Volyňští Češi
Marková Anna, Josef, Ponikelská

Datum narození * 20. 9. 1919
Rodinní příslušníci
Vážený občan Máslenka, Dubno
Úmrtí † 5. 12. 1988, hřbitov Žatec