Volyňští Češi
Činka Bedřich

Rodinní příslušníci
Vážený občan Malín Č., Dubno
Úmrtí 13.7.1943, upálen v Č. Malíně