Volyňští Češi
Bačovská Johana (Jana), Moravcová

Datum narození 01. 04. 1911
Rodinní příslušníci
Vážený občan Špakov Velký, Rovno
Úmrtí 1997