 10. 2019)
Opočenský Jaroslav, Jaroslav (* 15. 9. 1926, † 2014)
Opočenský Jaroslav, Jindřich (2) (* 13. 9. 1924)
Opočenský Jiří, Josef (1) (* 30. 3. 1926)
Opočenský Josef, Josef (* 2. 10. 1924, † 26. 12. 1994)
Opočenský Miloslav, Bedřich (* 19. 2. 1907, † 9. 4. 1966)
Opočenský Rostislav, Bedřich (* 9. 12. 1926)
Opočenský Vladislav, Bedřich (2) (* 22. 10. 1921, † 16. 7. 2013)
Rašek Vladislav (* 20. 2. 1919)
Svoboda Vilém (* 1. 1. 1902)
Šebesta Bedřich, Jan (* 23. 12. 1920)
Šebesta Jan (* 13. 11. 1923)
Šebesta Miloslav, Jan (* 5. 4. 1916)
Šebesta Miroslav, Bohuslav (* 1. 1. 1922)
Šebesta Rostislav, Bedřich (1) (* 5. 7. 1925)
Šebestová Dobromila, Bedřich, Polonková (4) (* 25. 12. 1921, † 17. 7. 2003)
Šerák Josef, Josef (6) (* 14. 9. 1925, † 14. 3. 2015)
Šerák Karel, Josef (15) (* 20. 7. 1923, † 17. 7. 2016)
Šimberský Josef, Alojz ? (2) (* 27. 12. 1907)
Škrabal Antonín, Josef (21) (* 26. 9. 1895, † 13. 12. 1978)
Škrabal Bohumil, Josef (27) (* 9. 12. 1900, † 20. 11. 1970)
Švejdar Jiří, Bedřich (2) (* 24. 5. 1922)
Švejdar Miloslav, Bedřich (* 4. 4. 1920)
Velk Václav, Josef (* 19. 12. 1906)
Vlk Jaroslav, Josef (2) (* 16. 4. 1923, † 3. 12. 1944)
Vlk Josef, Josef (* 20. 12. 1897, † 15. 12. 1962)
Vlk Radomír, Vladislav (5) (* 30. 10. 1925)
Vlk Rostislav, Josef (2) (* 28. 9. 1904, † 7. 5. 1978)
Vlk Rostislav, Vladislav (* 3. 1. 1925)
Vlk Vladislav, Vladislav (* 28. 8. 1923)
Volf Václav, Václav (* 9. 6. 1907, † 9. -23. 9. 1944)

Ostatní

Albrecht Miloš, Antonín (1) (* 2. 10. 1935)
Albrechtová Jiřina, Bedřich (* 16. 1. 1928, † 8. 12. 1942)
Albrechtová Ludmila, Bohatcová
Albrechtová Ludmila, Josef, Opočenská (2) (* 11. 8. 1890, † 1973)
Albrechtová Marie, Josef, Zatřepálková (* 16. 4. 1883, † 26. 2. 1942)
Albrechtová Marie, Vincenc, Kolovrátníková (* 1. 1. 1886)
Albrechtová Miluše, Antonín (1) (* 25. 11. 1932)
Albrechtová Vlasta, Protivová
Augustová Anna, Vlková (* 21. 5. 1936)
Balounová Libuše, Václav, Tomešová (8) (* 14. 1. 1902)
Balounová Marie, Chudobová (* 3. 12. 1913)
Benešová Marie, Albín, Zajícová (3) (* 15. 7. 1890, † 5. 12. 1963)
Bohatcová Anna, Vojtěch, Luciusová (* 20. 11. 1910, † 1987)
Bohatcová Emilie, Vojtěch, Švejdarová (* 1902, † 1979)
Fibichová Miroslava, Zajíčková (* 1907, † 1942)
Flengr Miloslav, Josef (* 1892)
Hrdlička Antonín, Josef (* 20. 5. 1916)
Hubalová Věra, Šebestová
Chladilová Jaroslava, Šeráková (* 1929, † 1999)
Chladilová Libuše, Balounová
Chladilová Soňa, Hnídková (4) (* 9. 12. 1903, † 11. 7. 1982)
Chudoba Jan, Václav (* 16. 3. 1936)
Chudoba Slavomír, Václav (* 7. 12. 1938)
Chudobová Marie, Václav (* 31. 10. 1939)
Janata Jan, Jan (* 1902, † 1971)
Janata Lubomír, Josef (* 1942)
Janatová Marie, Jan (* 11. 7. 1905, † 2. 3. 2001)
Janatová Olga, Jan, Šrajbrová (* 12. 11. 1903, † 22. 4. 1984)
Koberník Jan (* 1894, † 1974)
Kracík Alexandr, Josef (* 26. 6. 1885)
Kracík Emil, Josef (* 17. 3. 1892, † 1971)
Kracík Jaroslav, Josef (1) (* 1. 1. 1877, † 13. 7. 1943)
Křížek Bedřich, Josef (* 1913)
Křížek Ladislav, Josef (* 1917)
Křížková Bohumila, Josef, Řepková (* 1898)
Křížková Ludmila, Josef (* 1894)
Lucius Jiří, Gottfried (* 1941)
Luciusová Ludmila (Lýdie), Gottfried, Bohatcová (* 25. 4. 1921)
Luciusová Marie, Gottfried, Kubešová (* 28. 2. 1940, † 2021)
Luciusová Marie, Kubešová (* 1940)
Luciusová Vlasta, Chlubnová (* 1943)
Macechovská Blažena, Blažej, Šimberská, Zimová (1) (* 23. 5. 1882, † 1962)
Macechovský Josef, Blažej (* 1885)
Macík Josef, Josef (* 13. 2. 1887)
Opočenská Anna, Josef, Bohatcová (* 1878, † 1960)
Opočenská Libuše, Albrechtová
Opočenská Marie, Josef, Albrechtová
Opočenský Bedřich (2) (* 1892)
Opočenský Jan (1) († 29. 7,1917)
Opočenský Jaroslav, Josef (2) (* 11. 1. 1895, † 9. 6. 1957)
Opočenský Jindřich (3)
Opočenský Jindřich, František (* 7. 11. 1888)
Opočenský Jindřich, Jindřich (* 19. 8. 1934)
Opočenský Jiří, Jindřich (* 10. 7. 1933)
Prostředníková Žofie, František, Jasinská (2) (* 9. 12. 1906)
Šebestová Vlasta, Bohuslav, Luciusová (* 26. 1. 1916)
Šeráková Ludmila, Dvořáková
Šeráková Marie, Opočenská (2)
Šimberská Eliška, Drbohlavová (* 6. 5. 1909)
Šimberská Františka, Jan (* 1. 1. 1869)
Šimberská Ludmila, Kolačevová (* 28. 9. 1904, † 1987)
Škrabalová Marie, Bohumil, Šeráková (2) (* 23. 3. 1931, † 6. 11. 1978)
Škrabalová Marie, Josef, Kopecká (* 29. 10. 1887, † 31. 1. 1958)
Škrabalová Miloslava, Bohumil, Šeráková (2) (* 1927, † 16. 11. 1999)
Štěpánková Jaroslava, Alois, Mrázová (* 28. 8. 1943)
Švejdarová Ludmila, Bedřich, Vlková (5) (* 29. 1. 1926)
Vejnarová Marie, Jan, Brázdová (2) (* 1876, † 12. 2. 1951)
Vlk Jaroslav (6) (* 1899, † 1937)
Vlk Josef (15) (* 29. 4. 1932, † 29. 11. 2023)
Vlková Božena, Kufrová
Vlková Dobromila, Václav, Janáková (3) (* 22. 10. 1932)
Vlková Ludmila, Budařová
Vlková Ludmila, Josef, Opočenská (* 1924, † 24. 3. 2008)
Zajíček Antonín, Josef Antonín (* 30. 9. 1881, † 15. 11. 1971)
Zajíčková Marie, Josef Antonín, Zajícová (1) (* 15. 8. 1890, † 23. 7. 1925)

Vážení občané

Legionáři 1. sv. války

Fibich Josef, Teofil (* 23. 8. 1890)

Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války

Albrecht Rostislav, Josef (* 26. 11. 1914, † ??. 9. 1944)
Brázda Oldřich, Jaroslav (2) (* 6. 5. 1909, † 1981)
Fibich Rudolf, Teofil (6) (* 14. 12. 1897)
Hnídek Jaroslav, Václav (3) (* 24. 12. 1924, † 31. 3. 1945)
Šebesta Bedřich (2) (* 19. 3. 1897)
Vrzal Josef, Josef (2) (* 12. 8. 1922, † 21. 9. 1944)

Ostatní

? Eliška, Bohatcová (* 25. 12. 1916)
? Emilie, Šormová (* 17. 8. 1911)
? Hedvika, Chudobová (* 6. 1. 1880)
? Marie, ?, Albrechtová (1) (* 14. 4. 1907)
? Žofie, Hnídková (* 26. 11. 1903)
Albrecht Josef, František (* 14. 1. 1853, † 1931)
Albrecht Josef, Josef (2) (* 1888, † 1938)
Albrecht Josef, Josef (* 1927)
Albrecht Mirek, Antonín (1) (* 4. 7. 1929)
Albrecht Oldřich, Josef (* 1931, † 2009)
Albrechtová Anna, Bohuslav, Hubalová (2) (* 1904)
Albrechtová Anna, Vlková (1)
Baloun Miloslav (* 1900, † 1999)
Baloun Václav, Václav (* 19. 3. 1876, † 21. 1. 1964)
Balounová Blažena, Josef, Albrechtová (* 1879, † 1951)
Balounová Božena, Šebestová (* 1. 1. 1897, † 1982)
Balounová Božena, Václav (* 1897)
Beneš Albín, Josef (* 16. 12. 1847)
Beneš Jindřich, Josef (* 27. 11. 1850)
Beneš Josef, František (* 1. 1. 1821)
Beneš Kašpar, Josef (* 6. 1. 1854)
Brázda Jaroslav, Jaroslav (* 1904, † 1929)
Brázda Jaroslav, Josef (* 1876)
Brázdová Božena, Václav, Albrechtová, Janatová (2) (* 20. 5. 1901, † 1978)
Brázdová Marie, Jaroslav, Přibylová (* 1912)
Brázdová Miroslava, Jaroslav, Vlková (* 18. 3. 1901, † 16. 11. 1981)
Dokoupilová Františka, Chladilová (1) (* 1872, † 1936)
Dražilová Marie, František, Chladilová (* 8. 8. 1836)
Erbanová Anna Marie, Václav, Benešová (* 9. 11. 1820)
Fibich Jaroslav, Teofil (3)
Fibich Teofil (* 24. 8. 1853, † 3. 5. 1927)
Fibich Teofil, Teofil
Fibich Vilém, Teofil (1)
Fibichová Alžběta, Teofil, Pujmanová (Pojmanová) (2) (* 14. 5. 1886, † 22. 3. 1886)
Fibichová Bronislava, Teofil, Kopřivová (1) (* 1894)
Fibichová Marie, Teofil, Lavreniuková (1) (* 2. 2. 1884, † 6. 11. 1955)
Flengr Antonín, Jakub (* 1855, † 1917)
Flengr Jakub
Flengr Josef, Jakub (* 1854)
Flengrová Anna, Josef, Opočenská (* 1887, † 1936)
Giselová Anna, Sommerová (* 26. 6. 1866)
Hnídek Václav (* 2. 12. 1901, † 10. 3. 1946)
Honková Marie, Janatová (* 1816, † 1896)
Houšková Anastázie, Josef, Brázdová (* 1918)
Hradecká Antonie, Vladimír, Chladilová (* 11. 6. 1920)
Hubal Václav, Josef (* 1906)
Hubal Vladimír, Josef (2) (* 1892, † 1982)
Huňatová Anna, Janatová (* 1862, † 1930)
Chladil Josef, Jakub (1) (* 5. 12. 1865)
Chladilová Josefa, Jakub, Albrechtová (* 1860, † 1936)
Chladilová Marie, Jakub, Prostředníková (* 24. 7. 1871, † 1906)
Chudoba Jaroslav (2) (* 19. 5. 1880)
Janata Josef, František (* 1898, † 1968)
Janata Milan, Josef (* 1927)
Janatová Anna, Opočenská
Janatová Františka, Josef, Opočenská (* 1853, † 1937)
Janatová Marie, Josef, Šulcová (* 1924)
Jersák Vilém, Josef (* 1904)
Kolačev Jan (* 24. 6. 1901, † 1956)
Kolačev Rostislav, Jan (* 5. 9. 1928, † 1979)
Kostková Růžena, Josef, Tomášová (* 10. 4. 1898)
Křížková Zdena, Opočenská (* 21. 10. 1896)
Kupcová Josefa, Vejnarová (* 1856, † 1931)
Levčáková Eva, Nechanická
Lucius Gottfried (* 13. 2. 1876, † 1951)
Luciusová Marie, Gottfried (* 1910, † 1995)
Macechovská Anna, Blažej, Rektorová (1) (* 23. 5. 1882)
Macechovský Blažej
Nechanický Jan (* 27. 1. 1896)
Nevečeřalová Anna, Pavel, Fibichová (1) (* 1. 1. 1863, † 20. 7. 1960)
Nevečeřalová Marie, Fibichová
Opočenská Marie, František, Albrechtová (* 1909)
Opočenská Marie, Švejdarová (1) (* 1897, † 1. 1. 1931)
Opočenský František (Franc), Franc (* 7. 9. 1854)
Opočenský Josef (2) (* 19. 7. 1889, † 2. 5. 1926)
Prostředník František, Josef (* 28. 11. 1869)
Řepková Blažena, Opočenská (* 1895)
Skrabal Jaroslav, Josef (1) (* 21. 4. 1892, † 1970)
Strnadová Olga, Sommerová (* 25. 3. 1906)
Šebesta Bohuslav, Jan (1) (* 1879, † 1958)
Šebestová Berta, Luciusová (* 15. 8. 1880, † 1952)
Šebestová Bohumila, Jan, Křížková (* 1873)
Šebestová Božena, Balounová (* 5. 8. 1876, † 7. 11. 1963)
Šebestová Libuše, Janatová (* 1899, † 1940)
Šeráková Marie, Švejdarová (* 16. 7. 1921)
Šimberský Jan (* 1873, † 1908)
Šorma Antonín (* 12. 3. 1904)
Švejdar Bedřich (1) (* 10. 5. 1896, † 1983)
Tomáš Josef, Jan (* 12. 7. 1886)
Valta Emil (* 18. 1. 1908)
Vlk Vojtěch (* 1874)
Vondráčková Emilie, Josef, Šebestová (* 17. 11. 1885, † 1976)
Zajícová Barbora, Josef, Zajíčková (* 3. 12. 1853)
Zajíček Josef (* 1898, † 1942)
Zajíčková Anna, Josef, Flengrová (* 1854)

Místo usídlení

Legionáři 1. sv. války

FRANČE Zdeněk
Hušek Josef (* 25. 11. 1871, † 26. 7. 1950)
Šerák Josef, Josef (* 1. 9. 1893, † 14. 12. 1975)

Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války

Šerák Jaroslav, Josef (* 6. 9. 1899, † 25. 12. 1978)

Ostatní

? Kateřina, Flengrová (* 1829, † 1912)
? Marie, Menclová (* 1849)
Albrecht Bohuslav, František (* 6. 1. 1872, † 1. 5. 1946)
Albrecht František (* 1818, † 1903)
Albrecht František, František (* 1851, † 1928)
Albrecht Vincenc, František (* 1858)
Albrechtová Eleonora, František (* 1856, † 1883)
Albrechtová Františka, František, Pelcerová (* 1862, † 1897)
Albrechtová Marie, František (* 1856, † 1883)
Albrechtová Pavlína, František, Hušková, Nechanická (* 17. 1. 1865, † 16. 6. 1954)
Alžběta, Luňáček
Anežka, Hanuš (* 1845)
Augustová Anna, Tomáš, Vlková (* 29. 12. 1835)
Beneš Josef, Franc (* 1821)
Bidner Anna Julie, Bohumír, Mrva
Bohatcová Františka, Jan (* 1878)
Bohatec Jan, František (* 22. 5. 1841)
Bohatec Jan, Jan (* 31. 8. 1869, † 1947)
Bohatec Josef, Jan (* 24. 3. 1873)
Bohatec Vojtěch, Jan (* 3. 10. 1875, † 1924)
Brádlová Marie, Ignác, Kracíková (* 1837)
Brázda Antonín, Josef (* 3. 3. 1860)
Brázda Josef, Václav (* 1837)
Brázda Václav, Josef (* 3. 7. 1867)
Brynychová Marie, František, Šeráková († 1916)
Dražilová Kateřina, František, Vítková (* 11. 11. 1828)
Erban Anna, Václav, Beneš (* 1822)
Fejfar František (* 1836)
Fišera František, Michal (* 1834, † 1882)
Fišerová Marie, František, Albrechtová (* 14. 4. 1857, † 16. 1. 1951)
Fišerová Marie, Michal, Křížková (* 1839)
Hanuš Kristián (* 1849)
Havlíček Josef (* 1847)
Hubal Josef
Janata František, Josef (* 1850, † 1902)
Janata Jan (* 25. 5. 1869, † 14. 8. 1949)
Janatová Marie, Josef, Fišerová (* 1835, † 1908)
Kadavá Marie, František, Opočenská (* 1842)
Koenig Marie, Fejfar (* 1835)
Kostíková Anna, Josef, Bohatcová (* 20. 2. 1843)
Koudelková Anežka, Josef, Vejnarová (* 1841, † 1886)
Kracík Josef, Václav (* 1833)
Kracíková Anna, Josef, Macechovská (* 1860)
Kracíková Barbora, Josef, Hubalová (* 1868, † 19. 9. 1950)
Křížek Bedřich, František (* 1863)
Křížek František, František (* 1831, † 1886)
Křížek František, František (* 1868)
Křížek Josef, František (* 1861, † 1929)
Kupsová Františka, Tomáš, Šebestová (* 23. 7. 1849)
Kvasnička František (* 1815)
Ludvíček Apolena, Kvasnička (* 1811)
Luňáček Alois, Antonín (* 1856)
Makšová Anna, Václav, Brázdová (* 1841)
Mečířová Eleonora, Albrechtová (* 1827, † 1898)
Mencl Josef (* 1841)
Mikolášková Anna, Nechanická
Mrva Tomáš, Tomáš
Nechanická Anežka, Jan (* 1858)
Nechanická Anna, Michal, Vejnarová (* 1835, † 1896)
Nechanická Marie, Jan (* 1856)
Nechanická Pavlína, Jan (* 1862)
Nechanický Jan (* 1825)
Nechanický Jan, Jan (* 1864)
Nechanický Pavel, Jan (* 1875)
Nechanický Petr, Jan (* 1871)
Opočenská Anna, Josef, Havlíčková (* 1847)
Opočenská Julie, Zajíčková (* 1849, † 1938)
Opočenský František (* 1829, † 1904)
Opočenský Jiří, Josef (* 1837, † 1900)
Opočenský Josef, Josef (* 1849)
Pěničková Anežka, Jan, Skalská (* 7. 1. 1842, † 15. 10. 1895)
Skalská Františka Anna, Severín, Zajíčková (* 15. 1. 1832, † 21. 5. 1909)
Skalská Marie, Severín, Šádková (* 5. 9. 1824, † 5. 11. 1913)
Skalsky Franz, Severin (1) (* 8. 5. 1834, † 3. 5. 1918)
Střelba Anna, František, Flenger (* 1900)
Šádek Jan, Josef (* 14. 5. 1821, † 1. 1. 1894)
Šádková Anežka, Opočenská (* 1835, † 1909)
Šádková Ema, Janatová (* 18. 12. 1870, † 6. 1. 1962)
Šebesta František, František (* 1873)
Šebesta František, Jan (* 13. 12. 1841, † 1893)
Šebestová Františka, František (* 18. 5. 1874)
Šerák Bedřich, Josef (* 1901)
Šerák Josef, Antonín (* 1864, † 1920)
Škaroubková Josefa, Matěj, Zajíčková
Škrabal Ignác (Hynek), Jan (* 22. 6. 1816)
Škrabal Josef, Ignác (Hynek) (6) (* 1858, † 1943)
Škrabalová Josefína, Ignác, Opočenská (* 22. 8. 1853)
Škrabalová Marie Anna, Martin, Škrabalová (* 15. 4. 1816)
Trýzna Marie, Zajíček (* 1833)
Václavík Josef (* 1844)
Vejnar František, František (* 1833, † 1884)
Vejnar František, František (* 1852)
Vejnar Jan, František (* 31. 5. 1841, † 1906)
Vejnar Jan, Jan (* 1867, † 1880)
Vejnar Josef, František (* 1871)
Vejnar Josef, Jan (* 24. 1. 1862, † 8. 8. 1911)
Vejnar Marie, Václavík (* 1846)
Vítková Františka, Josef, Škrabalová (1) (* 7. 8. 1858, † 1927)
Vlk Josef, Josef (12) (* 3. 4. 1862, † 22. 2. 1942)
Vlk Josef, Josef (* 10. 5. 1826, † 1905)
Vlk Karel, Josef (* 1860)
Zajíček Josef Antonín, Josef (* 16. 11. 1850)
Zajíček Josef Emai, Josef (* 1856)
Zajíček Josef, Jan (* 27. 11. 1828, † 21. 10. 1911)
Zajíček Josef, Jan (* 1828)
Zajíček Josef, Pavel (* 1832)
Zajíček Julie, Pavel, Opočenský