Volyňští Češi
Barfajt Miloslav, Vladimír

Datum narození 09. 03. 1930
Místo narození Dembrovka, Dubno
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Hrozová, Československo (repatriace)