Volyňští Češi
Volfová Marie, Hortová

Manžel: Josef Hort

Rodinní příslušníci
Vážený občan Noviny Č., Dubno