Volyňští Češi
Marková Helena, Josef, Pasecká

Navštěvovala školu v Plosce. V Buršovce se učila šít a chodila do kurzů zahradnictví. Myslím, že navzdory těžkostem – úmyslně podpálený mlýn, zloději, banderovci, brzké úmrtí otce, smrt dvou sester Olinka zemřela v devíti měsících Žofinka v osmnácti letech, tam byli velmi šťastní. Byli pracovití, dovedli využít to, co jim nabízela štědrá příroda. Vzpomínala na krásné lesy.

Také vzpomínala, jak asi v roce 1937 zatoužili vidět babičku a dědečka v Antonovce, která byla za hranicí rozdělující východní a západní Volyň. Plížili se kolem hranice a hledali vhodné místo „k přechodu“, za hranicí ale stále chodili ozbrojení vojáci. Leželi v bramborovém poli. Když nastala vhodná chvíle, tak vyběhli – ale vojáci je chytili.Zmocnili se kufru – v něm měl bratr Josef kravatu. To vojáky rozzuřilo a křičeli „boržuj, boržuj“. Mamince – mladé slečně, se podařilo vojáky uklidnit a přechod vzdali. Ovšem ne natrvalo. Druhý přechod po několika dnech se podařil. Velmi šťastní a nedočkaví před setkáním s příbuznými procházeli Antonovkou – maminka říkala, že to byla dlouhá rovná ulice a překvapilo je, že se podél nich zavírala všechna okna a dveře. A když došli k domu Markových, babička s dědou se namísto radosti velmi ulekli, krátce je pohostili a jakmile se setmělo, poslali  je domů. Pro maminku to bylo obrovské zklamání. Asi až po čase pochopila, jaký strach v této části Volyně vládl.

Ještě mám doma památku na maminčin život na Volyni. Každé vánoce vyndavám „Jezulátko“ a dávám do jesliček. Osud sošky je také pohnutý. V době, kdy „lůza“ rabovala polské majetky 20. léta, vyrabovala i zámek „kněžny“ – nevím  jaké, muselo to být v okolí Pětihor. Maminka – malá holčička, viděla, jak z oken zámku vyhazují věci – děti sbíraly střepy porcelánu na hraní a mimo jiné z okna vypadlo i Jezulátku a protože dopadlo na matrace atd., nerozbilo se a maminka ho sebrala a jako velký poklad si ho přinesla domů. Její maminka ho při reemigraci do Čech vzala sebou a když se po válce sešly, mamince ho dala. A tak s námi tráví všechny vánoce i po smrti maminky.foto

Od vypuknutí války žila maminka v Kuńově s rodinou svého staršího bratra, který byl odveden na frontu. V roce 1939 na Volyň vstoupily sovětské jednotky – probíhaly čistky. Maminka to nazývala dobou stalinské hrůzy. V Kuniově  se také dozvěděla, že je na ní vystavený zatykač – v Kuňově a na Plosce byly vylepeny plakáty s její fotografií a jménem vyzývajícími  k jejímu udání. Hrozila jí deportace na Donbas. Proto utekla do Ostroku poté, kdy jí varovala její švagrová Lusja. Tam jí schovávala její příbuzná Anička Sazečková. A nějakou dobu – asi tři týdny,  byla také schovaná na hřbitově .Důvod, proč se musela ukrývat, nevím. Odtud odešla do Rovna . Pamatuji se jen střípky z toho, co v tu dobu prožívali. V červnu 1941 došlo k bombardování Rovna na to měla dvě vzpomínky. Vracela se do  místa svého pobytu a místo domu   kde bydlela  byly trosky a na nich vlály červené šaty. A další na chvíle, kdy sama zůstala pod sutinami zbombardovaného domu, byla pod stolem, což jí zachránilo život do chvíle, než jí vyhrabali.

Zažila také pogrom na Židy a to na vlastní kůži. Byla černovlasá, bledá, dlouhé copy. Němci naháněli Židy do „pochodu smrti“, když jí viděli, začali křičet JUDE,JUDE  do průvodu jí nahnali.  Průvod se blížil k jámě, nad kterou je odstřelovali tak, aby padali do jámy – ženy muže, děti i staré lidi. Začala se česky modlit a uslyšel to německý voják pocházející ze Sudet. Čeština ho překvapila, zeptal se, zda je Češka a  ze zástupu jí vytáhl.

V březnu 1944 se jako dobrovolnice přihlásila v Rovně do čs.armády. Byla zařazena do zdravotnického kursu v Kyjově, absolvovala kurs pro chirurgické instrumentářky. Od 25.8.1944  byla v činné službě – ve vojenské nemocnici, která těsně následovala frontu a ošetřovali raněné .  Velmi rychle se musela – a její další kolegyně, naučit znát  odbornou práci na operačním sále, znát názvy chirurgických nástrojů, odbornou mluvu lékařů a reagovat v zátěžových situacích na  jejich pokyny. Při operacích  již nebyl čas se cokoliv učit.

Často  a ráda vzpomínala na dobré vztahy mezi všemi zdravotníky i vojenským personálem. Byli k sobě vlídní, ohleduplní a slušní. Nevzpomínala, že by se setkala s hrubým jednáním.

Kromě únavy, odborné náročnosti a  přímého  nebezpečí, zažívali smutné chvíle, kdy umírali mladí vojáci. Její první  operace  po vyhlášení konce války byla amputace obou nohou mladého cikánského chlapce. Ve všeobecné euforii se pacienti a personál divili, že se neraduje a maminka nikdy nezapomněla jeho odpověď: „A co mě čeká? Kdo se o mne postará?“

Po skončení války maminka pracovala mimo jiné jako vrchní sestra na infekčním oddělení  nemocnice ve Slaném, která sloužila k hospitalizaci vojáků.

V činné službě byla od 25.8.1944 do 30.3.1946. Z armády odešla v hodnosti podporučíka.

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 23. 2. 1912
Místo narození Ostroh, Ostroh

Narozena v obci Kuniów

Rodinní příslušníci
Národnost česká
Odveden
22. 01. 1945, Humenné (e)
Hodnost
nováček-žena (e)
Úmrtí † 2009

Související ikony a archiválie

Škola
Související archiválie (1)
Markovi-Pasecký
Markovi-Pasecký, Zdroj: Součková-Pasecká Helena, Inventární číslo: IV005588

Zdroj: Součková-Pasecká Helena
Inventární číslo: IV005588
Související obce: Ploska (Dubno)

Volyňští Češi v 2. odboji-foto
Související archiválie (8)
Divizní nemocnice ve Slaném
Divizní nemocnice ve Slaném, 1945. , Rok: 1945, Zdroj: Archiv Ženy bojující, Inventární číslo: IV008960, více informací

Divizní nemocnice ve Slaném, 1945.

(více informací)

Rok: 1945
Zdroj: Archiv Ženy bojující
Inventární číslo: IV008960
Související osoby: Šebestová Dobromila, Bedřich, Polonková, Nováková Marie, Vladimír, Škrabánková

Ze zdrav praporu
Ze zdravotního praporu., Zdroj: Archiv Ženy bojující, Inventární číslo: IV008959, více informací

Ze zdravotního praporu.

(více informací)

Zdroj: Archiv Ženy bojující
Inventární číslo: IV008959
Související osoby: Šebestová Dobromila, Bedřich, Polonková, Nováková Marie, Vladimír, Škrabánková

Volyňské absolventky zdravotnického kurzu v Kyjevě
Volyňské absolventky zdravotnického kurzu v Kyjevě. Srpen až říjen 1944. Tuto fotografii s sebou po celou válku nosil Emil Cajthaml z Hlinska.  , Rok: 1944, Zdroj: Rodinný archiv Jiřího Cajthamla, Inventární číslo: IV007111, více informací

Volyňské absolventky zdravotnického kurzu v Kyjevě. Srpen až říjen 1944. Tuto fotografii s sebou po celou válku nosil Emil Cajthaml z Hlinska.

 

(více informací)

Rok: 1944
Zdroj: Rodinný archiv Jiřího Cajthamla
Inventární číslo: IV007111
Související obce: Kyjev
Související osoby: Průšová Helena, Josef, Prokešová, Toušková Anna, Antonín, Kašparová, Vaňková Emílie, Červenková, Zolerová Stanislava, Havlíčková, Horská Evženie, Vladimír, Malíková, Krupařová Helena, Jaroslav, Husáková, Křížková Jiřina, Antonín, Jiráková, Linhartová Jiřina, Kulichová, Šircová Marie, Josef, Sýkorová, Kudrnová Emílie, Josef, Závodská, Šimková Marie, František, Tasová, Budová Olga, Lugertová, Nováková Marie, Vladimír, Škrabánková, Karfíková Alla, Boroličová, Tvrdá Růžena, Adolf, Koutecká, Štrosová

Volyňské absolventky zdravotnického kurzu v Kyjevě
Volyňské absolventky zdravotnického kurzu v Kyjevě. Srpen až říjen 1944. , Rok: 1944, Zdroj: archiv Ženy bojující, Inventární číslo: IV006265, více informací

Volyňské absolventky zdravotnického kurzu v Kyjevě. Srpen až říjen 1944. 

(více informací)

Rok: 1944
Zdroj: archiv Ženy bojující
Inventární číslo: IV006265
Související obce: Kyjev
Související osoby: Průšová Helena, Josef, Prokešová, Toušková Anna, Antonín, Kašparová, Vaňková Emílie, Červenková, Zolerová Stanislava, Havlíčková, Horská Evženie, Vladimír, Malíková, Krupařová Helena, Jaroslav, Husáková, Křížková Jiřina, Antonín, Jiráková, Linhartová Jiřina, Kulichová, Šircová Marie, Josef, Sýkorová, Kudrnová Emílie, Josef, Závodská, Šimková Marie, František, Tasová, Budová Olga, Lugertová, Nováková Marie, Vladimír, Škrabánková, Karfíková Alla, Boroličová, Tvrdá Růžena, Adolf, Koutecká, Štrosová

Markovi-Pasecký
Markovi-Pasecký, Zdroj: Součková-Pasecká Helena, Inventární číslo: IV005602

Zdroj: Součková-Pasecká Helena
Inventární číslo: IV005602

Markovi-Pasecký
Markovi-Pasecký, Zdroj: Součková-Pasecká Helena, Inventární číslo: IV005603

Zdroj: Součková-Pasecká Helena
Inventární číslo: IV005603

Markovi-Pasecký
Markovi-Pasecký, Zdroj: Součková-Pasecká Helena, Inventární číslo: IV005604

Zdroj: Součková-Pasecká Helena
Inventární číslo: IV005604

Fotografie (zejména osob)
Související archiválie (22)
Markovi-Pasecký
Markovi-Pasecký, Zdroj: Součková-Pasecká Helena, Inventární číslo: IV005596

Zdroj: Součková-Pasecká Helena
Inventární číslo: IV005596

Markovi-Pasecký
Markovi-Pasecký, Zdroj: Součková-Pasecká Helena, Inventární číslo: IV005597

Zdroj: Součková-Pasecká Helena
Inventární číslo: IV005597

Markovi-Pasecký
Markovi-Pasecký, Zdroj: Součková-Pasecká Helena, Inventární číslo: IV005598

Zdroj: Součková-Pasecká Helena
Inventární číslo: IV005598

Markovi-Pasecký
Markovi-Pasecký, Zdroj: Součková-Pasecká Helena, Inventární číslo: IV005599

Zdroj: Součková-Pasecká Helena
Inventární číslo: IV005599

Markovi-Pasecký
Markovi-Pasecký, Zdroj: Součková-Pasecká Helena, Inventární číslo: IV005600

Zdroj: Součková-Pasecká Helena
Inventární číslo: IV005600

Markovi-Pasecký
Markovi-Pasecký, Zdroj: Součková-Pasecká Helena, Inventární číslo: IV005601

Zdroj: Součková-Pasecká Helena
Inventární číslo: IV005601

Markovi-Pasecký
Markovi-Pasecký, Zdroj: Součková-Pasecká Helena, Inventární číslo: IV005572

Zdroj: Součková-Pasecká Helena
Inventární číslo: IV005572

Markovi-Pasecký
Markovi-Pasecký, Zdroj: Součková-Pasecká Helena, Inventární číslo: IV005573

Zdroj: Součková-Pasecká Helena
Inventární číslo: IV005573

Markovi-Pasecký
Markovi-Pasecký, Zdroj: Součková-Pasecká Helena, Inventární číslo: IV005574

Zdroj: Součková-Pasecká Helena
Inventární číslo: IV005574

Markovi-Pasecký
Markovi-Pasecký, Zdroj: Součková-Pasecká Helena, Inventární číslo: IV005575

Zdroj: Součková-Pasecká Helena
Inventární číslo: IV005575

Markovi-Pasecký
Manželé Josef Pasecký a Helena roz. Marková, Zdroj: Součková-Pasecká Helena, Inventární číslo: IV005576

Manželé Josef Pasecký a Helena roz. Marková

Zdroj: Součková-Pasecká Helena
Inventární číslo: IV005576
Související osoby: Pasecký Josef, Josef,

Markovi-Pasecký
Markovi-Pasecký, Zdroj: Součková-Pasecká Helena, Inventární číslo: IV005577

Zdroj: Součková-Pasecká Helena
Inventární číslo: IV005577

Markovi-Pasecký
Markovi-Pasecký, Zdroj: Součková-Pasecká Helena, Inventární číslo: IV005578

Zdroj: Součková-Pasecká Helena
Inventární číslo: IV005578

Markovi-Pasecký
Markovi-Pasecký, Zdroj: Součková-Pasecká Helena, Inventární číslo: IV005579

Zdroj: Součková-Pasecká Helena
Inventární číslo: IV005579

Markovi-Pasecký
Markovi-Pasecký, Zdroj: Součková-Pasecká Helena, Inventární číslo: IV005580

Zdroj: Součková-Pasecká Helena
Inventární číslo: IV005580

Markovi-Pasecký
Markovi-Pasecký, Zdroj: Součková-Pasecká Helena, Inventární číslo: IV005581

Zdroj: Součková-Pasecká Helena
Inventární číslo: IV005581

Markovi-Pasecký
Markovi-Pasecký, Zdroj: Součková-Pasecká Helena, Inventární číslo: IV005582

Zdroj: Součková-Pasecká Helena
Inventární číslo: IV005582

Markovi-Pasecký
Markovi-Pasecký, Zdroj: Součková-Pasecká Helena, Inventární číslo: IV005583

Zdroj: Součková-Pasecká Helena
Inventární číslo: IV005583

Markovi-Pasecký
Markovi-Pasecký, Zdroj: Součková-Pasecká Helena, Inventární číslo: IV005584

Zdroj: Součková-Pasecká Helena
Inventární číslo: IV005584

Markovi-Pasecký
Markovi-Pasecký, Zdroj: Součková-Pasecká Helena, Inventární číslo: IV005585

Zdroj: Součková-Pasecká Helena
Inventární číslo: IV005585

Markovi-Pasecký
Markovi-Pasecký, Zdroj: Součková-Pasecká Helena, Inventární číslo: IV005590

Zdroj: Součková-Pasecká Helena
Inventární číslo: IV005590
Související obce: Ostroh

Markovi-Pasecký
Markovi-Pasecký, Zdroj: Součková-Pasecká Helena, Inventární číslo: IV005591

Zdroj: Součková-Pasecká Helena
Inventární číslo: IV005591
Související obce: Ploska (Dubno)

Rodinné skupinové fotografie
Související archiválie (1)
Markovi-Pasecký
Markovi-Pasecký, Zdroj: Součková-Pasecká Helena, Inventární číslo: IV005595

Zdroj: Součková-Pasecká Helena
Inventární číslo: IV005595