Volyňští Češi
Havlíčková Helena, Vendolská

Manžel: Jan Vendolský

Rodinní příslušníci
Vážený občan Martinovka, Rovno