Volyňští Češi
Svobodová Marie, Josef, Knopová

Datum narození * 1. 1. 9999
Rodinní příslušníci
Vážený občan Špakov Velký, Rovno
Úmrtí

Související ikony a archiválie

Rodinné skupinové fotografie
Související archiválie (1)
Rodina Svobodova
Rodina Svobodova (rok odhadem), Rok: 1937, Zdroj: Josef Kubový - Minulost zavátá časem, Stránky ze života ve Velkém Špakově a neje, Inventární číslo: IV005948

Rodina Svobodova (rok odhadem)

Rok: 1937
Zdroj: Josef Kubový - Minulost zavátá časem, Stránky ze života ve Velkém Špakově a neje
Inventární číslo: IV005948
Související obce: Špakov Malý, Špakov Velký
Související osoby: Knop Ludvík, Josef, Knop Vladimír, Ludvík, Kopecký Václav, Kopecká Marie, Václav, Svobodová