Volyňští Češi
? Anna, Fidranská

Datum narození * 26. 5. 1866
Rodinní příslušníci
Vážený občan Noviny Č., Dubno