Volyňští Češi
Faltus Jan, Ivan

Datum narození 01. 01. 1880
Rodinní příslušníci
Vážený občan Horynhrad, Rovno