Volyňští Češi
Faltus Jan, Ivan

Datum narození * 1. 1. 1880
Rodinní příslušníci
Vážený občan Horynhrad, Rovno
Úmrtí