Volyňští Češi
Bešta Štěpán

Rodinní příslušníci
Vážený občan Malín Č., Dubno