Volyňští Češi
Hladká Františka, Jan, Šimonová, Krámská

Datum narození * 1. 1. 9999
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Malin, Kyjev
Místo původu v Čechách Kacákova Lhota, Jičín