Volyňští Češi
Barfajt Vladimír, Alexandr

Uvádí se i datum narození 11.6.1905. Po válečných útrapách zůstal invalidou.

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 10. 06. 1905
Místo narození Dembrovka, Dubno
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Hrozová, Československo (repatriace)
Národnost česká
Odveden 16. 03. 1944, Jefremov