Volyňští Češi
Hrádková Anna, Beštová

Rodinní příslušníci
Manžel: Bešta Štěpán
Vážený občan Malín Č., Dubno