Volyňští Češi
Nevečeřalová Anna, Pavel, Fibichová

Datum narození 01. 01. 1863
Rodinní příslušníci
Manžel: Fibich Teofil
Vážený občan Boratín, Luck Bocánovka, Dubno
Úmrtí 1960