Volyňští Češi
Vendolská Amálie, Votavová

Místo narození Martinovka, Rovno
Rodinní příslušníci
Manžel: Votava Josef
Vážený občan Chomout, Dubno