Volyňští Češi
Hortová Pavlína, Josef, Beštová

Po reemigraci se usadila v Petrovicích, okr. Šumperk.

Datum narození * 5. 5. 1893
Místo narození Noviny Č., Dubno
Rodinní příslušníci
Vážený občan Chrenyky, Dubno Malín Č., Dubno