Volyňští Češi
Hortová Pavlína, Josef, Beštová

Po reemigraci se usadila v Petrovicích, okr. Šumperk.

Datum narození 05. 05. 1893
Místo narození Noviny Č., Dubno
Rodinní příslušníci
Místo repatriace ,

Číslo repatriačního průkazu: 09605

Vážený občan Chrenyky, Dubno Malín Č., Dubno