Volyňští Češi
Havlíčková Anna, František, Masopustová

Datum narození 12. 06. 1903
Místo narození Hrušvice, Rovno
Rodinní příslušníci
Manžel: Masopust Josef