Volyňští Češi
Mansfeldová Marie, Josef, Knopová

Datum narození * 4. 12. 1911
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Zlovědice, Československo (repatriace)
Vážený občan Malovaná, Dubno