Volyňští Češi
Knop Josef, Jan

Datum narození * 4. 4. 1930
Rodinní příslušníci
Sourozenci: Knop Miloslav, Jan
Místo repatriace Zlovědice, Československo (repatriace)
Vážený občan Malovaná, Dubno