Volyňští Češi
? Marie, Stibůrková

Datum narození * 17. 12. 1891
Rodinní příslušníci
Vážený občan Noviny Č., Dubno