Volyňští Češi
Vostrý Josef, Antonín

 

 

Datum narození 01. 01. 9999
Rodinní příslušníci
Vážený občan Podlisky, Rovno
Úmrtí 01.01.1946, zabit banderovci

Související ikony a archiválie

Rodinné kroniky a rodokmeny
Související archiválie (1)