Volyňští Češi
Bačovský Stanislav

Datum narození 19. 05. 1950
Rodinní příslušníci