Volyňští Češi
Albrechtová Marie, Vincenc, Kolovrátníková

Datum narození * 1. 1. 1886
Místo narození Boratín, Luck
Rodinní příslušníci
Vážený občan Lipiny, Luck