Volyňští Češi
Kršňáková Marie, Ferdinand, Činková

Datum narození odhadem podle seznamu mrtvých z Malína 1943

Datum narození * 1. 1. 1892
Místo narození Kneruty, Dubno
Rodinní příslušníci
Manžel: Činka Bedřich
Vážený občan Malín Č., Dubno
Úmrtí † 13. 7. 1943, Malín Český