Volyňští Češi
Krámský František (Vladimír), František

Datum narození * 1. 1. 1854
Místo narození Tuř 43
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Malin, Kyjev
Vážený občan Malín Č., Dubno