Volyňští Češi
Luzumová Olga, Josef, Pallová

Datum narození 20. 12. 1901
Místo narození Hrušvice, Rovno
Rodinní příslušníci
Vážený občan Chomout, Dubno