Volyňští Češi
Dvořáková Anna, Kopecká

Datum narození 21. 09. 1900
Rodinní příslušníci
Manžel: Kopecký Václav
Místo repatriace Hladké Životice, Československo (repatriace)
Vážený občan Špakov Velký, Rovno