Volyňští Češi
Bačovská Helena, Boleslav, Tomešová

Datum narození 20. 07. 1943
Místo narození Martinovka, Rovno
Rodinní příslušníci
Manžel: Tomeš Miroslav