Volyňští Češi
Lucuk Václav, Antonín

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 28. 3. 1914
Místo narození Svatá, Dubno
Odveden 30. 03. 1944, Rovno

Související ikony a archiválie

Rodinné kroniky a rodokmeny
Související archiválie (1)