Volyňští Češi
Síbr Josef

Datum narození 23. 02. 1893
Místo narození Dorohostaje Velké, Dubno
Rodinní příslušníci