Volyňští Češi
Síbr Alexandr, Josef

Datum narození 29. 03. 1927
Místo narození Dorohostaje Velké, Dubno
Rodinní příslušníci